Розв’язання вправ та завдань до підручника «АЛГЕБРА» H. А. Тарасенкової 7 клас - 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ

Задачі і вправи на повторення

Розділ 1. Вирази і тотожності

4. У 7-Б класі 20 - 3 = 17 учнів, а у 7-В класі навчається 22 учня.

5. 1) 15 - 7 = 8 книг (на другій полиці); 2) 15 + 8 = 23 книги на третій полиці.

15 + 8 + 23 = 46 книг на трьох полицях стоїть разом.

8. 1) При х = 5; у = 0,2; х + у = 5,2; 2х + 5y = 10 + 1 = 11; y – х = -4,8;

2) при х = -10, у = 10; х + у = 0; 2х + 5у = -20 + 50 = 30; у - х = 10 + 10 = 20;

3) при х = 1,2; у = -0,4; х + у = 0,8; 2x + 5y = 2,4 - 2 = 0,4; y - х = -0,4 - 1,2 = -1,6;

4) при х = 2/3; у = -1/6;

9. 1) а, b, с — будь-які числа; 2) х ≠ 5; 3) n ≠ -2; 4) m — будь-яке число.

10. ОДЗ: а0, а ≠ 3.

11. 1) Так; 2) ні; 3) ні; 4) ні.

12. Р = 2(а + (а + 4)) = 2(2а + 4) = 4а + 8 — периметр прямокутника.

S = а ∙ (а + 4) = а2 + 4а — площа прямокутника.

1) Р = 45 + 8 = 28 (CM); S = 52 + 4 ∙ 5 = 25 + 20 = 45 (см2).

2) Р = 4 ∙ 2,5 + 8 = 18 (CM); S = (2,5)2 + 4 ∙ 2,5 = 6,25 + 10 = 16,25 (см2).

13. Нехай у 7 класі: х = 13 — дівчат і у = 12 — хлопців, тоді х + у — всього учнів.

х + y = 13 + 12 = 25 (учнів).

16. 1) При а = 4:

2) при а = -3,6: а + 1 = -3,6 + 1 = -2,6;

3) при

4) при

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити