Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Істера О. С. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

§ 34. Координатна пряма

859. Праворуч: А і С; ліворуч: Е, В і D.

860. Праворуч: М, Р, N; ліворуч: K; D; Т.

861. Праворуч: ліворуч:

870. Див. рис.

871. Див. рис.

872. Див. рис.

873. Див. рис.

874. Точка A(3) віддалена від початку відліку на 3 одиниці, точка B(-2) — на 2 одиниці, точка С(1) — на 1 одиницю, точка D(-3,5) — на 3,5 одиниці.

875. Див. рис. Точка А(0) віддалена від точки М на 3 одиниці в додатному напрямі, точка 5(-5) віддалена від точки М на 2 одиниці у від’ємному напрямі, точка С(1,5) віддалена від точки М на 4,5 одиниці в додатному напрямі, точка D(-6,5) віддалена від точки М на 3,5 одиниці у від’ємному напрямі.

876. Див. рис. Точка А(1) віддалена від точки Р на 3 одиниці в додатному напрямі, точка B(-3,5) віддалена від точки P на 1,5 одиниці у від’ємному напрямі.

879. Див. рис. Відстань від точки B(1) до точки A(3) дорівнює 2 одиничні відрізки, до точки С(-2) — 3 одиничні відрізки, до точки D(4,5) — 3,5 одиничні відрізки, до точки E(-0,5) — 1,5 одиничні відрізки.

880. 1) A; 2) N; 3) Q.

881. Див. рис. Між точками A(-2) і B(3) — 5 одиничних відрізків і десять клітинок, тому довжина одиничного відрізка дорівнює 10 : 5 = 2 (кл.). С(-1), D(0,5), М(4,5).

882. Див. рис. Між точками A(-4) і B(3) — 7 одиничних відрізків і 7 см. Відкладаю праворуч від точки А(-4) 4 одиничних відрізки й отримую точку O(0).

Якщо

якщо

885. Оскільки число х становить 1% від числа у, то х = 0,01у. Нехай число х становить 3% від числа z, тоді х = 0,03z. Отже, Отже, числом слід зменшити утричі.

886. Площа квадрата дорівнює 72 = 49 (кл.), тому поділити його на дві рівні частини з цілою кількістю клітинок неможливо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити