Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Істера О. С. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

§ 46. Подібні доданки та їх зведення

Значення виразу не залежить від значення змінної х. Тому якщо х = 1,83, то значення виразу дорівнює -2,8.

Якщо а = 0,2, то 3а = 3 ∙ 0,2 = 0,6;

Значення виразу не залежить від значення змінної от. Тому якщо m = 0,132, то значення виразу дорівнює -3,4.

Отже, значення виразу не залежить від значення змінної.

Отже, значення виразу не залежить від значення змінної.

Якщо b = 8 см, с = 9 см, то 4с + 9b = 4 ∙ 9 + 9 ∙ 8 = 108 (см).

Отже, значення виразу при будь-якому значенні змінної х набуває від’ємного значення.

Отже, значення виразу при будь-якому значенні змінної х набуває додатного значення.

При будь-якому натуральному значенні n значення виразу 21n кратне числу 7, тому кратним буде й значення заданого виразу.

При будь-якому натуральному значенні m значення виразу 5m + 1, а отже, й значення заданого виразу, при діленні на 5 дає в остачі 1.

Якщо 3a - b = 0,9, то 2(3a - b) = 2 ∙ 0,9 = 1,8.

Якщо х - 2у = 0,4, то 3(х - 2у) = 3 ∙ 0,4 = 1,2.

1283. Від 1 до 25 є 9 простих чисел: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Тому ймовірність вибрати просте число дорівнює

1284. Розв’язання подано на рисунку.

Завдання для перевірки знань № 8 (§ 43 - § 46)

Отже, значення виразу не залежить від значення змінної x.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити