Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Мерзляка А. Г. - 2016 рік

§ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

1. Дільники та кратні

2. Ознаки подільності на 10, на 5 і на 2

3. Ознаки подільності на 9 і на 3

4. Прості та складені числа

5. Найбільший спільний дільник

6. Найменше спільне кратне

§ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

7. Основна властивість дробу

8. Скорочення дробів

9. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

10. Додавання і віднімання дробів

11. Множення дробів

12. Знаходження дробу від числа

13. Взаємно обернені числа

14. Ділення дробів

15. Знаходження числа за заданим значенням його дробу

16. Перетворення звичайних дробів у десяткові

17. Нескінченні періодичні десяткові дроби

18. Десяткове наближення звичайного дробу

§ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

19. Відношення

20. Пропорції

21. Відсоткове відношення двох чисел

22. Пряма та обернена пропорційні залежності

23. Поділ числа в заданому відношенні

24. Коло і круг

25. Довжина кола. Площа круга

26. Циліндр. Конус. Куля

27. Діаграми

28. Випадкові події. Ймовірність випадкової події

§ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

29. Додатні і від'ємні числа

30. Координатна пряма

31. Цілі числа. Раціональні числа

32. Модуль числа

33. Порівняння чисел

34. Додавання раціональних чисел

35. Властивості додавання раціональних чисел

36. Віднімання раціональних чисел

37. Множення раціональних чисел

38. Переставна та сполучна властивості множення раціональних чисел. Коефіцієнт

39. Розподільна властивість множення

40. Ділення раціональних чисел

41. Розв'язування рівнянь

42. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

43. Перпендикулярні прямі

44. Паралельні прямі

45. Координатна площина

46. Графіки

ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ КУРСУ 6 КЛАСУ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити