Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Тарасенкова Н. А. - 2016 рік

РОЗДІЛ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

§ 5. Найменше спільне кратне

162. Спільними кратними чисел 4 і 10 є, наприклад, числа 20, 40, 60, 80. Серед них є НСК(4, 10), ним є число 20.

163. 1) Ні; 2) ні; 3) так; 4) ні.

164. 1) Ні; 2) так; 3) так; 4) ні.

165. 1) Шуканими спільними кратними чисел 2 і 5 є: 10; 20; 30;

2) шуканими спільними кратними чисел 4 і 8 є: 16; 24; 32;

3) шуканими спільними кратними чисел 4 і 12 є: 12; 24.

166. 1) Шуканими спільними кратними чисел 3 і 5 є: 15; 30;

2) шуканими спільними кратними чисел 3 і 6 є: 12; 18; 24; 30; 36;

3) шуканими спільними кратними чисел Зі 12 є: 12; 24; 36.

167. Див. рис. A(6), B(12).

168. Див. рис. A(12), B(24), С(36).

175. Якщо HCК(x;у) = ху, то числа x, у є взаємно простими.

176. Кількість яблук в кошику є спільним кратним чисел 3, 4, 5, 6. НСК(3; 4; 5; 6) = 60. Отже, у кошику може бути 60, 120, 180, ... яблук. Зі знайдених чисел меншим від числа 80 є лише число 60. Отже, у кошику є 60 яблук.

Відповідь. 60 яблук.

177. Кількість пиріжків є спільним кратним чисел 4, 6, 9. НСК(4; 6; 9) = 36. Отже, мама могла спекти 36, 72, 108, ... пиріжків. Зі знайдених чисел меншим від числа 50 є лише число 36. Отже, мама спекла 36 пиріжків.

Відповідь. 36 пиріжків.

178. Вік дідуся є спільним кратним чисел 6, 8, 9, 12. НСК(6; 8; 9; 12) = 72. Отже, вік дідуся може бути 72, 144, 216, ... років. Зі знайдених чисел меншим від числа 90 є лише число 72. Отже, вік дідуся 72 роки.

Відповідь. 72 роки.

184. Усeможливими парами взаємно простих чисел від десяти до двадцяти є:

185. Якщо число ділиться на 31 і на 3, то воно повинно ділитися на 31 ∙ 3 = 93. Найменшим чотирицифровим числом, яке ділиться на 93, є: 93 ∙ 11 = 1023.

Відповідь. 1023.

186. Якщо число ділиться на 28 і на 5, то воно повинно ділитися на 28 ∙ 5 = 140. Найбільшим трицифровим числом, яке ділиться на 140, є: 140 ∙ 7 = 980.

Відповідь. 980.

187. Усе можливими шуканими парами двоцифрових чисел, які діляться на 9 є:

188. Число, яке виражає найменшу відстань у метрах до найближчого стовпа, який буде стояти на місці старого, є НСК(30,45) = 90.

Відповідь. 90 м.

189. ВС = 24 см; AD = 24 + 5 = 29 (см); MN = 29 + 7 = 36 (CM); BC + AD + MN = 24 + 29 + 36 = 89 (см).

Відповідь. 89 см.

190. Нехай перше число дорівнює х, тоді друге число дорівнює 2х, а третє — 3 ∙ 2х = 6х. Отримаємо рівняння: (х + 2х + 6x) : 3 = 12; 9x : 3 = 12; 3x = 12; х = 4. Отже, шуканими числами будуть: 4; 2 ∙ 4 = 8; 6 ∙ 4 = 24.

Відповідь. 4, 8, 24.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити