Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Тарасенкова Н. А. - 2016 рік

Тестові завдання

Тестові завдання до розділу 1

1. Щоб число ділилося на 10, воно мас закінчуватися цифрою 0.

Відповідь. Б.

2. Щоб число ділилося на 9, сума його цифр має ділитися на 9. Тому на 9 ділитиметься число 756, бо 7 + 5 + 6 = 18.

Відповідь. Г.

Відповідь. Б.

Відповідь. Б.

5. Якщо число ділиться на 2, на 3 і на 5, то воно має ділитися на 2 ∙ 3 ∙ 5 = 30. Тому найменшим з поданих є число 1170, бо воно містить цифру 7 і 1170 : 30 = 39.

Відповідь. Г.

Тестові завдання до розділу 2

№ 1

1. Нескоротним є дріб

Відповідь. Б.

Відповідь. Б.

Найбільшим є дріб

Відповідь. Г.

Відповідь. Б.

— друга сторона трикутника;

— третя сторона трикутника;

— периметр трикутника.

Відповідь. Г.

№ 2

Відповідь. А.

Відповідь. Б.

Відповідь. Г.

— сторона квадрата;

— площа квадрата.

Відповідь. В.

Відповідь. Г.

Тестові завдання до розділу 3

№ 1

1. 0,18 : 3,6 = 0,05.

Відповідь. В.

2. 6,4 : х = 4 : 0,5; 4х = 6,4 ∙ 0,5; 4х = 3,2; х = 3,2 : 4; х = 0,8.

Відповідь. Б.

Відповідь. В.

4. 600 000 ∙ 3 = 1 800 000 (см) = 18 000 (м) = 18 (км).

Відповідь. А.

Відповідь. А.

№ 2

Відповідь. В.

2. Усіх варіантів випадання є 6, сприятливих — 1, тому ймовірність

Відповідь. В.

Відповідь. В.

4. 1) 12 ∙ 1,25 = 15 — після першого збільшення;

2) 15 ∙ 1,15 = 17,25 — після другого збільшення.

Відповідь. Б.

5. 1) 100% - 60% = 40% — листяні дерева;

2) 60% - 40% = 20% — на стільки більше хвойних дерев, ніж листяних;

3) 25 : 0,2 = 125 — усіх дерев.

Відповідь. Г.

Тестові завдання до розділу 4

№ 1

1. Від’ємними цілими числами є — усього 4 числа.

Відповідь. Б.

Відповідь. Б.

3. У порядку зростання числа слід розмістити так:

Відповідь. Г.

Відповідь. Г.

— координата точки А; А(1);

— координата точки В; В(-4);

3) 1 - (-4) = 5 (од.) — відстань між точками А та В.

Відповідь. А.

№ 2

1. -2,8 + 0,2 = -2,6.

Відповідь. Б.

2. -15 - 17 =-15 + (-17) = -32.

Відповідь. А.

3. х - 1,5 = -3,4;

х = -3,4 + 1,5;

х = -1,9.

Відповідь. Г.

Відповідь. Б.

Відповідь. Б.

№ 3

1. Правильною є нерівність 2 ∙ (-5) < 0.

Відповідь. Б.

Відповідь. А.

3. -8 ∙ х = 6,4;

х = 6,4 : (-8);

х = -0,8.

Відповідь. В.

4. -0,2 ∙ (-100 : 4) = -0,2 ∙ (-25) = 5.

Відповідь. Г.

Відповідь. В.

Тестові завдання до розділу 5

№ 1

1. 6 ∙ (а + 0,5) - 4 ∙ (а - 2,8) = 6а + 3 - 4а + 11,2 = 2а + 14,2.

Відповідь. Г.

2. 2,5x + 12 = 2х - 13;

2,5х - 2х = -13 - 12;

0,5х = -25;

х = -25 : 0,5;

х = -50.

Відповідь. Г.

3. Нехай менше з чисел дорівнює х, тоді більше — 1,5х. Рівняння: х + 1,5х = 30; 2,5х = 30; х = 30 : 2,5; х = 12. Отже, менше з чисел дорівнює 12, а більше — 1,5 ∙ 12 = 18.

Відповідь. Б.

4. 2 ∙ (у - 3,5) = 7 + 3,6 ∙ (2у- 1);

2у - 7 = 7 + 7,2у - 3,6;

2у - 7,2у = 7 - 3,6 + 7;

-5,2у = 10,4;

у =10,4 : (-5,2);

у = -2.

Відповідь. Б.

5. Нехай на першій полиці було х книжок, тоді на другій — (18 - х) книжок. Рівняння: х - 2 = 2(18 - х + 2); х - 2 = 36 - 2х + 4; х + 2х = 36 + 4 + 2; 3х = 42; х = 42 : 3; х = 14. Отже, на першій полиці було 14 книжок, а на другій — 18 - 14 = 4 (книжки).

Відповідь. Б.

№ 2

1. До прямої АВ перпендикулярною з перерахованих є пряма СВ.

Відповідь. В.

2. ∠AOC = 180°.

Відповідь. Г.

3. Завжди паралельними є протилежні сторони квадрата.

Відповідь. В.

4. D(-2; -3).

Відповідь. Г.

5. Оскільки ординати точок А та В рівні, то відрізок АВ паралельний до осі абсцис. Довжина відрізка АВ дорівнює |1 - (-5)| = 6. Оскільки точка С ділить відрізок АВ у відношенні 5 : 1, то АС = 5, СВ = 1. Тому С(1 - 5; -6) = С(-4; -6).

Відповідь. А.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити