Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Тарасенкова Н. А. - 2016 рік

РОЗДІЛ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

§ 18. Циліндр. Конус. Куля

749. 1) OO1; 2) DС; 3) OO1, DС; 4) OC, O1D.

750. Так.

751. 1) SO; 2) SA; 3) SO; 4) OA.

752. MN i NP.

753. 1) BA; 2) OA, OB.

754. Hi, обертанням кола можна одержати сферу (поверхню кулі). Кулю одержують обертанням круга.

755. 10 см.

756. 8 см.

757. Див. рис. ОО1 — вісь циліндра, АВ — твірна циліндра, ОК — радіус нижньої основи циліндра.

758. Див. рис. OO1 — вісь циліндра, АВ — твірна циліндра, O1К — радіус верхньої основи циліндра.

759. Див. рис. SO — вісь конуса, SA — твірна конуса, ОА — радіус основи конуса.

760. Див. рис. SO — вісь конуса, SA — твірна конуса, ОА — радіус основи конуса.

761. Див. рис. ОА — радіус кулі.

762. Див. рис. ОВ — радіус кулі.

763. 1) Ні; 2) ні; 3) ні.

764. Нехай k — коефіцієнт пропорційності. Тоді радіус основи циліндра дорівнює 2k см, а висота — 5k см. Рівняння: 5k – 2k = 3; kк = 3; k = 3 : 3; k = 1. Отже, радіус основи циліндра дорівнює 2 ∙ 1 = 2 (см), а висота — 5 ∙ 1 = 5 (см).

Відповідь. 2 см; 5 см.

765. Нехай k — коефіцієнт пропорційності. Тоді радіус основи циліндра дорівнює 4k см, а твірна — 6k см. Рівняння: 6k – 4k = 8; 2k = 8; k = 8 : 2; k = 4. Отже, радіус основи циліндра дорівнює 4 ∙ 4 = 16 (см), а твірна — 6 ∙ 4 = 24 (см).

Відповідь. 16 см; 24 см.

766. 1) Ні; 2) ні; 3) ні.

767. Нехай k — коефіцієнт пропорційності. Тоді висота конуса дорівнює 7k см, а радіус основи — 3k см. Рівняння: 7k – 3k = 4; 4k = 4; k = 4 : 4; k = 1. Отже, висота конуса дорівнює 7 ∙ 1 = 7 (см), а радіус основи — 3 ∙ 1 = 3 (см).

Відповідь. 3 см; 7 см.

768. Нехай k — коефіцієнт пропорційності. Тоді твірна конуса дорівнює 5k см, а радіус основи — 2k см. Рівняння: 5k - 2k = 6, 3k = 6; k = 6 : 3; k = 2. Отже, твірна конуса дорівнює 5 ∙ 2 = 10 (см), а радіус основи — 2 ∙ 2 = 4 (см).

Відповідь. 4 см; 10 см.

769. 1) Так; 2) так.

Відповідь. 7,5 см.

Відповідь. 7,5 см.

— радіус основи циліндра. Тоді висота циліндра дорівнює 2 + 5 = 7 (см). У циліндрі висота дорівнює твірній, тому твірна дорівнює 7 см.

Відповідь. 7 см.

— радіус основи конуса. Тоді коефіцієнт пропорційності: k = 6 : 3 = 2. Отже, висота конуса дорівнює 4 ∙ 2 = 8 (см), а твірна — 5 ∙ 2 = 10 (см).

Відповідь. 8 см; 10 см.

774. 1) 12,7 : 2 = 6,35 (тис. км) — радіус Землі;

2) С = πD; С = 3,14 ∙ 12,7 = 39,878 (тис. км) — довжина екватора.

Відповідь. 6,35 тис. км; 39,878 тис. км.

775. Нехай радіус Землі дорівнює r1, а радіус обруча — r2, тоді довжина екватора Землі — 2πr1, а довжина збільшеного обруча — 2пr2.

Рівняння: Отже, в утворену щілину кішка пролізе.

776. 1) Бочка, скляна банка, каструля;

2) пожежне відро, ріжок морозива;

3) м’яч, ялинкові іграшки, сніжка.

777. Необхідно перенести креслення з реальними розмірами на аркуш паперу і виготовити циліндр і конус.

779. 1) 6 ∙ 4,5 + 8 ∙ 4 = 59 (грн) — затратив Сергійко на покупку;

2) 80 - 59 = 21 (грн) — залишилося у хлопчика.

Відповідь. 21 грн.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити