Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Істера О. С. - 2016 рік

РОЗДІЛ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

§ 1. Дільники і кратні натурального числа

§ 2. Ознаки подільності на 10, 5 та 2

§ 3. Ознаки подільності на 9 та 3

§ 4. Прості та складені числа

§ 5. Розкладання чисел на прості множники

§ 6. Найбільший спільний дільник

§ 7. Найменше спільне кратне

РОЗДІЛ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

§ 8. Основна властивість дробу. Скорочення дробу

§ 9. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

§ 10. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

§ 11. Додавання і віднімання мішаних чисел

§ 12. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби

§ 13. Десяткове наближення звичайного дробу

§ 14. Множення звичайних дробів

§ 15. Знаходження дробу від числа

§ 16. Взаємно обернені числа

§ 17. Ділення звичайних дробів

§ 18. Знаходження числа за його дробом

§ 19. Розв'язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами

РОЗДІЛ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

§ 20. Відношення. Основна властивість відношення

§ 21. Пропорція. Основна властивість пропорції

§ 22. Пряма пропорційна залежність

§ 23. Масштаб. Знаходження відстаней на карті

§ 24. Поділ числа у даному відношенні

§ 25. Ймовірність випадкової події

§ 26. Обернена пропорційна залежність

§ 27. Відсоткове відношення двох чисел. Зміна величини у відсотках

§ 28. Відсоткові розрахунки

§ 29. Коло. Довжина кола

§ 30. Круг. Площа круга. Круговий сектор

§ 31. Стовпчасті і кругові діаграми

§ 32. Циліндр. Конус. Куля

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

§ 33. Додатні та від'ємні числа. Число 0

§ 34. Координатна пряма

§ 35. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа

§ 36. Модуль числа

§ 37. Порівняння раціональних чисел

§ 38. Додавання від'ємних чисел

§ 39. Додавання двох чисел з різними знаками

§ 40. Властивості додавання

§ 41. Віднімання раціональних чисел

§ 42. Розкриття дужок

§ 43. Множення раціональних чисел

§ 44. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу

§ 45. Розподільна властивість множення

§ 46. Подібні доданки та їх зведення

§ 47. Ділення раціональних чисел

§ 48. Розв'язування рівнянь. Основні властивості рівняння

§ 49. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

§ 50. Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами

§ 51. Перпендикулярні прямі

§ 52. Паралельні прямі

§ 53. Координатна площина

§ 54. Приклади графіків залежностей між величинами

ДЛЯ ТИХ, ХТО ЛЮБИТЬ МАТЕМАТИКУ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити