ІНФОРМАТИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника Й. Я. Ривкінда - 2017 рік

Відповіді на запитання (стор. 32)

1. Комп’ютерна мережа — це сукупність комп’ютерів та інших пристроїв, з’єднаних каналами передавання.

2. Види комп’ютерних мереж:

✵ за охопленою територією: локальні, регіональні, глобальні;

✵ за правом доступу до ресурсів: персональні, корпоративні, загального використання;

✵ за розподілом функцій між комп’ютерами: однорангові та з виділеним сервером.

3. Доступ до комп’ютерних мереж може бути, як з персонального (домашнього) комп’ютера, у школі або на підприємстві — корпоративного, та загального використання — в інтернет-клубах.

4. Види каналів передавання даних використовують кабельні та бездротові.

5. Для забезпечення передавання даних у мережах використовують таке мережеве обладнання: мережеві адаптери, комутатори, маршрутизатори (роутери) та інше. Призначення: передавання даних та доступ до Інтернету.

6. Для організації обміну даними між комп’ютерами мережі використовують програмне забезпечення: програми керування комп’ютерними мережами, які входять до складу операційних систем; драйвери пристроїв, які забезпечують передавання даних мережею; прикладні програми, побудовані за клієнт-серверною технологією.

7. Перевагою програмних засобів навчального призначення порівняно з традиційними засобами навчання є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне представлення об’єктів, процесів, явищ, їх складових, графічне представлення закономірностей і результатів проведених учнем експериментів, дослідів, розв’язків задач. Однією з переваг ППЗ є швидкий зворотний зв’язок між користувачем і засобами ІКТ, який забезпечує реалізацію діалогу між учнем і учителем, між учнем і програмним навчальним середовищем. Такий зворотний зв’язок називають інтерактивністю програмного засобу. Завдяки використанню ППЗ, навчання може здійснюватися у тому темпі, який найбільше задовольняє учнів.

8. Мережевий протокол — це набір правил, за якими здійснюється обмін даними між комп’ютерами та пристроями, що підключені до мережі, та між різними мережами.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити