Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Істера О. С. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

§ 38. Додавання від'ємних чисел

998. Див. таблицю.

a

-4,7

b

-3,92

-7

a + b

-8,62

999. Див. таблицю.

x

-8,37

-13

y

-9,8

х + у

-18,17

Отже, m + n < p + q.

1016. Див. рис.

1017. 1) 5 ∙ 60 = 300 (г) — маса 5 яєць;

2) 300 ∙ 0,125 = 37,5 (г) — міститься білків;

3) 300 ∙ 0,12 = 36 (г) — міститься жирів.

Відповідь. 37,5 г; 36 г.

1018. Площа затушованої фігури дорівнює різниці великого півкруга радіуса 16 : 2 = 8 (см) і круга радіуса 8 : 2 = 4 (см). Маємо:

1019. Див. рис. Необхідно виконати два вертикальних розрізи й один горизонтальний.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити