Розв’язання вправ та завдань до підручника «АЛГЕБРА» A. Г. Мерзляка 7 клас - 2015 рік

1. ВСТУП ДО АЛГЕБРИ (впр. 1-31)

§ 1. Лінійне рівняння з однією змінною (впр. 33-77)

п. 3. Розв'язання задач за допомогою рівнянь (впр. 79-130)

§ 2. Цілі вирази

п. 4. Тотожно рівні вирази. Тотожності (впр. 132-150)

п. 5. Степінь з натуральним показником (впр. 152-202)

п. 6. Властивості степеня з натуральним показником (впр. 204-259)

п. 7. Одночлени (впр. 261-290)

п. 8. Многочлени (впр. 292-304)

п. 9. Додавання і віднімання многочленів (впр. 306-390)

п. 11. Множення многочлена на многочлен (впр. 392-431)

п. 12. Розкладання многочлена на многочлени. Винесення спільного множника за дужки (впр. 433-474)

п. 13. Розкладання многочлена на множники. Метод групування (впр. 476-497)

п. 14. Добуток різниці та суми двох виразів (впр. 499-531)

п. 15. Різниця квадратів двох виразів (впр. 533-565)

п. 16. Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів (впр. 567-622)

п. 17. Перетворення многочлена на квадрат суми або різниці двох виразів (впр. 624-673)

п. 18. Сума й різниця кубів двох виразів (впр. 675-705)

п. 19. Застосування різних способів розкладання многочлена на множники (впр. 707-751)

§ 3. Функції

п. 20. Зв'язки між величинами. Функція (впр. 753-787)

п. 21. Способи задання функції (впр. 789-819)

п. 22. Графік функції (впр. 821-847)

п. 23. Лінійна функція, її графік і властивості (впр. 849-907)

п. 24. Рівняння з двома змінними (впр. 909-948)

п. 25. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік (впр. 950-1005)

п. 26. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв'язання систем двох лінійних рівнянь із двома змінними (впр. 1007-1032)

п. 27. Розв'язування систем лінійних рівнянь методом підстановки (впр. 1034-1045)

п. 28. Розв'язування систем лінійних рівнянь методом додавання (впр. 1047-1076)

п. 29. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь (впр. 1078-1236)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити