Розв’язання вправ та завдань до підручника «ГЕОМЕТРІЯ» Г. В. Апостолової 11 клас - 2011 рік

Розділ 1. Координати, вектори, геометричні перетворення у просторі

§ 1. Прямокутна система координат у просторі

§ 2. Метод координат. Рівняння сфери, площини, прямої

§ 5. Алгебра векторів

§ 7. Координати вектора. Дії над векторами, що задані координатами

§ 8. Розв’язування задач координатно-векторним методом

§ 9. Векторний добуток векторів

§ 10. Перетворення простору

Розділ 2. Багатогранні кути

§ 11. Двогранні кути

§ 12. Тригранні кути. Багатогранні кути

Розділ 3. Тіла. Багатогранники. Тіла обертання

§ 14. Багатогранники. Правильні багатогранники

§ 15. Властивості призми

§ 16. Властивості піраміди

§ 18. Властивості циліндра

§ 19. Властивості конуса

§ 20. Властивості сфери і кулі

§ 21. Вписана та описана сфера

Розділ 4. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

§ 23. Об'єми призми і циліндра

§ 24. Об'єм піраміди і конуса

§ 25. Об'єми кулі та її частини. Площа сфери

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити