ІНФОРМАТИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника Й. Я. Ривкінда - 2017 рік

Завдання (стор.15)

3. Повідомлення

Першим таким пристроєм були китайські рахівниці, утворені понад 6 тисяч років тому.

Перша обчислювальна машина була створена 1642 року французьким математиком і фізиком Блезом Паскалем (1623—1662). Його обчислювальна машина виконувала тільки додавання та віднімання. 1673 року німецький учений, математик Г. В. Лейбніц (1646— 1716) побудував обчислювальну машину, яка виконувала вже 4 арифметичні дії. 1882 року російським математиком і механіком П. Л. Чебишовим (1821 — 1894) була сконструйована електромеханічна обчислювальна машина, яка також виконувала 4 дії.

Використання програм з мстою автоматизації обчислювання вперше запропонував англійський науковець Ч. Беббідж. У 1833 році вчений почав створювати механічну цифрову обчислювальну машину (аналітична машина Беббіджа). Принцип програмного управління, розроблений Беббіджем, став важливою теоретичною передумовою для робіт з автоматизації обчислювання. Цей принцип полягав у тому, що інформація розбивалася на два типи: ту, що керує та ту, що обробляє (див. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Принцип програмного управління

1890 року в Америці Холмрит створив перфораційні машини. Перфораційні машини мали широке практичне застосування. Досить сказати, що задачі матеріального обліку та нарахування заробітної плати ще у 80-х роках XX ст. розв’язувалися на перфораційних машинах. Вважають, що першим комп’ютером був ENLAC, створений 1945 року. Дж. фон Нейманом 1946 року була запропонована внутрішня система програмування, яка вперше була впроваджена в Англії у ЕОМ EDSAC у 1949 році під керівництвом Моріса В. Вількеса.

Перша ЕОМ у Європі «МЕМ» була створена в Україні в околицях Києва у Феофанії під керівництвом академіка С. А. Лебедєва 1951 року. Ця ЕОМ використовувалася в основному для інженерних та наукових розрахунків. ЕОМ першого покоління на електронних лампах були надто громіздкими, нешвидкими, ненадійними та надто багато споживали електроенергії, але саме вони заклали основи майбутніх ЕОМ.

З 1958 року починається ера другого покоління ЕОМ на транзисторах. Створена в 1959 році IBM 1401 була найпоширенішою в світі транзисторною ЕОМ. Друге покоління збільшило швидкість, зменшило габарити, споживання електроенергії та стало надійнішим. На той час з’явилися добре розроблені задачі дослідження операцій, лінійного програмування, задачі оптимізації, транспортні задачі, для яких мала велике значення не точність розрахунків, а швидкість проведення обчислень. Таку можливість давали ЕОМ другого покоління, а разом з тим вони комплектувалися з досить швидкісним алфавітно-цифровим друкувальним пристроєм, який міг застосовуватися для виведення досить громіздких бухгалтерських таблиць. Як то кажуть, час настав, бізнес знайшов нішу, в якій можна було використовувати ЕОМ. У галузь проектування та розробки ЕОМ пішли інвестиції, і відтоді розпочався тріумфальний хід комп’ютерів по планеті.

1968 року фірма IBM створила комп’ютерну серію ЕОМ ІВМ/360 третього покоління, а першими комп’ютерами на монолітних інтегральних схемах стали ЕОМ ІВМ/370. В ЕОМ третього покоління збільшується швидкість, ємність оперативної пам’яті (64—1024 Кбайт), вартість обробки інформації зменшилась у 4—5 разів, програмне забезпечення в серії ЕОМ стало сумісним.

У 1971 році був створений перший мікропроцесор 4004 фірмою INTEL, що було великим кроком у розвитку мікроелектроніки. За ним з’явилися кілька поколінь мікропроцесорних комплексів 8080,80186,80286,80386 — аж до сучасного 80680. У кожні 2—3 роки зростала міра інтеграції за неухильного вдосконалення всіх інших параметрів ЕОМ. Від початку 80-х років розпочалася розробка НІС (найбільших інтегральних схем) та ЕОМ п’ятого покоління (Японія, США, Західна Європа), що привело, фактично, до злиття техніки ЕОМ і техніки зв’язку в інформаційних обчислювальних мережах, удосконалення яких визначає інтегральний та стратегічний потенціал суспільства.

Нині використовується дуже велика кількість ЕОМ, номенклатура яких з кожним роком збільшується.

Сучасні умови в результаті вдосконалення інфраструктури даватимуть надію на те, що вітчизняна промисловість «вклиниться» в загальносвітові інноваційні процеси на наступних етапах розвитку науково-технічної революції.

4. а) Вивчення української мови https://ukr-mova.in.ua/library/

б) Вивчення математики http://mathland.at.ua/dir/matematika/1

5. Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні

Інформатизація й інформаційні технології останнім часом посіли у житті людей дуже важливе місце і стають фундаментом нових якісних змін у світі. Відкриваючи нові можливості, інформатизація потребує до себе уважного і дбайливого ставлення. Слід зазначити, що досі в Україні не зроблено конкретних кроків щодо підтримки цієї важливої галузі техніки, що позначилося на темпах її розвитку.

Надзвичайно актуальним є дослідження інформаційних і комунікаційних технологій в національній економіці У країни, оскільки вони є одним з вирішальних факторів соціально-економічного розвитку. Ось чому вивчення та систематизація інформаційних та комунікаційних технологій, особливості їх використання в економічній сфері повинно бути в центрі уваги сучасних дослідників.

За рівнем розвитку інформаційних технологій Україна займає 68 місце (дані за 2016 р.). Індекс охоплює 157 країн. Єдина конкурентна перевага, яку мас паша країна в цьому аспекті, це традиційно сильні IT-кадри, тобто в Україні дуже високий рівень підготовки програмістів. Україна є одним зі світових центрів офшорного програмування.

Сучасна інформаційна та комунікаційна система в заданій сфері діяльності організації дозволяє забезпечити вирішення таких завдань:

— прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту (точну інформацію про хід виробничого процесу в просторі та часі);

— ефективну координацію внутрішньої діяльності та оперативне розповсюдження різноманітних повідомлень;

— ефективнішу взаємодію із суміжниками по технологічних маршрутах за рахунок використання більш інформованих та наочних засобів відображення та передачі-прийому повідомлень;

— використання якісно кращої технології системного аналізу та проектування оперативного управління на нижній та середніх ланках управління виробництвом.

Нині постає гостра необхідність ІТ-модернізації вітчизняних підприємств, проте новітні технології є не більше, ніж у десятої частини підприємств. На сьогодні є кілька основних світових розробників програмного забезпечення, які пропонують стратегію розвитку IT на підприємстві. Наприклад, компанія Microsoft прагне надати своїм замовникам найсучасніший інструментарій і одночасно стати орієнтиром у частині вибору розвитку IT-стратегії на підприємстві. До таких ініціатив слід віднести «Ініціативу про комерційне програмне забезпечення» (CSI, Commercial Software Initiative), «Ініціативу про надійні обчислювальні системи» (TWC, Trustworthy Computing Initiative). Цифрова епоха ІТ-модернізації українських підприємств — неминуче явище. Нині виділяють такі основні типи ІТ-інфраструктури: базовий, стандартизований, раціональний і динамічний. Інформація та знання — найважливіший ресурс, товар і продукт сучасного суспільства. Формування інформаційних ресурсів та їх системне використання стають об’єктом політичних і економічних інтересів як па національному, так і на міжнародному рівнях. Світова економіка переходить на новий рівень свого розвитку, де ІКТ є одним із основних засобів виробництва. Наразі, Україна не може похизуватися рівнем розвитку ІКТ, але має задатки та перспективи, щоб розвивати та удосконалювати дану галузь, впроваджувати нові технології, що безумовно піде на користь економіки як країни так і підприємств.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити