Розв’язання вправ та завдань до підручника «МАТЕМАТИКА» Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької 3 клас - 2013 рік

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2 клас

1. Усі вулиці ведуть на площу «Майданчик Тисяча».

2. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

3. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10

4. Одноцифрові: 1, 4, 7, 3, 9, 6, 8.

Двоцифрові, більші за 31: 44, 56, 66, 61, 57, 94, 77, 42, 50, 78, 41, 88, 40, 87, 73, 60, 81.

Круглі числа (вони закінчуються на цифру 0): 50, 40, 60, 20.

Числа другого десятка: 18, 19, 16, 17, 16, 19.

Числа, що мають однакову кількість десятків і одиниць: 44, 77, 88, 66.

Ø Збільшити — це значить додати, а зменшити — відняти.

5. + 1: 9, 15, 20, 38, 42, 51, 56, 64, 70, 71, 79, 87, 91, 100.

- 1: 7, 13, 18, 36, 40, 49, 54, 62, 68, 69, 77, 85, 89, 98.

6. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68.

7.

38 + 1 - 39 = 39 - 39 = 0

9 + 1 + 0 = 10

11 - 0 - 11 = 0

16 - 16 + 1 = 1

0 + 23 - 1 = 22

13 - 1 - 12 = 0

8.

Розв’язання

1) 24 + 10 = 34 (росл.) — зібрала Марина;

2) 34 - 1 = 33 (росл.) — зібрала Ніна

Вираз: (24 + 10) - 1 = 33 (росл.).

Відповідь: 33 рослини зібрала Ніна.

9.

Розв’язання.

1) 9 - 1 = 8 (кн.) — книг про пригоди прочитала Марійка.

2) 9 4- 8 = 17 (кн.) — усього книг.

Вираз: 9 + (9 - 1) = 17 книг.

Відповідь: 17 книг усього прочитала дівчина.

10. Підмножина: прям — 4 прямих.

Підмножина: відрізки — 2 відрізка.

Підмножина: многокутники — шестикутник, квадрат, трикутник, прямокутник.

Менше всього елементів у підмножині відрізки (2 елемента).

11.

Розв’язання.

1) 10 + 5 = 15 (кв.) — волошок у вінку;

2) 10 + 15 = 25 (кв.) — усього квітів.

Вираз: (10 + 5) + 10 = 25 (кв.).

Відповідь: 25 квітів всього у вінку.

12.

20 - 1 + 0 = 19

29 + 1 - 30 = 0

24 - 24 + 17 = 17

30 - 0 + 1 = 31

87 - 1 - 86 = 0

46 - 1 - 1 = 44

Ø Розрядні доданки — це окремо записані розряди у вигляді прикладу на додавання.

13. 2 дес. + 2 од. + 3 дес. = 5 дес. 2 од.

20 + 2 + 30 = 52 = 50 + 2; 30 = 3 дес.

5 дес. + 4 од. = 54;

50 + 4 = 54

70 = 7 дес.; 79 = 70 + 9

9 од.

Ø У двоцифровому числі перша цифра показує, скільки воно містить десятків, а друга — скільки одиниць.

Ø Круглі двоцифрові числа — це числа, які закінчуються нулем.

14. * 48; 27; 61; 85; 11; 94; 51; 100.

* Числом, наступним до числа 49, є число 50;

числом, попереднім до числа 22, є число 21;

числом, яке на одиницю більше за число 53, є число 54;

числом, яке на одиницю менше за число 81, є число 80.

* Найбільше одноцифрове число — 9;

найбільше двоцифрове число — 99;

число, що містить три десятки і вісім одиниць, — 38.

Коли говорять про число, що містить найбільшу кількість одиниць і десятків, то мають на увазі найбільше серед двоцифрових чисел — 99;

найменше кругле двоцифрове число — 10; найбільше кругле двоцифрове число — 90.

Ø Переставний закон додавання: а + b = b + а. Наприклад: 2 + 3 = 3 + 2.

15.

1 + 43 = 43 + 1

2 + 8 = 8 + 2

1 + 10 = 10 + 1

11 + 5 = 5 + 11

Ø Зручно спочатку додавати числа, сумою яких є кругле число.

16.

3 + 15 + 7 = 10 + 15 = 25

8 + 1 + 12 = 20 + 1 = 21

41 + 4 + 9 = 50 + 4 = 54

6 + 5 + 24 = 30 + 5 = 35

20 + 9 + 10 = 30 + 9 = 39

1 + 90 + 9 = 10 + 90 = 100

17. Квадрат має 4 рівні сторони. Тобто охоронець пройде всю ділянку за 4 години.

1) 7 год + 4 год = 11 год.

Відповідь: об 11 год охоронець закінчить обхід ділянки.

18. Корова тримає мірну кружку і може вимірювати кількість рідини. Тобто це може бути: цеберка, олія, молоко, об’єм рідини в каструлі.

Порося тримає терези і може вимірювати вагу предметів. Це може бути: вага риби, вага кавуна, вага солі, вага картоплі.

Якщо можна поставити цеберку на терези, то можна виміряти і вагу цеберки, і того, що в ній знаходиться.

Цапеня тримає годинник і може вимірювати час.

Кінь тримає лінійку або складений метр і може вимірювати довжину предметів. Тобто довжину шпалер, мотузки (або кабелю, дроту), можна виміряти довжину риби.

19. Можна зважити предмети масою до 13 кг.

1 кг — маса предмета

1 кг, 2 кг, 9 кг — маса гирі

20. 1 см = 10 мм.

30 мм + 20 мм + 35 мм = 85 мм = 8 см 5 мм.

21.

Рябуха > Мілка; Мілка > Зірка. Тобто Рябуха дала більше молока, ніж усі інші, а Зірка найменше.

Виходить, що Зірка — 8 л. Мілка — 10 л, Рябуха — 12 л

12 л > 10 л; 10 л > 8 л

Розв’язання.

1) 10 + 8 + 12 = 30 (л) — всього.

Відповідь: всього 30 л молока. Мілка дала 10 л, Зірка — 8 л, а Рябуха — 12 л молока.

22.

29 + 1 + 4 = 34

73 + 4 + 3 = 73 + (4 + 3) = 80

45 + 3 + 5 = (45 + 5) + 3 = 50 + 3 = 53

8 + 1 + 22 = (8 + 22) + 1 = 30 + 1 = 31

34 + (3 + 3) = 34 + 6 = 40

91 + (8 - 1) = 91 + 9 = 100

23.

Розв’язання.

1) 11 + 13 + 14 = 38 (стор.)

Відповідь: 38 сторінок усього у книжці.

24.

Ø Додавати можна, доповнюючи число до круглого десятка, а потім додати другу частину другого доданка.

25. 37 + 9 = (37 + 3) + 6 = 40 + 6 = 46

Ø Можна окремо додавати одиниці, а потім додати одержану суму до першого доданка.

37 + 9 = 30 + (7 + 9) = 30 + 16 = 46

26 + 17 = (26 + 10) + 7 = 36 + 7 = (36 + 4) + 3 = 40 + 3 = 43

26 + 17 = (20 + 10) + (6 + 7) = 30 + 13 = 43

Ø Віднімати можна також частинами: першу частину числа відняти так, щоб вийшов круглий десяток, а потім відняти частину числа, яка залишилася від від’ємника.

37 - 9 = (37 - 7) - 2 = 30 - 2 = 28

37 - 9 = 20 + (17 - 9) = 20 + 8 = 28

42 - 26 = (42 - 20) - 6 = 22 - 6 = 22 - 2 - 4 = 20 - 4 = 16

42 - 26 = (42 - 2) - 24 = 40 - 20 - 4 = 20 - 4 = 16

26.

34 + 7 = 41

73 - 45 = 28

62 - 5 = 57

56 - 17 = 39

55 + 8 = 63

22 + 29 = 51

43 - 9 = 34

48 + 36 = 84

17+ 15 = 32

93 - 27 = 66

27.

12 > 8 на 4

47 > 29 на 18

28 < 35 на 7

34 > 17 на 17

19 < 23 на 4

41 < 63 на 22

28.

Розв’язання.

1) 43 - 33 = 10 (л.)

Відповідь: на 10 літер менше в сучасній абетці, ніж в азбуці Кирила і Мефодія.

29.

Розв’язання.

1) 40 - 35 = 5 (р.)

Відповідь: на 5 років мавпа живе довше за верблюда.

30.

Розв’язання.

1) Скільки стало гусей на озері?

12 + 27 = 39 (гус.)

2) На скільки більше стало гусей на озері, ніж летіло?

39 - 35 = 4 (гус.)

Вираз: (12 + 27) - 35 = 39 - 35 = 4 (гус.).

Відповідь: на 4 гуся стало більше на озері, ніж гусей, які летіли.

31.

Розв’язання. ,

1) 9 + 2 = 11 см - CD

2) 9 - 2 = 7 см - KM

Відповідь: АВ = 9 см; CD = 11 см; КМ = 7 см.

32. ABC — трикутник, MNKL — прямокутник, квадрат, ABCD — прямокутник.

Разв’язання.

1) 3 см - 2 см = 1 см або 3 - 2 = 1 (см).

Відповідь: ВС більше за АВ на 1 см. Довжина прямокутника більша за ширину на 1 см.

33. Дано: ABCD — прямокутник.

АВ = 2 см, ВС = 6 см.

РАВСD — ?

Розв’язання.

Р = (а + b) ∙ 2; (2 + 6) ∙ 2 = 8 ∙ 2 = 16 (см)

Відповідь: PABCD = 16 см, або периметр прямокутника дорівнює 16 см.

34.

23 - 14 + 7 = 23 + 7 - 14 = 30 - 14 = 16

28 + 8 - 16 = 28 - 16 + 8 = 12 + 8 = 20

28 + 16 - 5 = 28 - 5 + 16 = 23 + 16 = 39

16 - 7 + 4 = 16 + 4 - 7 = 20 - 7 = 13

37 - 29 + 13 = 37 + 13 - 29 = 50 - 29 = 21

45 + 16 - 7 = 45 - 7 + 16 = 38 + 16 = 54

Ø Можна виконувати обчислення по черзі, як записано в прикладі, а можна переставити числа, пам’ятаючи пре знак перед числом. Якщо перед числом написано «мінус», то його можна тільки віднімати, а якщо «плюс» — то можна тільки додавати.

35.

Розв’язання.

Ø Щоб порівняти числа, треба від більшого числа відняти менше.

1) 17 - 9 = 8 (кач.)

Відповідь: на 8 чорних каченят більше, ніж білих.

36. Ця гра виконується усно, але якщо записувати, то можна зробити так:

25 + 16 = 41

26 + 17 = 43

41 - 25 = 16

43 - 24 = 19

16 + 7 = 23

19 - 6 = 13

37.

14 = 7 + 7

12 = 6 + 6

18 = 9 + 9

16 - 8 + 8

38.

54 + 18 = 72

22 + 19 = 41

49 + 13 = 61

86 + 15 = 101

72 - 54 = 18

41 - 22 = 19

51 - 48 = 13

101 - 86 = 15

72 - 18 = 54

41 - 19 = 22

61 - 13 = 48

101 - 15 = 86

Ø Якщо від суми відняти один із доданків, то отримаємо другий (інший) доданок.

Ø Щоб перевірити результат дії віднімання, треба знайти або зменшуване, або від’ємник.

Ø Щоб знайти зменшуване, треба різницю додати до від’ємника. Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

39.

72 - 56 - 16

73 - 35 = 38

86 - 57 = 29

56 + 16 = 72

38 + 35 = 73

29 + 57 = 86

72 - 16 = 56

73 - 38 = 35

86 - 29 = 57

40.

14 + х = 34

х = 34 - 14

х = 20

14 + 20 = 34

34 = 34

х + 36 = 63

x = 63 - 36

x = 27

27 + 36 = 63

63 = 63

х + 23 = 82

x = 82 - 23

х = 59

59 + 23 = 82

82 = 82

41.

16 + х = 75

х = 75 - 46

х = 29

46 + 29 = 75

75 = 75

42.

Розв’язання.

х + 28 = 46

х = 46 - 28

х = 18

18 + 28 = 46

46 = 46

Відповідь: 18 хлопчиків було в кінотеатрі.

43.

х + 5 - 3 = 12

х + 5 = 12 + З

х + 5 = 15

х = 15 – 5

х = 10

10 + 5 – 3 = 12

12 = 12

44.

Розв’язання.

9 + х = 17

х = 17- 9

х = 8

9 + 8 = 17

17 = 17

Відповідь: І відрізок — 9 см, II відрізок — 8 см.

45.

26 см = 2 дм 6 см

6 дм 3 см = 63 см

1 м = 100 см

1 м = 10 дм

46. 15 см = 1 дм 5 см

5 дм < 51 см, тому що 51 см = 5 дм 1 см

100 см > 95 см

1 м > 99 см, тому що 1 м = 100 см, а 100 > 99

48 см < 48 дм, 48 см = 4 дм 8 см; 4 дм 8 см < 48 дм

12 м > 12 дм, 12 м = 120 дм, а 120 дм > 12 дм

47.

х + 22 = 72

х = 72 - 22

х = 50

50 + 22 = 72

72 = 72

29 + х = 40

х = 40 - 29

х = 11

29 + 11 = 40

40 = 40

х + 45 = 74

х = 74 - 45

х = 29

29 + 45 = 74

74 = 74

48. Купили 62 кг овочів. Помідорів було 29 кг, а решта огірки Скільки огірків купили?

х + 29 = 62

х = 62 - 29

х = 33

33 + 29 = 62

62 = 62

Відповідь: 62 кг огірків купили.

49.

42 + 34 = 76

42 - 34 = 8

66 + 33 = 99

66 - 33 = 33

50.

Зменшуване

36

17

67

69

92

83

48

43

Від’ємник

11

17

44

54

73

69

25

28

Різниця

25

34

23

15

19

14

23

15

36 - 15 = 11

83 - 14 = 69

34 - 17 = 17

48 - 23 = 25

67 - 23 = 44

15 + 28 = 43

15 + 54 = 69

19 + 73 = 92

51.

х - 32 = 27

х = 32 + 27

х = 59

59 - 32 = 27

27 = 27

72 - х = 66

х = 72 - 66

х = 6

72 - 6 = 66

66 = 66

х - 18 = 24

х = 24 + 18

х = 42

42 - 18 = 24

24 = 24

51 - х = 19

х = 51 - 19

х = 32

51 - 32 = 19

19 = 19

Ø Щоб виконувати дії з іменованими числами, треба всі компоненти дій перевести в одну міру виміру.

1 м = 10 дм = 100 см

52.

19 см + 20 см = 39 см

43 см - 16 см = 27 см

1 м - 48 см = 100 см - 48 см = 52 см

1 м - 2 дм = 10 дм - 2 дм = 8 дм

5 дм - 28 см = 50 см - 27 см = 23 см

1 м - 5 дм 3 см = 100 см - 53 см = 47 см

53.

3 дм = 23 м + 7 см, тому що 23 см + 7 см = 30 см = 3 дм

2 дм 2 см - 20 см < 20 см, тому що 22 см - 20 см = 2 см

38 см - 18 см < 2 дм 8 см, тому що 38 см - 18 см = 20 см = 2 дм, а 2 дм > 2 дм 8 см

1 м - 48 см > 42 см, тому що 100 см - 48 см = 52 см, а 52 см < 42 см

51 см + 19 см > 60 см, тому що 51 см + 19 см = 70 см, а 70 см > 60 см

1 м = 9 дм + 10 см, 9 дм + 1 дм = 10 дм = 1 м

10 см = 1 дм

54. Було — х пут.

Продали — 26 пут.

Залишилось — 37 пут.

Розв’язання:

х - 26 = 37

х = 37 + 26

х = 63

63 - 26 = 37

37 = 37

Відповідь: 63 путівки було спочатку.

55. Було — 42 карт.

Подарували — ?

Залишилось — 30 карт

Розв’язання.

1) 42 - 30 = 12 (карт.) Або:

42 - х = 30

х = 42 - 30

х = 12

42 - 12 = 30

30 = 30

Відповідь: 12 картинок Степан подарував Денисові.

56.

Найменше двоцифрове число — це 10.

або

I - II = 7 см, тепер підставляємо числа.

10 - х = 7 см.

Розв’язання.

1) 10 - 7 = 3 (см) або

10 - х = 7

x = 10 - 7

х = 3

10 - 3 = 7

7 = 7

Відповідь: довжина II відрізка або довжина меншого відрізка — 3 см.

59.

44 - х = 24

х = 44 - 24

х = 20

44 - 20 = 24

24 = 24

х - 9 = 23

х = 23 + 9

х = 32

32 - 9 = 23

23 = 23

х + 9 = 23

х = 23 - 9

х = 14

14 + 9 = 23

23 = 23

Ø Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

Ø Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від’ємника додати різницю

Ø Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

60. Було — 17 д.

Пішли — ?

Залишилось — 9 д.

Розв’язання.

І спосіб:

1) 17 - 9 = 8 (д.)

II спосіб:

17 - х = 9

х = 17 - 9

х = 8

17 - 8 = 9

9 = 9

Відповідь: 8 дівчат пішли додому.

61. 1) — істинне; 2) — хибне; 3) — істинне; 4) — хибне.

5) а) зменшуване може дорівнювати різниці, якщо віднімаємо 0; б) істинне і хибне одночасно.

6) — хибне, тому що від’ємник може дорівнювати зменшуваному.

9 - 9 = 0

62.

82 = 80 + 2

74 = 70 + 4

85 = 80 + 5

48 = 40 + 8

49 = 40 + 9

17 = 10 + 7

22 = 20 + 2

51 = 50 + 1

Ø Це «кругові приклади», тобто кожен наступний приклад починається з того числа, на яке закінчився попередній приклад.

63.

24 - 8 = 16

52 - 24 = 28

16 + 15 = 31

28 + 25 = 53

31 - 12 = 19

53 - 36 = 17

19 + 33 = 52

17 + 7 = 24

Ø Якщо перші доданки однакові (рівні), то сума буде більша там, де другий доданок більший.

64. 37 + 24 < 37 + 26

37 = 37, а 24 < 26, тому 37 + 26 більше.

Ø Якщо з однакових (рівних) зменшуваних відняти різні від’ємники, то різниця буде менша там, де від’ємник більший.

63 - 24 > 63 - 44, тому що 63 = 63, а 24 < 44.

Тобто від 63 відняли менше, тому різниця більша.

27 + 36 < 37 + 36 (див. попереднє пояснення).

Ø Якщо зменшувані різні (одне більше, друге менше), а від’ємник однаковий, то різниця буде більша там, де більше зменшуване.

85 - 38 > 65 - 38, тому що 85 > 65, а 38 = 38

41 - 23 < 42 - 23, тому що 41 < 42, а 23 = 23

72 - 24 > 72 - 52, тому що 72 = 72, а 24 < 52 (див. друге пояснення).

65.

Якщо довжина жука-оленя менша, то довжина вусача більша. Тобто треба додати 4 см.

Розв’язання.

1) 7 + 4 = 11 (см)

Відповідь: довжина вусача 11 см.

66.

Розв’язання.

1) 11 - 4 = 7 (р.)

Відповідь: брату Михайлика 7 років.

67.

Розв’язання.

1) Скільки Пончик з’їв бубликів на обід і полуденок разом?

13 + 19 = 32 (б.)

2) Скільки з’їв на обід?

32 - 15 = 17 (б.)

Відповідь: на обід Пончик з’їв 17 бубликів.

68. І спосіб.

1) Яка різниця між 13 і 9 роками?

13 - 9 = 4 (р.)

2) Скільки років було Степанові 4 роки тому?

8 – 4 = 4 (р.)

II спосіб.

1) На скільки Олег старший за Степана?

13 - 8 = 5 (р.)

2) Скільки років було Степанові, коли Олегові було 9 років?

9 – 5 = 4 (р.)

Відповідь: Степанові було 4 роки.

69. № 3 — шестикутник; № 4 — трикутник; № 6 — п’ятикутник; № 7 - прямокутник, квадрат.

Ø Периметр — це сума довжин усіх сторін. Тобто треба додати довжини.

70.

67 + 15 > 67 + 11

52 - 28 > 52 - 48

43 - 27 < 43 - 24

72 - 35 < 74 - 35

65 + 26 > 23 + 26

83 - 44 >83-51

(Див. пояснення до № 64)

71.

Розв’язання.

1) Якщо довжина більша, то ширина менша. Тобто 11 - 7 = 4 (см)

2) Р = (а + b) ∙ 2; Р = (11 + 4) ∙ 2 = 30 (см)

Відповідь: ширина прямокутника — 4 см, пеpиметр — 30 см.

72.

46 + 12 = 58

85 - 15 = 70

19 + 12 = 31

30 - 15 = 15

58 + 12 = 70

41 - 15 = 26

37 + 12 = 49

69 - 15 = 54

30 + 12 = 42

15 - 15 = 0

79 + 12 = 91

99 - 15 = 84

73.

75 + 23 = 98

пер. 98 - 75 = 23

пер. 98 - 23 = 75

47 + 27 = 74

пер. 74 - 47 = 24

пер. 74 - 24 = 47

28 + 34 = 62

пер. 62 - 28 = 34

пер. 62 - 34 = 28

69 + 15 = 84

пер. 84 — 69 = 15

пер. 84 - 15 = 69

74.

56 +а

Якщо а = 27

56 + 27 = 85

а = 36

56 + 36 = 92

а = 19

56 + 19 = 75

52 - c

Якщо с = 41

52 - 14 = 38

с = 25

52 - 25 = 27

с = 37

52 - 37 = 15

76.

1) Скільки важить доросла собака?

9 + 2 = 11 (кг)

2) Скільки важать собака і цуценя?

2 + 11 = 13 (кг)

Відповідь: разом цуценя і собака важать 13 кг.

Обернена № 1.

1) Скільки важить цуценя?

11 - 9 = 2 (кг)

2) Скільки важать pазом?

11 + 2 = 13 (кг)

Відповідь: разом 13 кг, цуценя — 2 кг.

Обернена № 2.

1) Скільки важить цуценя?

13 - 11 = 2 (кг)

Відповідь: цуценя важить 1 кг.

77. Батько стане старший на 6 років, син теж стане старший на 6 років.

Тобто:

1) 6 + 6 = 12 (років)

2) 47 + 12 = 59 (років)

Відповідь: через 6 років батькові і синові разом буде 59 років.

78.

15 кг + 27 кг = 42 кг

64 кг + 36 кг = 100 кг = 1 ц

67 кг - 28 кг = 39 кг

54 кг + 46 кг = 100 кг = 1 ц

1 ц - 45 кг = 100 кг - 45 кг = 55 кг

1 ц = 100 кг = 100 кг - 100 кг = 0 кг

79.

1 ц = 100 кг

1) Скільки у II сітці?

35 - 5 = 30 (кг)

2) Скільки разом у І і II сітці?

35 + 30 = 65 (кг)

3) Скільки у III сітці?

100 - 65 = 35 (кг)

Відповідь: у III сітці 35 кг.

80.

82 + 14 = 96

пер. 96 - 82 = 14

пер. 96 - 14 = 82

49 + 35 = 84

пер. 84 - 49 = 35

пер. 84 - 35 = 49

45 + 28 = 73

пер. 73 - 45 = 28

пер. 73 - 28 = 45

54 + 28 = 82

пер. 82 - 54 = 28

пер. 82 - 28 = 54

81.

1) 34 - 16 = 18 (кг) — овочі.

Відповідь: 18 кг овочів придбав батько.

Обернена № 1.

1) 34 - 18 = 16 (кг) — фрукти.

Відповідь: фруктів купили 16 кг.

Обернена № 2.

1) 16 + 18 = 34 (кг) — усього разом.

Разом фруктів і овочів — 34 кг.

82.

27 + 13 = 40 → У

38 - 12 = 26 → К

45 + 17 = 62 → Р

33 + 28 = 61 → А

81 - 51 = 30 → Ї

62 - 20 = 42 → Н

54 + 7 = 61 → А

83.

23 + (7 + 2) = 23 + 9 = 32

23 + (7 + 2) = (23 + 7) + 2 = 30 + 2 = 32

46 + (5 + 4) = 46 + 9 = 55

46 + (5 + 4) = (46 + 4) + 5 = 50 + б = 55

58 + (9 + 2) = 58 + 11 = 69

58 + (9 + 2) = (58 + 2) + 9 = 60 + 9 = 69

84.

48 + (4 + 2) = (48 + 2) + 4 = 50 + 4 = 54

24 + (6 + 5) = (24 + 6) + 5 = 30 + 5 = 35

72 + (6 + 8) = (72 + 8) + 6 = 80 + 6 = 86

51 + (9 + 4) = (51 + 9) + 4 = 60 + 4 = 64

35 + (9 + 5) = (35 + 5) + 9 = 40 + 9 = 49

66 + (7 + 4) = (66 + 4) + 7 = 70 + 7= 77

85. Розв’язання,

57 + (7 + 3) = (57 + 3) + 7 = 67 (кг)

Відповідь: придбали всього 67 кг овочів.

Ø Доба дорівнює 24 години.

86. Розв’язання.

1) 24 -17 = 7 (год) — триває день 22 грудня;

2) 17 - 7 = 10 (год) — різниця між ніччю і днем 22 грудня.

Відповідь: на 10 год ніч довша за день 22 грудня; день триває 7 годин.

87. Оскільки годинник Кроша відставав на 15 хвилин, Кроні прийшов не за 20 хвилин до початку матчу, а тільки за 5 хвилин.

1) 20 хв - 15 хв = 5 хв — прийшов раніше;

2) 5 хв + 30 хв = 35 хв — чекав на початок матчу.

Відповідь: 35 хвилин Крош чекав на початок матчу.

88. 1 рік = 12 місяців

12 міс. - 8 міс = 4 міс.

12 міс. + 13 міс. = 25 міс. = 2 роки 1 місяць

або 1 рік + 1 рік 1 міс. = 2 роки 1 місяць

1 доба = 24 години

24 год + 15 год = 39 год = 1 доба 15 год

4 доби = 24 ∙ 4 = 24 + 24 + 24 + 24 = 96 год

96 год - 33 год = 63 год = 2 доби 15 год

20 год + 6 год = 26 год = 1 доба 2 год

35 год - 10 год = 25 год = 1 доба 1 год

89. 1 міс. = 30 (або 31) діб

45 діб < 2 міс., 2 міс. = 60 діб (або 61)

18 міс. > 1 рік, тому що 1 рік = 12 міс.

3 доби > 48 год, 48 год = 2 доби

72 год = 3 доби, 3 доби = 24 + 24 + 24 = 72 год

тижд. > 4 доби, 1 тижд. = 7 діб

2 роки = 24 міс., 1 рік = 12 міс.

90.

86 + (4 + 4) = (86 + 4) + 4 = 90 + 4 = 94

52 + (8 + 5) = (52 + 8) + 5 = 60 + 5 = 65

35 + (6 + 5) = (35 + 5) + 6 = 40 + 6 = 46

Додавати треба так, щоб отримати кругле число, потім додати другий доданок.

91.

Розв’язання.

1) 4 - 1 = 3 (доби) — теплохід іде від Херсона до Києва;

2) 24 ∙ 3 = 72 (год) (24 + 24 + 24 = 72 год)

Відповідь: 72 години теплохід іде від Херсона до Києва.

92. Табель-календар на 2014 рік. За тиждень до 20 вересня була субота 13 вересня. За тиждень до 18 жовтня була субота 11 жовтня.

Ø Зручним у поданих нижче прикладах буде спосіб, де при відніманні або додаванні частини отримуємо круглий десяток.

93.

34 - (7 + 4) = 34 - 4 - 7 = 30 - 7 = 23

34 - (7 + 4) = 34 - 11 = 23

86 - (6 + 8) = 0 - 8 = 52 = 66 - 14 = 52

56 - (6 + 8) = 66 - 6 - 8 = 60 - 8 = 52

43 - (5 + 3) = 43 - 3 - 5 = 40 - 5 = 35

43 - (5 + 3) = 43 - 8 = 35

94.

85 - (4 + 5) = 85 - 5 - 4 = 80 - 4 = 76

43 - (6 + 3) = 43 - 3 - 6 = 40 - 6 = 34

77 - (7 + 8) = 77 - 7 - 8 = 70 - 8 = 62

36 - (9 + 6) = 36 - 6 - 9 = 30 - 9 = 21

51 - (9 + 5) = 51 - 14 - 37

66 - (8 + 8) = 66 - 16 = 50

95. Було — 64 кг

Використали — 7 кг і 4 кг

Залишилось — ?

Розв’язання.

1) 64 - (7 + 4) = 64 - 4 - 7 = 60 - 7 = 53 (кг)

Відповідь: 53 кг овочів залишилось.

96.

Розв’язання.

1) 16 + 9 = 25 (тр.) — жовтих і білих троянд разом;

2) 36 - 25 = 11 (тр) — різниця.

Вираз: 36 - (16 + 9) = 36 - 16 - 9 = 20 - 9 = 11 (тр.)

Відповідь: на 11 червоних троянд більше, ніж жовтих і білих разом.

97.

І годинник — 10 хвилин на четверту, або на шістнадцяту, або 3 години 10 хвилин

ІІ годинник — 8 годин 50 хвилин, або за 10 хвилин дев’ята

III годинник — 1 година 30 хвилин, або 30 хвилин на другі

IV годинник — 10 годин 45 хвилин, або без 15 хвилин одинадцята

98. Спочатку знайдемо, скільки хвилин витратили на поїздку автобусом і метро.

1) 20 + 20 = 40 (хв)

2) 8 год + 40 хв = 8 год 40 хв

3) 8 год 55 хв - 8 год 40 хв = 15 хв — ішов пішки.

Відповідь: 15 хвилин ішов пішки.

100.

28 см = 2 дм 8 см

3 дм 7 см = 37 см

100 см = 10 дм

2 доби 6 год = 54 год

32 дм = 3 м 2 дм

74 год = 3 доби 2 год

1 дм = 10 см

1 м = 10 дм = 100 см

1 доба = 24 год

101. 65 см < 6 см 6 см, кількість десятків (дециметрів) рівна, а сантиметрів більше справа.

4 дм 3 см = 43 см; 1 м = 100 см

2 доби 2 год > 48 год, 2 доби = 48 год, а зліва ще 2 години

12 міс. = 1 рік

12 год < 1 доба 1 год, 1 доба 1 година - 25 годин.

Ø Щоб знайти, на скільки одне число більше, ніж інше, треба від більшого відняти менше.

102.

Розв’язання.

1) 40 - 34 = 6 (м)

Відповідь: на 6 м обхват стовбура баобаба більший, ніж секвої.

103.

16 + 19 = 35

60 -29 = 31

35 - 15 = 20

31 + 25 = 56

20 + 40 = 60

56 - 4 = 52

104.

41 - (16 + 5) = 41 - 21 = 20

37 + (9 + 4) = 37 + 13 = 50

56 - (16 + 30) = 56 - 16 - 30 = 40 - 30 = 10

45 + (27 + 5) = 45 + 5 + 27 = 50 + 27 = 77

105. 87 - 44 = 43

Якщо зменшуване 87 зменшити на 4, а від’ємник 44 збільшити на 6, то отримаємо приклад: 83 - 50 = 33.

Тобто 43 - 33 = 10. Різниця зменшиться на 10.

106. Треба налити доверху трилітрову банку і перелити у п’ятилітрову посудину. Потім ще раз налити трилітрову посудину і долити в неповну п’ятилітрову посудину. У трилітровій банці залишиться 1 л. Вилити його у відро. Потім знову набрати трилітрову посудину водою і долити у відро ще 3 літри.

1) 5 - 3 = 2 (л)

2) 3 л - 2 л = 1 л → вилити у відро;

3) 3 л + 1 л - 4 л → долити у відро.

107.

42 - (7 + 6) = 42 - 13 = 29

84 - (19 + 6) = 84 - 25 = 59

32 + 19 - 35 = 51 - 35 = 16

63 - 14 - 3 = 63 - 3 - 14 = 60 - 14 = 46

28 + (14 + 5) = 28 + 19 = 47

46 + (3 + 24) = (46 + 24) + 3 = 70 + 3 = 73

108.

34 - х = 26

х = 34 - 26

х = 8

34 - 8 = 26

26 = 26

х + 12 = 31

х = 31 - 12

х = 19

19 + 12 = 31

31 = 31

х - 34 = 29

х = 29 + 34

х = 63

63 - 34 = 29

29 = 29

109.

31 см = 3 дм 1 см, 6 дм 4 см = 64 см

1 год 25 хв = 85 xв

1 год = 60 хв, 60 + 25 = 85 (хв)

2 доби 10 год = 58 год

1 доба = 24 год, 2 доби = 48 год

48 год + 10 год = 58 год

110. Було — 17 дерев

Посадили — 5 яблунь і 3 вишні

Стало — ?

Розв’язання.

І спосіб.

1) 5 + 3 = 8 (дер.) — посадили;

2) 17 + 8 = 25 (дер.) — стало.

II спосіб.

1) 17 + 3 = 20 (дер.) — стало, коли посадили яблуні;

2) 20 + 5 = 25 (дер.) — усього стало.

Вираз: 17 + (5 + 3) = 26 дерев.

Відповідь: 25 фруктових дерев стало в саду у Петренків.

Ø 1 год = 60 хв

Ø 1 ц = 100 кг

Ø 1 грн. =100 коп.

112. 26 кг + 74 кг = 100 кг = 1 ц

65 хв + 16 хв = 81 хв = 1 год 21 хв

38 см + 34 см = 72 см

1 м - 27 см = 100 см - 27 см = 73 см

1 ц - 53 кг = 100 кг - 53 кг = 47 кг

1 грн. - 65 коп. = 100 коп. - 65 коп. = 35 коп.

113.

Розв’язання

І) 20 + 15 + 25 = 60 хв = 1 год

Відповідь: 1 год витратив Тарас на виконання домашнього завдання.

114.

24 + 12 = 36

24 + 22 = 46

24 + 24 = 48

24 + 26 = 50

24 + 31 = 55

24 + 20 = 44

24 + 13 = 37

24 + 33 = 57

24 + 35 = 59

24 + 46 = 70

24 + 70 = 94

24 + 65 = 89

115.

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 10 = 3 ∙ 5 + 10 = 15 + 10 = 25

10 + 10 + 10 + 15 = 10 ∙ 3 + 15 = 30 + 15 = 45

0 + 0 + 0 + 0 + 47 = 47

15 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 15 + 5 ∙ 5 = 15 + 25 = 40

7 + 7 + 7 + 23 = 7 ∙ 3 + 23 = 21 + 23 = 44

116. Перша закономірність: кожне наступне число більше на 3.

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 30

Друга закономірність: кожне наступне число менше на 5.

50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0

117. 2 ∙ 5 = 10

Перший множник — 2

Другий множник — 5

Добуток — 10

Або: Число 2 повторити 5 разів.

Або: Знайти добуток чисел 2 і 5.

7 ∙ 6 = 72

Перший множник — 7

Другий множник — 6

Добуток — 42

Або: Число 7 повторити 6 разів.

Або: Знайти добуток чисел 7 і 6.

Ø Щоб знайти один із множників, треба добуток розділити на другий множник.

118.

4 ∙ 7 = 28

3 ∙ 6 = 18

8 ∙ 4 = 32

9 ∙ 3 = 27

28 : 4 = 7

18 : 3 = 6

32 : 8 = 4

27 : 9 = 3

28 : 7 = 4

18 : 6 = 3

32 : 4 = 8

27 : 3 = 9

119.

2 ∙ 5 = 5 ∙ 2

3 ∙ 7 = 7 ∙ З

4 ∙ 8 < 4 ∙ 9, 4 повторити 9 разів, тобто більше

6 ∙ 6 < 8 ∙ 6, 6 повторити 8 разів, тобто більше

9 ∙ 1 = 9 ∙ 1

10 : 5 < 10 : 1, 10 розділити на 6 частин — вийде менша 1 частина, ніж якщо 10 розділити на 1 частину.

120.

8 ∙ 2 : 4 = 16 : 4 = 4

6 ∙ 4 : 3 = 24 : 3 = 8

36 : 9 ∙ 5 = 4 ∙ 5 = 20

18 : 2 ∙ 5 = 9 ∙ 5 = 45

42 : 7 ∙ 8 = 6 ∙ 8 = 48

56 : 8 ∙ 7 = 7 ∙ 7 = 49

121. Чотири пари — це значить 2 ∙ 4 (2 повторити 4 рази). Значить, на праву руку в Оленки 4 рукавички. Усього: 2 ∙ 4 = 8 (рукавичок).

Відповідь: 4 рукавички на праву руку, всього 8 рукавичок.

122.

1) 4 ∙ 2 = 8 (шп.) — однакові заколки

2) 3 ∙ 2 = 6 (шп.) — різні заколки;

3) 8 + 6 = 14 (шп.) — усього заколок.

Відповідь: 14 заколок у двох сестричок.

Ø Квадрат — прямокутник, усі сторони якого рівні (однакові).

123. Дано: а = b = 8 дм

Р — ?

Р — периметр, Рквадрата = а ∙ 4.

Розв’язання.

1) 8 ∙ 4 = 32 (дм)

Відповідь: периметр квадрата 32 дм.

124.

3 ∙ 4 + 34 = 12 + 34 = 46

4 ∙ 4 + 14 = 16 + 14 = 30

5 ∙ 6 - 30 = 30 - 30 = 0

6 ∙ 8 - 40 = 48 - 40 = 8

7 ∙ 4 + 4 = 28 + 4 = 32

8 ∙ 2 + 16 = 16 + 16 = 32

125.

Розв’язання.

1) 3 ∙ 3 = 9 (ключів) — усього.

Відповідь: 3 мідних, 3 срібних, 3 золотих ключа, всього 9 ключів.

127. Ділене 54, дільник 9, знайти частку. Знайти частку чисел 54 і 9. Зменшити 54 у 9 разів. Число 54 розділити на 9 — буде 6.

Ділене 48, дільник 6, частка 8. Знайти частку чисел 48 і 6. Зменшити 48 у 6 разів. Число 48 розділити на 6 — буде 8.

128.

12 : 2 : 2 = 6 : 2 = 3

24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

16 : 4 : 2 = 4 : 2 = 2

7 ∙ 3 : 1 = 21 : 1 = 21

12 : 4 ∙ 5 = 3 ∙ 5 = 15

15 : 3 : 5 = 5 : 5 = 1

32 : 4 : 2 = 8 : 2 = 4

45 : 9 ∙ 4 = 5 ∙ 4 = 20

129.

9 : 3 = 12 : 4

27 : 3 > 27 : 9

42 : 7 < 42 : 6

16 : 4 < 16 : 2

45 : 5 > 45 : 9

15 : 3 = 35 : 7

130. Розв’язання.

1) 27 : 3 = 9 (кущів)

Відповідь: по 9 кущів у кожному ряду.

131.

Розв’язання

1) 9 ∙ 4 = 36 (кг) — маса теляти.

Відповідь: 36 кг маса теляти.

132.

Розв’язання.

1) 9 : 3 = 3 (кг)

Відповідь: 3 кг маса півня.

Ø Щоб знайти, у скільки разів одне число більше за друге, треба більше число розділити на менше.

133.

Розв’язання.

1) 16 : 8 = 2 (p.)

Відповідь: у 2 рази довше.

134. Дано:

а — довжина прямокутника — 6 см

b — ширина прямокутника — у 3 рази більша

Р — периметр = ?

Розв’язання.

1) 6 ∙ 3 = 18 (см) — друга сторона прямокутника

2) (6 + 18) ∙ 2 = 24 ∙ 2 = 48 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 48 см.

135. Розв’язання.

1) 3 брати + 2 сестри = 5 дітей.

Відповідь: 5 дітей усього.

136.

14 : 2 ∙ 4 = 7 ∙ 4 = 28

9 : 3 ∙ 6 = 3 ∙ 6 = 18

2 ∙ 8 : 4 = 16 : 4 = 4

27 : 9 ∙ 3 = 3 ∙ 3 = 9

8 : 4 ∙ 9 = 2 ∙ 9 = 18

10 : 2 ∙ 8 = 5 ∙ 8 = 40

137.

1) 32 : 4 = 8 (років)

Відповідь: 8 років доньці.

138.

64 - 12 = 52

64 – 35 = 29

64 – 64 = 0

64 - 50 = 14

64 – 24 = 40

64 - 54 = 10

64 – 46 = 18

64 - 59 = 5

64 – 31 = 33

64 - 62 = 2

64 – 33 = 31

64 - 35 = 29

139.

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5

10

15

20

26

30

35

40

45

50

140.

Множник

3

5

6

8

Множник

8

5

7

8

Добуток

24

25

42

64

Ділене

16

18

24

54

Дільник

4

9

4

6

Частка

4

2

6

9

3 ∙ 8 = 24

16 : 4 = 4

25 : 5 = 5

18 : 2 = 9

42 : 7 = 6

6 ∙ 4 = 24

64 : 8 = 8

54 : 9 = 6

141.

x ∙ 7 = 56

x = 56 : 7

х = 8

8 ∙ 7 = 56

56 = 56

6 ∙ x = 48

х = 48 : 6

х = 8

6 ∙ 8 = 48

48 = 48

х : 5 = 8

х = 8 ∙ 5

х = 40

40 : 5 = 8

8 = 8

32 : х = 8

х = 32 : 8

х = 4

32 : 4 = 8

8 = 8

142. Розв’язання.

х : 7 = 4

х = 4 ∙ 7

х = 28

28 : 7 = 4

4 = 4

Відповідь: число 28 задумав Петрик.

143. Розв’язання.

х ∙ 4 = 36

х = 36 : 4

х = 9

9 ∙ 6 = 36

36 = 36

Відповідь: число 9 задумала Ганнуся.

144. Розв’язання.

56 : x = 7

х = 56 : 7

х = 8

56 : 8 = 7

7 = 7

Відповідь: у 8 разів зменшили.

145. 4 ∙ 5 = 5 ∙ 4, тому що від перестановки множників добуток не змінюється.

8 ∙ 3 < 8 ∙ 5, 8 повторити 5 разів більше, ніж 8 повторити 3 рази.

20 : 5 < 20 : 4, при однаковому діленому частка більша там, де дільник менший.

10 : 2 > 10 : 5, пояснення те саме, що у попередньому прикладі.

16 : 4 > 16 : 8, пояснення те саме.

35 : 5 < 35 - 5, при діленні двох чисел частка буде завжди менша, ніж різниця при відніманні тих же чисел.

146. Розв’язання.

1) 10 - 2 = 8 (кг)

Відповідь: 8 крісел у кімнаті.

147.

7 ∙ х = 35

х = 35 : 7

х = 5

7 ∙ 5 = 35

5 = 5

32 : х = 8

х = 32 : 8

х = 4

32 : 4 = 8

8 = 8

х : 6 = 4

х = 4 ∙ 6

х = 24

24 : 6 = 4

4 = 4

х ∙ 3 = 18

х = 18 : 3

х = 6

6 ∙ 3 = 18

18 = 18

148. Розв'язання.

1) 24 : 3 = 8 (грн.)

Відповідь: по 8 грн. мав кожен брат.

149.

3 ∙ 6 : 2 ∙ 8 : 1 = 72

3 ∙ 6 = 18

18 : 2 = 9

9 ∙ 8 = 72

72 : 1 = 72

8 ∙ 6 - 8 : 8 ∙ 7 = 41

8 ∙ 6 = 48

8 : 8 = 1

1 ∙ 7 = 7

48 - 7 = 41

150.

4 ∙ 5 : 1 = 20

7 ∙ 1 ∙ 7 = 49

12 : 4 ∙ 0 = 0

0 : 8 ∙ 9 = 0

20 : 51 = 4

1 ∙ 6 ∙ 8 = 48

151.

4 ∙ 6 : 3 = 24 : 3 = 8

24 - 8 ∙ 3 = 24 - 24 = 0

6 : 1 ∙ 8 = 6 ∙ 8 = 48

7 ∙ (19 - 15) = 7 ∙ 4 = 28

14 : 7 + 18 = 2 + 18 = 20

(15 + 9): 6 = 24 : 6 = 4

152. Розв’язання.

1) 9 + 1 = 10 (птахів)

2) 2 ∙ 10 = 20 (лап)

Вираз: 2 ∙ (9 + 1) = 20 (лап).

Відповідь: 20 лап у всіх птахів.

153.

Розв’язання.

1) Скільки волейбольних м’ячів?

24 - 8 = 16 (м’ячів)

2) Скільки футбольних м’ячів?

24 : 8 = 3 (м’яча)

8) Скільки всього м’ячів?

24 + 16 + 3 = 43 (м’яча)

Вираз: 24 + (24 - 8) + 24 : 8 = 43 (м’яча).

Відповідь: 43 м’яча у шкільному спортзалі.

154. Задача.

Було — 36 м

Пошили (взяли) — 5 суконь по 3 м

Залишилось — ?

Розв’язання.

1) Скільки, використали тканини?

3 ∙ 5 = 15 (м)

2) Скільки залишилось?

36 - 15 = 21 (м)

Вираз: 36 - 3 ∙ 5 = 21 (м).

Відповідь: 21 м тканини залишилося.

155. 1-й малюнок — 7 відрізків.

2-й малюнок — 9 відрізків.

156. Розв’язання 1) 7 ∙ 9 = 63 (тр.)

Відповідь: 63 трикутники

158.

12 : 4 + 26 = 3 + 26 = 29

34 + 5 ∙ 5 = 34 + 25 = 59

45 : 9 ∙ 3 = 5 ∙ 3 = 15

3 ∙ (45 - 36) = 3 ∙ 9 = 27

56 - 56 : 7 = 56 - 8 = 48

(36 + 27) : 9 = 63 : 9 = 7

159. Розв’язання.

1) Скільки книжок стоїть на 1 полиці у двох шафах разом? 4 + 2 = 6 (кн.)

2) Скільки полиць у двох шафах?

24 : 6 = 4 (полиці)

Вираз: 24 : (4 + 2) = 4 (полиці).

Відповідь: 4 полиці у двох шафах разом.

160.

8 ∙ 4 = 32

25 : 5 = 5

28 : 7 = 4

32 : 8 = 4

5 ∙ 9 = 45

4 ∙ 9 = 36

4 ∙ 5 = 20

45 : 1 = 45

36 ∙ 1 = 36

Ø У «кругових прикладах» відповідь попереднього прикладу є початком наступного.

161.

56 : 7 + 16 = 8 + 16 = 24

2 ∙ 9 + 56 = 18 + 56 = 74

24 : 4 + 12 = 6 + 12 = 18

(74 - 2) : 8 = 72 : 8 = 9

18 : 3 ∙ 7 = 6 ∙ 7 = 42

9 ∙ 4 + 20 = 36 + 20 = 56

42 : 7 : 3 = 6 : 3 = 2

30 : 5 + 50 = 6 + 50 = 56

Примітка. Це зайвий приклад: на число 30 жоден приклад не закінчується.

162.

3 ∙ 10 : 6 = 30 : 6 = 5

76 : 76 ∙ 34 = 1 ∙ 34 = 34

10 ∙ 10 : 100 = 100 : 100 = 1

7 ∙ 10 ∙ 0 = 0

(50 + 14) : 8 = 64 : 8 = 8

(38 + 12) : 10 = 50 : 10 = 5

50 : 10 ∙ 1 = 5 ∙ 1 = 5

16 : 1 : 16 = 16 : 16 = 1

10 ∙ (34 - 27) = 10 ∙ 7 = 70

163. Задача.

Розв’язання.

1) 45 : 9 = 5 (км) — пройшли пішки;

2) 45 + 5 = 50 (км) — всього.

Вираз: 45 + 45 : 9 = 50 (км).

Відповідь: 50 км пройшли туристи.

166. Розв’язання.

1) Скільки всього учасників обіду?

7 + 1 = 8 (гостей)

Тобто на 8 частин треба розрізати торт.

167. 1) З першого пирога кожен отримав по 1 частині:

8 : 8 = 1 (шм.).

2) 3 другого пирога.

16 : 8 = 2 (шм.)

3) Кожен отримав частин:

1 + 2 = 3 (шм.)

Вираз: 8 : 8 + 16 : 8 = 1 + 2 = 3 (шм.).

Відповідь: по 3 шматочки отримав кожен.

171.

Розв’язання

1) Скільки ніг у козенят?

4 ∙ 2 = 8 (ніг)

2) Скільки ніг у курочок?

2 ∙ 4 = 8 (ніг)

3) Скільки всього ніг?

18 + 8 + 8 = 18 + 16 = 34 (ноги)

18 + 8 + 8 = 26 + 8 = 34 (ноги)

Вираз: 18 + 2 - 4 + 4 - 2 = 34 (ноги).

Відповідь: 34 ноги усього.

172.

10 : 10 + 45 = 1 +45 = 46

6 ∙ 10 - 38 = 60 - 38 = 22

6 ∙ 1 : 6 = 6 : 6 = 1

(27 + 33) : 10 = 60 : 10 = 6

37 - 90 : 10 = 37 - 9 = 28

0 : 7 + 28 = 0 + 28 = 28

173. Розв’язання.

1) Скільки підручників у двох пачках?

10 ∙ 2 = 20 (підр.)

2) Скільки всього підручників?

20 + 8 = 28 (підр.)

Вираз: 10 ∙ 2 + 8 = 28 (підр.).

Відповідь: 28 підручників усього.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити