ІНФОРМАТИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника Й. Я. Ривкінда - 2017 рік

Відповіді на запитання (стор. 141)

2. Комп’ютерна модель — це інформаційна модель, що створюється і досліджується з використанням комп’ютерних програм.

3. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, імітаційні, графічні.

4. Комп’ютерна модель називається розрахунковою, тому що вона створюється і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахункові значення властивостей цього об’єкта. Приклади: формули, рівняння, нерівності.

5. Комп’ютерна модель називається імітаційною, тому що вона створюється і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення значень тих властивостей об’єкта, які змінюються випадковим чином і їх не можна описати математично. Приклади: пішоходи, автомобілі, роботи.

6. Комп’ютерна модель називається графічною, тому що вона створюється і досліджується з використанням програм, у яких можна будувати і створювати графічне зображення об’єкта. Приклади: таблиці, карти, графи, схеми.

7. Комп’ютерне моделювання — це метод розв’язування задач з використанням комп’ютерних моделей.

8. Етапи комп’ютерного моделювання:

1. Розробка концептуальної моделі, виявлення основних елементів системи і елементарних актів взаємодії;

2. Формалізація, тобто перехід до математичної моделі; створення алгоритму та написання програми;

3. Планування і проведення комп’ютерного моделювання;

4. Аналіз результатів.

9. Комп’ютерний експеримент — це дослідження моделі об’єкта з використанням комп’ютерного моделювання. Приклад: створення тестів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити