Готові домащні завдання 9 клас - Розв'язання вправ та завдань до підручника «АЛГЕБРА» A. Г. Мерзляка - 2017 рік

Параграф 19

(умові задачі не задовольняє).

Відповідь: 762.

Відповідь: 1210.

Відповідь: -68,2

Відповідь: 27.

Відповідь: -7 або 6.

Відповідь: 5.

Відповідь: 272 - 1 бактерій.

Відповідь: 72.

Відповідь: 9/8.

19.15. b3 = 2√3, q = √3.

Нехай b1, b2, ..., bn — геометрична прогресія зі знаменником q.

Розглянемо послідовність

Отже, дана послідовність є геометричною прогресією зі знаменником q2.

Відповідь: стор, 4368.

19.16. Нехай b1, b2, ..., bn — геометрична прогресія зі знаменником q.

Розглянемо послідовність

Отже, дана послідовність є геометричною прогресію зі знаменником q3.

Відповідь: -12 285.

Отже, що й треба було довести.

Отже, що й треба було довести.

Відповідь: 5.

Відповідь:

Відповідь: [-1; 4).

19.21. 1) f(х) = 0,5х2 - 3х + 4. Вітки параболи напрямлені вгору. Знайдемо абсцису вершини параболи:

Отже, функція зростає на проміжку [3; +∞).

2) f(х) = -3х2 - 2х + 4. Вітки параболи напрямлені вниз. Знайдемо абсцису вершини параболи:

Отже, функція зростає на проміжку

19.23. Нехай х деталей виготовив за перший день перший робітник; у деталей виготовив за перший день другий робітник, тоді

Відповідь: 50 деталей; 40 деталей.

Оскільки а < 0, b > 0, то а - b < 0 і |а - b| + 4|а| = -(а - b) - 4а = -а + b - 4а = b - 5а.

Відповідь: b - 5а.

Оскільки х > 0, y < 0, то х - y > 0 і |х - y| - 3|y| = x - y + 3у = х + 2у.

Відповідь: х + 2у.

19.25. Нехай на x % знизилася ціна першого разу, тоді другого разу ціна знизилася на (2х) %.

х = 140 умові задачі не задовоьняє.

Відповідь: на 10 %; на 20 %.

19.26. Нехай на x % підвищилася вартість товару, тоді

(умові задачі не задовольняє).

Відповідь: на 20 %.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити