Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Тарасенкова Н. А. - 2016 рік

РОЗДІЛ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ ТА ДІЇ З НИМИ

§ 8. Додавання і віднімання дробів

1) Знаменник суми дорівнює в) 8; 2) чисельник суми дорівнює б) 9.

Сумою дробів є дріб 3)

1) Знаменник різниці дорівнює г) 8; 2) чисельник різниці дорівнює б) 3.

Різницею дробів є дріб 3)

— слив продали в магазині.

— залишилося тканини.

— ціна 1 кг бананів;

— ціна 1 кг апельсинів;

— на стільки 1 кг бананів дорожчий від 1 кг апельсинів.

— середнє арифметичне першого набору чисел;

— середнє арифметичне другого набору чисел;

— на стільки середнє арифметичне другого набору чисел більше від середнього арифметичного першого набору.

Відповідь у підручнику помилкова.

Відповідь у підручнику помилкова.

— становить відрізок AN від відрізка АВ;

— становить відрізок NB від відрізка АВ.

— становить відрізок МС від відрізка MN;

— становить відрізок CN від відрізка MN.

— значення першої різниці;

— значення другої різниці;

— на стільки перша різниця менша від числа

— на стільки перша різниця більша від другої.

321. Нехай Марійка задумала число х. Отримаємо рівняння: Отже, Марійка задумала число

322. Нехай Андрій задумав число x. Отримаємо рівняння: Отже, Андрій задумав

Значення лівої частини нерівності на менше від значення правої.

324. 1) У дробові чисельник більший від знаменника, тому цей дріб більший від одиниці. У дробові чисельник менший від знаменника, тому цей дріб меншин від одиниці. Отже,

2) перетворимо дроби:

Оскільки

— було спочатку грошей у Тетянки;

— було спочатку грошей у Марійки.

Відповідь. 21 грн 75 к.; 15 грн 25 к.

Друга частина відповіді у підручнику помилкова.

— швидкість Сергійка;

— швидкість Андрійка;

— на стільки більша швидкість Сергійка.

Відповідь.

периметр п’ятикутника.

Відповідь. 35 см.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити