Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Істера О. С. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

§ 54. Приклади графіків залежностей між величинами

1539. Див. рис.

1540. Див. рис.

1541. Див. таблицю.

t, год

1

2

3

4

5

6

7

8

n, дет

10

20

зо

40

50

60

70

80

1542. Див. таблицю.

n, шт.

1

2

3

4

5

С, грн

2

4

6

8

10

1543. 1) -4 °С; -2 °С; 1 °С; 5 °С;

2) температура -5 °С була о 4 год, температура -2 °С була о 6 год і о 24 год, температура 1 °С була о 10 год і о 20 год.

1544. 1) -5 °С; 0 °С; 3 °С;

2) температура -4 °С була о 2 год і о 5 год, температура -1 °С була о 7 год і о 23 год, температура 5 °С була о 14 год.

У підручнику в умові задачі помилково вказано номер малюнка 139 замість малюнка 138.

1545. 1) 50 км; 150 км; 200 км;

2) 2 год; 4 год;

3) загалом автомобіль подолав 250 км за 5 год.

1546. 1) 15 км; 45 км;

2) 2 год; 4 год;

3) загалом велосипедист подолав 75 км за 5 год.

1547. 1) О 4 год, вона дорівнювала -5 °С;

2) о 14 год, вона дорівнювала 5 °С;

3) нижчою від 0 °С — від 0 год до 8 год і від 22 год до 24 год; вищою від 0 °С — від 8 год до 22 год;

4) від 4 год до 10 год температура підвищилася на 1 - (-5) = 6 (°С); від 16 год до 22 год температура знизилася на 3 - 0 = 3 (°С);

5) температура знижувалася від 0 год до 4 год і від 14 год до 24 год, а підвищувалася від 4 год до 14 год.

1548. 1) Див. таблицю.

v, км/год

2

3

4

5

6

t, год

6

4

3

2,4

2

2) див. рисунок.

1549. 1) Див. таблицю.

N, с./год

2

3

4

5

6

t, год

15

10

7,5

6

5

2) див. рисунок.

1550. 1) Через 3 год турист був на відстані 9 км, через 5 год — на відстані 12 км, через 8 год — на відстані 6 км;

2) на зупинку турист витратив 2 год;

3) на відстані 6 км від табору турист був через 2 год і через 8 год після виходу; на відстані 9 км від табору він був через 3 год і через 7 год після виходу.

1551. 1) Через 2 год турист був на відстані 8 км, через 4 год — на відстані 12 км, через 8 год — на відстані 4 км;

2) на зупинку турист витратив 3 год;

3) на відстані 4 км після виходу з будинку турист був через 1 год і через 8 год після виходу; на відстані 8 км від будинку він був через 2 год і через 7 год після виходу.

1552. 1) O 2 год у Києві було -5 °С, а в Львові — -6 °С; о 4 год у Києві було -3 °С, а в Львові — -5 °С; о 12 год у Києві було 1 °С, а в Львові — 2 °С; о 22 год у Києві було 1 °С, а в Львові — 0°С;

2) 0 °С у Києві було о 10 год і 24 год, а в Львові — о 7 год і 22 год; 2 °С у Києві було о 13 год і 18 год, а в Львові — о 12 год і 18 год;

3) нижчою від 0 °С температура у Києві була від 0 год до 10 год, а в Львові — від 0 год до 7 год і від 22 год до 24 год; вищою від 0 °С температура у Києві була від 10 год до 24 год, а в Львові — від 7 год до 22 год;

4) однаковою температура в Києві та Львові становила -2 °С о 6 год, 5 °С о 15 год і 2 °С о 18 год;

5) температура у Києві була вищою, ніж у Львові, від 0 год до 6 год, від 15 год до 18 год і від 18 год до 24 год; температура у Львові була вищою, ніж у Києві, від 6 год до 15 год;

6) найнижча температура у Києві дорівнювала -5 °С, а в Львові — -6 °С; найвища температура у Києві дорівнювала 6 °С, а в Львові — 5 °С;

7) -4 °С о 0 год і -2 °С о 6 год.

1553. 1) Див. таблицю.

t, год

0

1

2

3

4

5

6

7

p, л

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2) див. рисунок.

1554. 1) Див. таблицю.

t, хв

0

1

2

3

4

5

6

p, л

зо

25

20

15

10

5

0

2) див. рисунок.

2) 56 : 63 = x : 9;

1556. 1) Див. рис. AB ⊥ BC, AB || CD;

2) див. рис. AB ⊥ BC, AB || CD, AD || BC.

1557. Оберненим до числа 8,25 є число а протилежним — -8,25. Тоді їх сума дорівнює:

1558. Припустимо, що скласти куб без середнього кубика на одному з ребер з указаних паралелепіпедів можна. Зафарбуємо кубики цього куба в шаховому порядку так, щоб кутові кубики мали чорний колір. Тоді кожний паралелепіпед міститиме один чорний та один білий кубик. Значить, кількість чорних кубиків має дорівнювати кількості білих. Насправді ж їх різна кількість — 14 чорних і 12 білих. Отже, скласти з указаних паралелепіпедів куб без середнього кубика на одному ребрі не можна.

Завдання для перевірки знань № 10 (§ 50 - § 54)

2. с і d — перпендикулярні прямі, c ⊥ d; а i b — паралельні прямі, а || b.

3. Р — у І, M — у II, Т — у III, F — у IV.

4. Див. рис. NL ⊥ BC, NK || BC.

6. Див. рис.

8. Див. таблицю.

t, хв

0

1

2

3

4

5

6

7

8

p, м3

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2) див. рисунок.

Знайдемо 16% від 3,3125: 3,3125 ∙ 0,16 = 0,53.

10. Див. рис.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити