Розв’язання вправ та завдань до підручника «ГЕОМЕТРІЯ» Г. П. Бевз 11 клас - 2011 рік

§1. Прямокутна система координат

§2. Поділ відрізка в заданому відношенні

§3. Рівняння сфери, площини і прямої

§4. Застосування координат

§5. Вектори у просторі

§6. Дії над векторами

§7. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами

§8. Застосування векторів

§9. Геометричні перетворення у просторі. Рухи

§10. Симетрія відносно площини

§11. Поворот і симетрія відносно прямої

§12. Паралельне перенесення

§13. Композиції рухів і рівність фігур

§14. Гомотетія і перетворення подібності

§15. Двогранні кути

§16. Тригранні кути

§17. Многогранні кути

§18. Геометричні тіла

§19. Многогранники

§20. Призми

§21. Паралелепіпеди

§22. Піраміди і зрізані піраміди

§23. Правильні многогранники

§24. Тіла і поверхні обертання

§25. Циліндр

§26. Конус і зрізаний конус

§27. Куля і сфера

§28. Комбінації тіл

§29. Поняття об’єму

§30. Об’єм прямої призми і циліндра

§31. Обчислення об’ємів тіл за допомогою інтеграла

§32. Об’єм піраміди і зрізаної піраміди

§33. Об'єм конуса і зрізаного конуса

§34. Об’єм кулі та її частин

§35. Теорема Гульдіна

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити