Розв’язання усіх вправ і завдань до підручника «МАТЕМАТИКА. 6 клас» Тарасенкова Н. А. - 2016 рік

РОЗДІЛ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

§ 1. Дільники і кратні натурального числа. Прості числа

§ 2. Ознаки подільності на 2, 10, 5

§ 3. Ознаки подільності на 9, 3

§ 4. Розкладання чисел на множники. Найбільший спільний дільник

§ 5. Найменше спільне кратне

РОЗДІЛ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ ТА ДІЇ З НИМИ

§ 6. Основна властивість дробу. Скорочення дробу

§ 7. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

§ 8. Додавання і віднімання дробів

§ 9. Множення дробів. Знаходження дробу від числа

§ 10. Ділення дробів. Знаходження числа за його дробом

§ 11. Перетворення звичайного дробу в десятковий. Десяткові наближення звичайного дробу

РОЗДІЛ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

§ 12. Відношення та його властивості

§ 13. Пропорція та її властивості

§ 14. Пряма та обернена пропорційні залежності

§ 15. Поділ числа в даному відношенні. Масштаб

§ 16. Коло і круг. Круговий сектор

§ 17. Діаграми

§ 18. Циліндр. Конус. Куля

§ 19. Відсоткові розрахунки

§ 20. Ймовірність випадкової події

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

§ 21. Додатні ти від'ємні числа. Число 0

§ 22. Координатна пряма

§ 23. Модуль числа

§ 24. Цілі числа. Раціональні числа

§ 25. Порівняння раціональних чисел

§ 26. Додавання раціональних чисел

§ 27. Віднімання раціональних чисел

§ 28. Множення раціональних чисел

§ 29. Ділення раціональних чисел

РОЗДІЛ 5. ВИРАЗИ І РІВНЯННЯ

§ 30. Вирази та їх спрощення

§ 31. Рівняння. Основні властивості рівнянь

§ 32. Застосування рівнянь до розв'язування задач

§ 33. Перпендикулярні та паралельні прямі

§ 34. Координатна площина

§ 35. Графіки залежностей між величинами

Тестові завдання

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити