Розв’язання вправ та завдань до підручника «АЛГЕБРА» 8 клас О. С. Істера - 2017 рік

Розділ 1. Раціональні вирази

§ 1. Раціональні вирази. Раціональні дроби

§ 2. Основна властивість раціонального дробу

§ 3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

§ 4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

§ 5. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня

§ 6. Ділення дробів

§ 7. Тотожні перетворення раціональних виразів

§ 8. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння

§ 9. Степінь із цілим показником

§ 10. Властивості степеня із цілим показником

§ 11. Стандартний вигляд числа

§ 12. Функція у = k/x, ії графік і властивості

Вправи для повторення розділу 1

Розділ 2. Квадратні корені. Дійсні числа

§ 13. Функція у = х2, її графік і властивості

§ 14. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь

§ 15. Множина. Підмножина. Числові множини. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа

§ 16. Тотожність (√a)2 = а, а ≥ 0. Рівняння х2 = a

§ 17. Властивості арифметичного квадратного кореня

§ 18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

§ 19. Функція у = √х, її графік і властивості

Вправи для повторення розділу 2

Розділ 3. Квадратні рівняння

§ 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння

§ 21. Формула коренів квадратного рівняння

§ 22. Теорема Вієта

§ 23. Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач

§ 24. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

§ 25. Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних

§ 26. Розв'язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь

Вправи для повторення розділу 3

Завдання для перевірки знань за курс алгебри 8 класу

Вправи для повторення курсу алгебри 7 класу

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити