Розв’язання вправ та завдань до підручника «ІНФОРМАТИКА» 8 клас Й. Я. Ривкінда - 2017 рік

Розділ 1. Кодування даних

1.3. Двійкове кодування

Виконайте завдання (с. 21)

3. а) Таблиця кодів символів Windows-1251 — 35 байтів;

б) в алфавіті азбуки Морзе два символи — крапка та тире — 52 байти.

5. а) 5 байтів — 40 біт;

б) 4096 байтів — 4 Кбайт;

в) 10 Кбайтів — 81920 біт;

г) 3 Мбайти — 3145728 байт.

6. а) 2 байти — 16 біт;

б) 8192 байти — 8 Кбайт;

в) 2 Кбайти — 16384 біт;

г) 100 Мбайт — 102400 Кбайт.

7. 60 ∙ 40 = 2400 (байт) — довжина двійкового коду сторінки;

8 Мбайт — 8388608 (байт)

8388608 : 2400 = 3495 (с.)

Практична робота 1 (с. 21)

48 ∙ 58 = 2784 (байт) — довжина двійкового коду сторінки.

У підручнику 32 сторінки: 2784 ∙ 32 = 89 088 (байтів).

Переведемо в крупніші одиниці: 89 088 : 1024 ≈ 87 Кбайт.

Бітів

614 400

524288 ∙ 8 = 4194304

Байтів

614 400 : 8 = 76800

524288

Кілобайт

76800 : 1024 = 75

524288 : 1024 = 512

Мегабайт

75 : 1024 = 0,07

512 : 1024 = 0,5

Бітів

262144 ∙ 8 = 2097152

4202496 ∙ 8 = 33619968

Байтів

256 ∙ 1024 = 262144

4096 ∙ 1024 = 4202496

Кілобайт

256

4 1024 = 4096

Мегабайт

256 : 1024 = 0,25

4


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити