Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Тарасенкова Н. А. - 2016 рік

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

§ 27. Віднімання раціональних чисел

1178. Віднімання виконано правильно у випадку 2).

1179. Юрко не правий. Дія віднімання виконується для всіх пар раціональних чисел.

1180. Віднімання виконано правильно у випадку 1).

1181. Заміна віднімання додаванням виконана правильно у випадку 2).

1182. 1) Правильне; 2) неправильне.

1183. 1) Неправильно; 2) неправильно.

1184. 1) Див. рис. При зменшенні числа 7 на 2 отримаємо число 5.

2) див. рис. При зменшенні числа 7 на 7 отримаємо число 0;

3) див. рис. При зменшенні числа 7 на 13 отримаємо число -6.

1185. 1) При зменшенні числа 25 на 5 отримаємо число 20;

2) при зменшенні числа 25 на 55 отримаємо число -30;

3) при зменшенні числа 25 на 7,5 отримаємо число 17,5;

4) при зменшенні числа 25 на 3,8 отримаємо число 21,2.

1186. Віталик правий у випадках 2) і 3).

1189. 9 т - 8200 кг = 9000 кг - 8200 кг = 800 кг — отримали висівок;

8200 кг - 800 кг = 7400 кг = 7 т 400 кг.

Відповідь. На 7 т 400 кг.

1192. 1) Див. рис. При зміні числа 3 на-2 отримаємо число 3 - (-2) = 5;

2) див. рис. При зміні числа 3 на -3 отримаємо число 3 - (-3) = 6;

3) див. рис. При зміні числа 3 на -10 отримаємо число 3 - (-10) = 13.

1195. 1) Див. рис. При зміні числа 6 на -4 отримаємо число 6 - (-4) = 10;

2) див. рис. При зміні числа 6 на 6 отримаємо число 6 - 6 = 0;

3) див. рис. При зміні числа 6 на -6 отримаємо число 6 - (-6) = 12.

1198. Див. таблицю.

Зменшуване

56

-34

-71

-9,45

12

-45

Від’ємник

25

26

-14

4.05

-7

11

Різниця

31

60

-57

-13,5

19

-56

1199. Див. таблицю.

Зменшуване

39.6

-179

-15

19

-51,8

45,7

Від’ємник

52,8

-233

-8,5

25

-73,3

50

Різниця

-13,2

54

-6,5

-6

21,5

-4,3

1201. Див. таблицю.

а

12

-3,45

с

-38

-5,55

а - с

50

2,1

с - а

-50

-2,1

Закономірність: значення виразів а - с і с - а — протилежні числа.

1204. 1) Число 6,7 збільшиться на 6;

2) число 6,7 збільшиться на 6,7;

3) число 6,7 зменшиться на 6,7;

4) число 6,7 збільшиться на

5) 37 - 62 = -25. Число 6,7 збільшиться на 25;

6) 51 - 51 = 0. Число 6,7 не зміниться;

7) 0,99 - 2,54 = -1,55. Число 6,7 збільшиться на 1,55;

8) 37,5 - 42,5 = -5. Число 6,7 збільшиться на 5.

1207. 8848 - 19 842 = -10 994 (м). Отже, найбільша глибина Маріанської западини дорівнює 10 994 м, або ця точка знаходиться на -10 994 м відносно рівня океану.

Відповідь. Глибина Маріанської западини дорівнює 10 994 м.

1214. 1) Див. рис., якщо a > b. AB = a - b = |a - b|;

2) див. рис., якщо a < b. AB = b - a = |b - a| = |a - b|.

Коренів немає;

Коренів немає.

1224. 3500 - 200 = 3300 (грн) — залишилось на рахунку після першого місяця;

200 ∙ 2,5 = 500 (грн) — зняли з рахунку другого місяця;

3300 - 500 = 2800 (грн) — залишилось на рахунку після другого місяця;

2800 ∙ 0,2 = 560 (грн) — зняли з рахунку третього місяця;

2800 - 560 = 2240 (грн) — залишилось на рахунку після третього місяця.

Відповідь. 2240 грн.

1228. При зміні будь-якого числа на протилежне (а —> -а) значення суми 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 може змінитися лише на -а – а = -2а парне число. При зміні кількох чисел на протилежні значення суми теж може змінитися лише на парне число. У Віктора і Вікторії значення суми змінилося на 22 - 21 = 1 — на непарне число, що неможливо. Отже, хтось із дітей обов’язково помилився.

1229. 15,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 = 9,5 (°С).

1230. Нехай рівень води в озері до засухи становив х см. Рівняння: х - 15,5 + 34,7 = 697; х + (-15,5) + 34,7 = 697; x + 19,2 = 697; х = 697 - 19,2; х = 677,8.

Відповідь. Рівень води в озері до засухи становив 677,8 см.

1231. Нехай команда пропустилах м’ячів. Рівняння: х + 12 = -3; х = -3 - 12; х = -15.

Відповідь. Команда пропустила 15 м’ячів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити