Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Тарасенкова Н. А. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

§ 25. Порівняння раціональних чисел

1074. Правіше розміщено число 5, тому правильною є нерівність 1) 5 > -7.

1075. Лівіше розміщено число -6, тому правильною є нерівність 1) -3 > -6.

1076. Правильним є лише твердження 2).

1077. Праворуч від числа 0 розміщені числа: Ліворуч від числа 0 розміщені числа:

1081. 1) Наприклад, -11 < -9; 2) наприклад, 20 < 23; 3) наприклад, -9 < -7 < -5.

1082. 1) Наприклад, 80 > 79; 2) наприклад, 50 < 58; 3) наприклад, -1 < 1 < 4.

1092. 1) Якщо 2 ≥ x і x — натуральне число, то x = 1; 2;

2) якщо 2 > x і x — натуральне число, то х = 1;

3) якщо -5 < х ≤ 10 і x — натуральне число, то x = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

4) якщо х > 6 і x ≤ 7 та x — натуральне число, то х = 7.

1093. 1) Якщо -0,5 ≤ x ≤ 0,6 і х — ціле число, то x = 0;

2) якщо -56 < x ≤ -41 і x — ціле число, то х = -55; -54; -53; -52; -51; -50; -49; -48; -47; -46; -45; -44; -43; -42; -41;

3) якщо та x — ціле число, то x = -1; 0; 1.

1094. 1) Якщо |x| ≤ 8 і x — натуральне число, то x = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

2) якщо |х| < 4,3 і х — натуральне число, то x = 1; 2; 3; 4;

3) якщо і х — натуральне число, то х = 1; 2.

1095. 1) Якщо |х| ≤ 4,9 і x — ціле число, то х = -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4;

2) якщо |x| ≤ 10 і х — ціле число, то х = -10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

1096. 1) Наприклад, 0,01 < 0,05 < 0,1;

Шуканим числом може бути, наприклад, бо

1097. 1) Якщо -28,9 < x < -21 і х — ціле число, то х = -28; -27; -26; -25; -24; -23; -22;

2) якщо і x — ціле число, то х = 0; 1.

1098. 1) Якщо - 12 ≤ х ≤ 4 і x — ціле число, то х = -12; -11; -10; -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4.

Якщо -4,5 ≤ х ≤ 8 і х — ціле число, то х = -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Отже, якщо -12 ≤ х ≤ 4, -4,5 ≤ х ≤ 8 і х — ціле число, то х = -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4;

2) якщо -5 < х ≤ 10 і х — ціле число, то х = -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Якщо -6 < х < 0 і х — ціле число, то x = -5; -4; -3; -2; -1.

Отже, якщо -5 < х ≤ 10, -6 < x < 0 і х — ціле число, то х = -4; -3; -2; -1.

1099. 1) Якщо |х| < 7 і х — ціле число, то х = -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6;

2) якщо |х| ≤ 7 і х — ціле число, то х = -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

3) якщо |х| < 7,2 і х — ціле число, то х = -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 6 < 6, 7 < 7.

1100. 1) Якщо |х| < 10 і х — натуральне число, то х = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

1101. 1) Якщо і х — ціле число, то х = 2; 3; 4; 5. Див. рис.

2) якщо і x — ціле число, то x = -5; -4; -3; -2; 2; 3; 4; 5. Див. рис.

Розташуємо знайдені корені в порядку їх зростання:

Розташуємо знайдені корені в порядку їх спадання: 3,01; 2,4; 0; -2,7.

1106. Ні, це твердження буде неправильним, наприклад, для чисел

1107. 1) Якщо -1,3 ≤ |x| < 73,8 і x — найменше ціле число, то x = -73;

2) якщо 0,5 < |x| ≤ 22,2 і x — найменше ціле число, то x = -22.

1108. 1) Якщо число від’ємне, то його модуль більший від нього, якщо ж число не від’ємне, то його модуль дорівнює цьому числу;

2) якщо число від’ємне, то протилежне до нього число більше від нього, якщо число додатне, то воно більше від протилежного до нього числа, якщо ж число дорівнює 0, то його модуль дорівнює цьому числу.

1109. 1) Такими числами, наприклад, є -8, -7, 3; 4; 5; 6. Див. рис.

2) такими числами, наприклад, є -17, -16, 6; 7; 8; 9. Див. рис.

1110. У понеділок термометр показував -2 °С, у вівторок — -4 °С, у середу — -1 °С, у четвер — 2 °С, у п’ятницю — 0 °С, у суботу — 1 °С, у неділю — З °С.

У порядку зростання ці дані розмістяться так: -4 °С, -2 °С, -1 °С, 0 °С, 1 °С, 2 °С, 3 °С.

1111. 1) 3,85 ∙ 4 = 15,4 < 15,85. Так, Оленці грошей вистачить;

2) 300 г = 0,3 кг. 54,7 ∙ 0,3 = 16,41 > 15,85. Ні, Оленці не вистачить грошей.

Дорожче коштуватимуть цукерки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити