Розв’язання вправ та завдань до підручника «ГЕОМЕТРІЯ» A. Г. Мерзляк 7 клас - 2015 рік

§ 3. Паралельні прямі. Сума кутів трикутника

12. Паралельні прямі

Практичні завдання

285.

286.

287.

Вправи

288. Ні.

289. Ні; ні.

290. Так.

291. Ні.

292. Ні (два доповняльних промені).

293. Безліч.

294. Перетинає.

295. Припустимо, що прямі а і b перетинаються. Виберемо довільну точку, яка лежить на прямій а, відмінну від точки перетину прямих а і b. Через вибрану точку можна провести пряму, яка перетинає пряму та паралельна прямій b, що суперечить умові.

Вправи для повторення

296. Нехай AB = 21 CM, AO : OD = 7 : 2. Нехай AO = 7x CM, OD = 2x CM, тоді DB = AC = AO - OD = 7x - 2x = 5x CM. AB = AO + OD + DB = 7x + 2x + 5x = 14x. Тоді 14x = 21; x = 21/14 = 3/2(CM). CD = CO + OD = 2x + 2x = 4x = 4 ∙ 3/2 = 6 (CM).

Відповідь: 6 CM.

297.ABD = 80°, ∠ABF = 150°, тоді ∠DBC = 180° - ∠ABD = 180° - 80° =100°; ∠FBC = 180° - ∠ABF = 180° - 150° = 30°. ∠DBF = ∠DBC + ∠FBC = 100° + 30° = = 130°, ∠DBM = 1/2DBF = 1/2 ∙130° = 65°.

MBC = DBC - ∠DBM = 100°-65° = 35°.

Відповідь: 35°.

298. Оскільки АМ = МС, то ∠ACM = ∠A = 47°. Оскільки MB = MC, то ∠MCB = ∠B = 43°. Тоді ∠ACB = ∠ACM + ∠MCB = = 47° + 43° = 90°.

Відповідь: 90°.

Спостерігайте, рисуйте, конструюйте, фантазуйте

299.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити