Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Істера О. С. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

§ 48. Розв'язування рівнянь. Основні властивості рівняння

1324. 1) Hi; 2) так; 3) так; 4) ні.

1325. 1) Так; 2) ні; 3) ні; 4) так.

1332. 1) 2(-2 + 7) = 2 ∙ 5 = 10 ≠ 8 — число -2 не є коренем рівняння;

2) 2(-3 + 7) = 2 ∙ 4 = 8 = 8 — число -3 є коренем рівняння.

1333. 1) 5(-6 + 2) = 5 ∙ (-4) = -20 = -20 — число -6 є коренем рівняння;

2) 5(-5 + 2) = 5 ∙ (-3) = -15 ≠ -20 — число -5 не є коренем рівняння.

1340. 1) Розкриваю дужки; перенош у у ліву частину доданки, які містять невідоме, а в праву — доданки, які не містять невідомого; зводжу подібні доданки; ділю обидві частини рівняння на -3 і знаходжу значення х;

2) розкриваю дужки; перенош у у ліву частину доданки, які містять невідоме, а в праву — доданки, які не містять невідомого; зводжу подібні доданки; ділю обидві частини рівняння на 19 і знаходжу значення х.

рівняння не має коренів;

x — будь-яке число.

1356. Якщо то

1357. 1) 100% - 15% = 85% — залишилося проїхати;

— відстань, яку мав проїхати велосипедист.

Відповідь. 81 км.

1358. 1) 120 ∙ 0,1 = 12 (г) — солі в розчині;

2) 120 + 80 = 200 (г) — маса розчину після доливання води;

— концентрація солі в розчині.

Відповідь. 6%.

1359. Нехай сторона початкового куба дорівнює x, тоді площа його поверхні S1 = 6x2, об’єм куба — V1 = x3. Після збільшення ребра куба на 10% ребро дорівнюватиме x + 0,1x = 1,1x. Тоді площа поверхні новоутвореного куба — S2 = 6 ∙ (1,1x)2 = 6x2 ∙ 1,21 = 1,21S1. Отже, площа поверхні нового куба становить 121% площі заданого куба, тобто вона збільшилася на 21%. Об’єм новоутвореного куба дорівнюватиме V2 = (1,1x)3 = 1,331x3 = 1,331V1. Отже, об’єм нового куба становить 133,1% об’єму заданого куба, тобто він збільшився на 33,1%.

Відповідь. На 21%, на 33,1%.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити