Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» 8 клас Й. Я. Ривкінда - 2017 рік

Розділ 6. Алгоритми роботи з об'єктами та величинами

6.5. Прапорці. Поле з розкривним списком. Перемикачі

Виконайте завдання (с. 212)

1.

2.

3.

4. У завданні № 1 перевірка умови 1 і виконання команд 1 та перевірка умови 2 і виконання команд 2 відбуваються незалежно одна від одної, на відміну від алгоритмів, наведених у завданнях № 2 та № 3.

У завданні № 2 вибір виконання команд залежить від вибору відповідного рядка в полі з розкривним списком. Якщо вибрано <Текст 1> (ComboBox1. Text = ’<Текст 1>’), то виконуються команди 1; якщо вибрано <Текст 2> (ComboBox1.Text = ’<Текст 2>’), то виконуються команди 2; інакше виконуються команди 3.

У завданні № 3 алгоритм розпочинається з визначення значення RadioButton1. Checked. Якщо буде вибрано перший перемикач (RadioButton1.Checked = true), то виконаються команди 1. Якщо буде вибрано другий перемикач, то алгоритм спочатку перевірить перший (RadioButton1.Checked = false), потім другий перемикачі (RadioButton2.Checked = true) та виконає команди 2. І тільки за умови, що RadioButton1.Checked = false та RadioButton2. . Checked = false (тобто не вибрано ні першого, ні другого перемикача), буде виконано команди 3.

7. Розмістіть на формі два поля для введення кількості виготовлених деталей та вартість однієї деталі, одне поле з розкривним списком (<План виконано> <План перевиконано>, <План недовиконано>), одну кнопку та один напис, у якому після натиснення кнопки буде відображатися сума грошей, яку заробив працівник за місяць. Введіть наведену процедуру обчислення, procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var n, p, sum: real;

begin

n := StrToFloat(Edit1.Text);

p := StrToFloat(Edit2.Text);

If ComboBox1.Text=’План виконано’

Then sum := ra*p*1.1;

If ComboBox1.Text=’План перевиконано’

Then sum := n*p*1.3;

If ComboBox1.Text=’План недовиконано’

Then sum := n*p*0.8;

Label1.Caption := FloatToStr(sum);

end;

8. Розмістіть на формі два прапорця (<Діти>, <Порушення>), одне поле для введення заробітної платні працівника, одну кнопку та один напис, у якому після натиснення кнопки та вибору прапорців буде відображатися сума грошей, яку заробив працівник за місяць. Введіть наведену процедуру обчислення.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var zp, ch, p: real;

begin

zp := StrToFloat(Edit1.Text);

ch := 0;

P := 0;

If CheckBox1.Checked.

Then ch := zp*0.2;

If CheckBox2.Checked

Then p ;= zp*0.15;

zp := zp+ch-p;

Label1.Caption := FloatToStr(zp);

end;

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити