Розв’язання вправ та завдань до підручника «АЛГЕБРА» H. А. Тарасенкової 7 клас - 2015 рік

Розділ 1. ВИРАЗИ І ТОТОЖНОСТІ

§ 2. Вирази зі змінними

Розв'яжіть задачі

51. 1) Так; 2) так; 3) так; 4) ні. ОДЗ: х-7.

52. 1) Так; 2) так; 3) ні; 4) ні; 5) так; 6) ні.

53. 1) Ні; 2) ні; 3) ні; 4) ні; 5) ні; 6) так.

54. 1) Ні; 2) так; 3) ні; 4) ні.

58.

а

10

8,4

3/4

-1/2

b

-5

4,8

2/3

10

2а + 0,5b

17,5

19,2

4

5

-0,3

-7/48

59.

с

9

3,6

2,25

0,81

d

-50

3

-8

0,125

23

0

3,95

0,22

60. a + (a + 2) + (a + 2 - 5) = a + a + 2 + a- 3 = 3a - 1 — учнів в усіх сьомих класах разом.

При а = 17: 3 х 17 - 1 = 51 - 1 = 50.

При a = 22: 3 х 22 - 1 = 66 - 1 = 65.

61. 5а + 10(а + 7) — коштують 5 зошитів і 10 блокнотів разом — 15а + 70.

При а = 3: 5а + 10(а + 7) = 5а + 10а + 70 = 15а + 70; 15 x 3 + 70 = 45 + 70 = 115.

62. 1) Всі значення а є допустимими; 2) а ≠ 3; 3) всі значення а; 4) а ≠ 0; 5) всі значення а; 6) а ≠ 9.

63. 1) Всі значення b; 2) всі значення b; 3) b ≠ 6; 4) всі значення b.

67. 1) Так; 2) ні; 3) ні; 4) ні.

68. 1) Ні; 2) так.

69. 1) Всі значення є допустимими; 2) b 4; 3) с ≠ 0; 4) всі значення; 5) всі значення; 6) n ≠ 9.

70. 1) Всі значення є допустимими; 2) всі значення; 3) m ≠ 16; 4) всі значення.

71. 1) ОДЗ: всі значення: а — будь-яке число, b — будь-яке число.

2) ОДЗ: всі значення: с і d — будь-які числа.

3) ОДЗ: a, b і с — будь-які числа.

4) ОДЗ: n, m і р — будь-які числа.

5) ОДЗ: k і l — будь-які числа;

6) ОДЗ: х ≠ 0,

72. 1) ОДЗ: а і b — будь-які значення.

2) ОДЗ: n, m і р — будь-які значення.

3) ОДЗ: с — будь-яке число, d 3.

4) ОДЗ: х — будь-яке число; у ≠ -7.

73. s = v ∙ t, s = 60t.

1) При t = 4 год: s = 60 ∙ 4 = 240 (км);

2) при t = 4 год 30 хв = год:

3) при t = 2 год 30 хв = год:

4) при t = 5 год 20 хв = год:

74. Р = 2(2а + 5) = 4а + 10 — периметр прямокутника;

S = а(а + 5) = а2 + 5а — площа прямокутника.

75. Р = 4с — периметр квадрата;

S = с2 — площа квадрата.

ОДЗ:

у ≠ 5. |y - 5| = 10 : 10,

|у - 5| = 1; у - 5 = 1 або

у - 5 = -1; у = 6 або у = 4.

2) При у = 5 дріб не має змісту.

81*. 1) ОДЗ: x ≠ 0 та x ≠ 1.

2) ОДЗ: x ≠ 4 та x ≠ 5.

Задачі на повторення

84. 1) 5 % числа 55 — це

2) 60 % числа 30 — це

3) 120 % числа 4,5 — це

4) 72 % числа — це

85. 1) 8 % числа — це 24;

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити