Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Мерзляка А. Г. - 2016 рік

§ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

33. Порівняння чисел

920.

Гелій-4

-268,9° С

Повітря

-192°С

Аргон

-185,7° С

Азотна кислота

83,3° С

Йод

183° С

Алюміній

2464° С

Мідь

2567° С

Залізо

2750° С

928. 1) -11; -10; -9; -8; 2) -3; -2; -1; 0; 3) 0; 1; 2; 3.

929. Може. Наприклад, -8 < 5, але |-8| = 8 > 5.

930. 1) 0; 2) 9; 3) 0,1 або 2; 4) 8 або 9.

931. 1) 0; 2) 8 або 9.

933. 1) а); 2) г); 3) в).

934. 1) Так; 2) ні; 3) ні; 4) так.

Такими числами є, наприклад,

Такими числами е, наприклад,

941. 1) Неправильно, наприклад, |-12| > |5|, але -12 < 5;

2) неправильно, наприклад, |-15| > 10, але -15 < 10;

3) правильно;

4) неправильно, наприклад, -5 < -3, але |-5| > -3.

942. 1) Якщо а ≥ 0, то а ≥ -а; якщо а < 0, то а < -а;

944. Довжина червоної лінії — це сума довжин двох сторін трикутника і півкола.

Тоді 6 + 6 + 9,42 = 21,42 (см) — довжина червоної лінії.

Відповідь. 21,42 см.

945. 1) 200 ∙ 10 = 2000 (см) — сумарний зріст усіх баскетболістів;

2) 190 ∙ 6 = 1140 (см) — сумарний зріст 6 баскетболістів;

3) 2000 - 1140 = 860 (см) — сумарний зріст 4 баскетболістів;

4) 860 : 4 = 215 (см) — середній зріст 4 баскетболістів.

Відповідь. 215 см.

949. З колод завдовжки 4 м і 5 м можна набрати 45 м двома способами: І спосіб — 1 колода по 5 м і 10 колод по 4 м; II спосіб — 5 колод по 5 м і 5 колод по 4 м. Тоді кількість розрізів дорівнюватиме: І — 1 ∙ 4 + 10 ∙ 3 = 34; II — 5 ∙ 4 + 5 ∙ 3 = 35. Отже, найбільше може знадобитися 35 розпилів.

Відповідь. 35 розпилів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити