Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Істера О. С. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

§ 50. Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами

1424. Див. таблицю.

x

-2

-5

4

5

-5

-4

y

3

-2

-8

-3

4

-11

x + y

1

-7

-4

2

-1

-15

x - y

-5

-3

12

8

-9

7

-9,9

1,1

-5,4

4,5

-3,4

-7,2

-5,4

4,5

9,9

7,7

I

В

A

H

Ф

Р

А

Н

К

0

0,9

-4,8

-6,5

37,6

-5,4

-0,9

0,9

К

Р

А

В

Ч

У

К

1429. Див. таблицю.

а

-3

-8

3

b

4

-5

-0,4

ab

-12

40

-1,2

а: b

-0,75

1,6

-7,5

1430. Див. таблицю.

x

-12

7

-3,6

y

5

-3

-0,2

-2,5

х + у

1

-15

6,8

-6,1

х - у

-9

-9

7,2

-1,1

ху

-20

36

-1,4

9

х : у

-0,8

4

-35

1,44

1435. Сума чисел: 0,5 + (-3,2) = -2,7; добуток чисел: 0,5 ∙ (-3,2) = -1,6. Добуток більший на -1,6 - (-2,7) = -1,6 + 2,7 = 1,1.

1443. 1) -4,7 + 1,8 = -2,9 — друге число;

2) -2,9+ 1,8 = -1,1 —третє число;

3) -1,1 + 1,8 = 0,7 — четверте число;

4) -4,7 + (-2,9) + (-1,1) + 0,7 = -8 — сума чотирьох чисел.

Відповідь. -8.

1444. 1) 2,7 - 1,6 = 1,1 —друге число;

2) 1,1 - 1,6 = -0,5 — третє число;

3) -0,5 - 1,6 = -2,1 — четверте число;

4) 2,7 + 1,1 + (-0,5) + (-2,1) = 1,2 — сума чотирьох чисел.

Відповідь. 1,2.

1445. Якщо числа х та у одного знака, то добуток і частка цих чисел додатні, якщо ж числа х та у різних знаків, то добуток і частка цих чисел від’ємні.

Отже, значення виразу не залежить від значення змінної.

Отже, значення виразу не залежить від значення змінної.

1458. Див. рис.

1459. 1) Так, наприклад, 32; 2) ні; 3) ні; 4) так, наприклад, 33; 5) так, наприклад, 333.

1461. Нехай сторони прямокутника дорівнювали а та b, тоді його площа — S1 = ab. Після збільшення сторін вони дорівнюватимуть 1,2а та 1,3b, а площа нового прямокутника — S2 = 1,2а ∙ 1,3b= 1,56ab = 1,56S1. Отже, площа нового прямокутника збільшилася на 1,56 - 1 = 0,56 = 56%.

1462. 1) 55 = 3125; 2) 222 = 4 194 304.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити