Розв’язання вправ та завдань до підручника «АЛГЕБРА» H. А. Тарасенкової 7 клас - 2015 рік

Розділ 1. ВИРАЗИ І ТОТОЖНОСТІ

§ 1. Числові вирази (вправа 1-48)

§ 2. Вирази зі змінними (вправа 51-85)

§ 3. Перетворення виразів (вправа 94-131)

§ 4. Тотожність (вправа 132-169)

Розділ 2. ОДНОЧЛЕНИ

§ 5. Степінь з натуральним показником (вправа 170-241)

§ 6. Дії зі степенями (вправа 241-323)

§ 7. Одночлен. Дії з одночленами (вправа 324-371)

Розділ 3. МНОГОЧЛЕНИ

§ 8. Многочлен та його стандартний вигляд (вправа 372-421)

§ 9. Додавання і віднімання многочленів (вправа 422-471)

§ 10. Множення многочленів (вправа 472-514)

§ 11. Квадрат двочлена (вправа 515-584)

§ 12. Різниця квадратів (вправа 585-644)

§ 13. Сума і різниця кубів (вправа 645-701)

§ 14. Розкладання многочленів на множники (вправа 702-781)

Розділ 4. ФУНЦІЇ

§ 15. Що таке функція (вправа 783-823)

§ 16. Координатна площина. Графік функції (вправа 824-881)

§ 17. Лінійна функція (вправа 882-945)

§ 18. Пряма пропорційність (вправа 946-987)

Розділ 5. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

§ 19. Рівняння. Властивості рівносильності рівнянь (вправа 988-1016)

§ 20. Лінійне рівняння з однією змінною (вправа 1017-1054)

§ 21. Лінійне рівняння з двома змінними (вправа 1055-1077)

§ 22. Графік лінійного рівняння з двома змінними (вправа 1078-1100)

§ 23. Система двох лінійних рівнянь із двома змінними (вправа 1101-1120)

§ 24. Аналітичні способи розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними (вправа 1121-1185)

ПОВТОРЕННЯ

Задачі і вправи на повторення

Розділ 1. Вирази і тотожності

Розділ 2. Одночлени

Розділ 3. Многочлени

Розділ 4. Функції

Розділ 5. Лінійні рівняння та їх системи

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити