Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Істера О. С. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

§ 39. Додавання двох чисел з різними знаками

1020. 1) «+»; 2) «-»; 3) сума дорівнює 0; 4) «-».

1021. 2) і 4).

1028. Якщо х = 0,92, то х + (-4,5) = 0,92 + (-4,5) = -3,58;

якщо х = -0,8, то х + (-4,5) = -0,8 + (-4,5) = -5,3;

якщо х = 4,5, то х + (-4,5) = 4,5 + (-4,5) = 0;

якщо х = 5,2, то х + (-4,5) = 5,2 + (-4,5) = 0,7.

1029. Якщо у = 8,3, то -5,2 + у = -5,2 + 8,3 = 3,1;

якщо у = 5,2, то -5,2 + у = -5,2 + 5,2 = 0;

якщо у = -2,3, то -5,2 + у = -5,2 + (-2,3) = -7,5;

якщо у = 0,8, то -5,2 + у = -5,2 + 0,8 = -4,4.

1030. Правильні: 1), 4), 5), 8); неправильні: 2), 3), 6), 7), 9).

1035. Див. таблицю.

m

-3,75

2,6

4,2

-1

n

0,785

-1,94

1

-4,2

m + n

-2,965

0,66

0

1036. Див. таблицю.

а

4,61

-3,08

7,9

-1

b

-3,29

0,69

1

-7,9

а + b

1,32

-2,39

0

1039. Якщо х = -1,8, то х + (-4,2) = -1,8 + (-4,2) = -6 > -2,6 — хибно;

якщо х = 1,7, то х + (-4,2) = 1,7 + (-4,2) = -2,5 > -2,6 — істинно;

якщо х = 1,26, то х + (-4,2) = 1,26 + (-4,2) = -2,94 > -2,6 — хибно;

якщо х = -2,5, то х + (-4,2) = -2,5 + (-4,2) = -6,7 > -2,6 — хибно;

якщо х = 2,5, то х + (-4,2) = 2,5 + (-4,2) = -1,7 > -2,6 — істинно;

якщо x = 1,59, то х + (-4,2) = 1,59 + (-4,2) = -2,61 > -2,6 — хибно.

Отже, нерівність х + (-4,2) > -2,6 задовольняють числа 1,7 і 2,5.

1040. Якщо у = -0,8, то -5,8 + y = -5,8 + (-0,8) = -6,6 < -6,2 — істинно;

якщо у = 4,7, то -5,8 + у = -5,8 + 4,7 = -1,1 < -6,2 — хибно;

якщо у = 5, то -5,8 + y = -5,8 + 5 = -0,8 < -6,2 — хибно;

якщо у = -0,41, то -5,8 + y = -5,8 + (-0,41) = -6,21 < -6,2 — істинно;

якщо у = 6,7, то -5,8 + у = -5,8 + 6,7 = 0,9 < -6,2 — хибно;

якщо у = -0,9, то -5,8 + у = -5,8 + (-0,9) = -6,7 < -6,2 — істинно.

Отже, нерівність -5,8 +у < -6,2 задовольняють числа -0,8; -0,41 і -0,9.

1054. Правильні: 2), 3), 6); неправильні: 1), 4), 5).

1055. Правильні: 1), 4), 6); неправильні: 2), 3), 5).

1058. 18 км/год = 18 ∙ 1000 : 60 (м/хв) = 300 м/хв.

1059. Нехай одна сторона дорівнює 3x см, тоді інша — 4x см. Рівняння: 2(3x + 4x) = 70; 7х = 35; х = 35 : 7; х = 5. Отже, одна сторона дорівнює 3 ∙ 5 = 15 (см), а інша — 4 ∙ 5 = 20 (CM). S = 15 ∙ 20 = 300 (см2).

Відповідь. 300 см2.

1060. Площа заданого прямокутника дорівнює 4 ∙ 9 = 36 (см2), тому сторона квадрата має дорівнювати 6 см. Див. рис.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити