Готові домащні завдання 9 клас - Розв'язання вправ та завдань до підручника «АЛГЕБРА» О. С. Істера - 2017 рік

Розділ 1. Нерівності

§ 4. Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності

Початковий рівень

116. 1) 8 < 7, число 8 не с розв’язком нерівності;

2) -2 < 7, число -2 є розв’язком нерівності;

3) 0 < 7, число 0 є розв’язком нерівності;

4) 4,7 < 7, число 4,7 є розв’язком нерівності;

5) 8,1 < 7, число 8,1 не е розв’язком нерівності;

6) 13 < 7, число 13 не є розв’язком нерівності,

117. х = -2; х = -4; х = -6.

118. х = 4; х = 5; х = 8.

Середній рівень

119. 1) 2 + 3 ∙ 2 ≤ 3 + 2; 8 ≤ 5; число 2 не є розв’язком нерівності;

2) 0 + 0 ≤ 3 + 0; 0 ≤ 3; число 0 є розв’язком нерівності;

3) (-4)2 + 3 ∙ (-4) ≤ 3 + (-4); 16 - 12 ≤ -1; 4 ≤ -1; число -4 не є розв’язком нерівності;

4) 1 + 3 ≤ 3 + 1; 4 ≤ 4; число 4 є розв’язком нерівності;

5) 32 + 3 ∙ 3 ≤ 3 + 3; 9 + 6 ≤ 6; 15 ≤ 6; число 3 не є розв’язком нерівності;

6) (-3)2 + 3 ∙ (-3) ≤ 3 + (-3); 9 – 9 ≤ 3 - 3; 0 ≤ 0; число 3 є розв’язком нерівності.

120. 1) 42 + 4 ≥ 6 + 3 ∙ 4; 32 ≥ 18; число 4 є розв’язком нерівності;

2) 02 + 4 ∙ 0 ≥ 6 + 3 ∙ 0; 0 ≥ 6; число 6 не є розв’язком нерівності;

3) (-3)2 + 4 ∙ (-3) ≥ 6 + 3 ∙ (-3); 9 – 12 ≥ 6 - 9; -3 ≥ -3; число-3 є розв’язком нерівності;

4) 12 + 4 ∙ 1 ≥ 6 + 3 ∙ 1; 5 ≥ 9; число 1 не є розв'язком нерівності;

5) 22 + 4 ∙ 2 ≥ 6 + 3 ∙ 2; 12 ≥ 12; число 2 є розв’язком нерівності;

6) (-1)2 + 4 ∙ (-1) ≥ 6 + 3 ∙ (-1); -3 ≥ -3;число -1 не є розв’язком нерівності.

121. х = 17; х = 26.

122. х = 2; х = 7.

123. х = 16; х = 17; х = 18; х = 19.

Достатній рівень

124. х = -1; х = -2.

125. х = 1, 2, 3, 4.

126. 1) будь-яке число, крім 0;

2) будь-яке число, крім 0;

3) будь-яке число;

4) х = 0;

5) будь-яке число, крім 1;

6) будь-яке число;

7) не має розв’язків;

8) х = 1;

9) не має розв’язків.

127. 1) х — будь-яке число;

2) х — будь-яке число, крім -2;

3) не має розв’язків;

4) х = -2;

5) не має розв’язків;

6) х — будь-яке число.

128. 1) для будь-яких x, крім х = -2;

розв’язків не має;

х — будь-яке число, крім х = 0;

х — будь-яке число, крім х = 0 і х = -1;

х — будь-яке додатне число більше за 0;

х — будь-яке від’ємне число менше за 0.

129. для будь-яких х, крім х = 3;

розв’язків не має;

х — будь-яке число, крім х = 0;

х — будь-яке число, крім х = 0 і х = 1;

х — будь-яке додатне число, крім 3;

х — будь-яке від’ємне число.

Вправи для повторення

Отже, ліва частина тотожності дорівнює правій частині тотожності.

133. 48 ∙ 2,54 = 121,92 (см) ≈ 122 см.

Відповідь: ≈ 122 см.

137. 1) Чотири; сім; десять;

2) трикутник; киадрат; знак оклику.

138. 1) Множина натуральних чисел під 1 до 20 — скінченна множина; множина усіх натуральних чисел — нескінченна множина.

2) Множина дійсних розв’язків рівняння |х| = -4 — це пуста множина.

139. Спільними елементами множин А і В є числа 3 і 5.

140. Нехай х — запланована швидкість руху пішохода, тоді 1,25х — швидкість руху на першій половині шляху; у — швидкість руху на другій половині шляху. За умовою задачі маємо:

Отже, швидкість повинна бути менше на

Відповідь: на

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити