Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Тарасенкова Н. А. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

§ 22. Координатна пряма

945. Праворуч: ліворуч:

946. 1) 1; 2) 3; 3) 1; 4) 23; 5) 456; 6) 23.

947. 1) Праворуч на 8 одиничних відрізків; 2) ліворуч на 5 одиничних відрізків.

948. Див. рис.

949. Див. рис.

950. Див. рис.

951. Див. рис.

952. Див. рис.

953. Див. рис.

954. 1) Наприклад, С(3), D(4), E(6);

2) наприклад, А(-3), E(4), F(7).

957. Одиничний відрізок — 1. F(-4), E(-3), D(-1), O(0), A(2), B(4), С(6).

958. Одиничний відрізок — 1. N(-5), D(-4), A(-3), O(0), B(3), С(4), M(5).

959. 1) Див. рис. А(-9), B(-8), E(-7), F(-6);

2) див. рис. A(-4), В(-3), С(-2), D(-1).

960. 1) Див. рис. А(-4,5), B(-3,5), E(-2,5), F(-1,5).

2) див. рис. D(-2,75), I(-2,25), P(-1,75), K(-1,25).

961. 1) Із точок A(-6) і В(-4) лівіше на координатній прямій розміщена точка А;

2) із точок С(-2) і D(1) лівіше на координатній прямій розміщена точка С;

3) із точок М(-3) і N(-5) лівіше на координатній прямій розміщена точка N.

962. 1) Із точок А(6) і N(10) правіше на координатній прямій розміщена точка N;

2) із точок В(-4) і M(-8) правіше на координатній прямій розміщена точка В;

3) із точок С(-4) і K(3) правіше на координатній прямій розміщена точка К.

963. Див. рис.

964. Див. рис.

965. За одиничний відрізок зручно взяти довжину десяти клітинок зошита.

966. За одиничний відрізок зручно взяти довжину шести клітинок зошита.

969. Одиничний відрізок— 2 поділки. Е(-2,5), D(-1,5), С(-0,5), O(0), A(0,5), B(1,5), F(3).

970. 1) Hа 2 одиниці від точки А(6) знаходяться точки М(4) і N(8);

2) на 4 одиниці від точки B(-9) знаходяться точки M(-13) і N(-5);

3) на 3 одиниці від точки С(-2,5) знаходяться точки M(-5,5) і N(0,5).

971. 1) На 1,5 одиниці від точки М(-7) знаходяться точки A(-8,5) і B(-5,5);

2) на 5 одиниць від точки N(1,2) знаходяться точки A(-3,8) і B(6,2).

972. На 5,5 одиниць від точки А(-3,5) знаходяться точки М(-9) і N(2). Із точок M(-9) і N(2) на 3 одиниці від точки B(-12) знаходиться точка М(-9).

Відповідь. M(-9).

973. 1) Точка С(15) віддалена від обох точок A(12) і B(18) на 6 одиниць;

2) точка С(4,5) віддалена від обох точок A(1) і B(8) на 3,5 одиниці;

3) точка С(3,5) віддалена від обох точок A(-2) і B(9) на 5,5 одиниці;

4) точка С(-2) віддалена від обох точок A(-10) і B(6) на 8 одиниць;

5) точка С(-1,5) віддалена від обох точок А(-7) і B(4) на 5,5 одиниці.

974. 1) Точка С(29) віддалена від обох точок А(26) і B(32) на 3 одиниці;

2) точка С(0) віддалена від обох точок А(-5) і B(5) на 5 одиниць;

3) точка С(-7,5) віддалена від обох точок А(-6) і B(-9) на 1,5 одиниці.

975. На відстані 2 одиниці від точки А(-3) знаходяться точки В(-5) і С(-1).

На відстані 6 одиниць від точок B(-5) і С(-1) знаходяться точки М(-11), N(1), P(-7) і K(5).

976. На відстані 1,3 одиниці від точки A(2,3) знаходяться точки B(1) і С(3,6).

На відстані 2 одиниць від точок B(1) і С(3,6) знаходяться точки M(-1), N(3), P(1,6) і K(5,6).

977. Довжина відрізка MN дорівнює 6,6 + 3 = 9,6. Тоді довжина третини відрізка MN дорівнює 9,6 : 3 = 3,2, а координати точок А і В дорівнюють: 6,6 - 3,2 = 3,4; 3,4 - 3,2 = 0,2. Отже, A(0,2), B(3,4), середина відрізка АВ має координату С(1,8).

978. Праворуч від точки A(5) на відстані 2 од. знаходиться точка B(7). Ліворуч від точки B(7) на відстані 3 од. знаходиться точка С(4). Праворуч від точки С(4) на відстані 4 од. знаходиться точка B1(8). Ліворуч від точки B1(8) на відстані 5 од. знаходиться точка С1(3). Далі аналогічно отримуватимемо точки: B2(9), С2(2), B3(10), С3(1), B4(11), С4(0). На шостому кроці матимемо точку С4(0).

979. 1) Школа є третьою будівлею праворуч відносно будинку № 5;

2) школа є другою будівлею праворуч відносно кінотеатру;

3) школа є першою будівлею ліворуч відносно банку.

980. 1) Будинок № 40 є першим будинком ліворуч відносно будинку № 38;

2) будинок № 34 є другим будинком праворуч відносно будинку № 38.

982. (12,4 + 14,6 + 17,3) ∙ 5 = 44,3 ∙ 5 = 221,5 (кг) — фруктів привезли до магазину;

(12,4 + 17,3) ∙ 3,5 + 14,6 ∙ 3 = 103,95 + 43,8 = 147,75 (кг) — фруктів продали;

221,5 - 147,75 = 73,75 (кг) — фруктів залишилося.

Відповідь. 221,5 кг, 147,75 кг, 73,75 кг.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити