Розв’язання вправ та завдань до підручника «ГЕОМЕТРІЯ» 8 клас О. С. Істера - 2017 рік

Розділ 1. Чотирикутники

§ 1. Чотирикутник, його елементи, сума кутів чотирикутника

§ 2. Паралелограм, його властивості й ознаки

§ 3. Прямокутник і його властивості

§ 4. Ромб і його властивості

§ 5. Квадрат і його властивості

§ 6. Трапеція

§ 7. Центральні та вписані кути

§ 8. Вписані та описані чотирикутники

§ 9. Теорема Фалеса

§ 10. Середня лінія трикутника, її властивості

§ 11. Середня лінія трапеції, її властивості

Вправи для повторення розділу 1

Розділ 2. Подібність трикутників

§ 12. Узагальнена теорема Фалеса

§ 13. Подібні трикутники

§ 14. Ознаки подібності трикутників

§ 15. Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику

§ 16. Властивість бісектриси трикутника

§ 17. Застосування подібності трикутників до розв’язання задач

Вправи для повторення розділу 2

Розділ 3

§ 18. Теорема Піфагора

§ 19. Перпендикуляр і похила, їх властивості

§ 20. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

§ 21. Розв’язування прямокутних трикутників

Вправи для повторення розділу З

Розділ 4. Многокутники. Площі многокутників

§ 22. Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола

§ 23. Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

§ 24. Площа паралелограма

§ 25. Площа трикутника

§ 26. Площа трапеції

Вправи для повторення розділу 4

Завдання для перевірки знань за курс геометрії 8 класу

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити