Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Мерзляка А. Г. - 2016 рік

§ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

19. Відношення

576. 1) 72 : 18 = 4 (рази) — у стільки всіх учасників було більше, ніж дівчат;

— частина дівчат від усіх учасників.

577. 1) 250 : 20 = 12,5 (разу) — у стільки маса сплаву більша за масу міді;

— сплаву становить мідь.

578. 1) 16 : 4 = 4, 0,8 : 0,2 = 8 : 2 = 4. Відношення рівні;

Відношення не рівні;

Відношення не рівні.

Відношення рівні.

579. У 200 000 разів.

580. У 40 000 разів.

581. 12,8 ∙ 5000000 = 64000000 (см) = 640 (км).

582. 6,7 ∙ 9000000 = 60300000 (см) = 603 (км).

583. 24000000 : 6000000 = 4 (км).

584. 32000000 : 4000000 = 8 (км).

585. 43500000 : 14,5 = 3000000. Отже, масштаб карти 1 : 3000000.

586. 12000000 : 7,5 = 1600000. Отже, масштаб карти 1 : 1600000.

587. 1) Відстань від Києва до Одеси на карті дорівнює 4,8 см, а масштаб карти — 1 : 10000000. Тоді ця відстань на місцевості становить 4,8 ∙ 10000000 = 48000000 (см) = 480 (км);

2) відстань від Києва до Чернівців дорівнює 4,1 см, а масштаб карти — 1 : 10000000. Тоді ця відстань на місцевості становить 4,1 ∙ 10000000 = 41000000 (см) = 410 (км).

588. 1) Відстань від Полтави до Херсона на карті дорівнює 3,9 см, а масштаб карти — 1 : 10000000. Тоді ця відстань на місцевості становить 3,9 ∙ 10000000 = 39000000 (см) = 390 (км);

2) відстань від Запоріжжя до Чернігова дорівнює 5,7 см, а масштаб карти — 1 : 10000000. Тоді ця відстань на місцевості становить 5,7 ∙ 10000000 = 57000000 (см) = 570 (км).

591. 1) Збільшиться у 4 рази; 2) зменшиться в 2,4 разу; 3) не зміниться; 4) зменшиться в 21 раз; 5) зменшиться удвічі.

592. 1) Зменшиться у 5 разів; 2) збільшиться у 6 разів; 3) збільшиться у 18 разів; 4) збільшиться утричі.

593. 4800 см : 600 = 8 см, 3000 см ; 600 = 5 см.

594. 1) 15000 ∙ 12 = 180000 (см) = 1800 (м) — довжина ділянки;

2) 15000 ∙ 8 = 120000 (см) = 1200 (м) — ширина ділянки;

3) 1800 ∙ 1200 = 2160000 (м2) = 216 (га) — площа ділянки;

4) 216 ∙ 0,24 = 51,84 (т) — потрібно насіння.

Відповідь. 51,84 т.

— городу прополе Петрик за 1 гол;

— городу прополять за 1 год Петрик і Дмитрик;

— городу прополе Дмитрик за 1 годину;

— потрібно Дмитрику, щоб самостійно прополоти город.

Відповідь. 6 год.

598. Кожен аркуш має дві сторони і сума чисел, записаних на цих сторінках, с числом непарним. Сума 35 непарних чисел є числом непарним. Отже, 3500 не може бути сумою чисел, які були записані на сторінках довільних 35 аркушів.

Відповідь. Не може.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити