Готові домашні завдання 9 клас - Розв'язання вправ та завдань до підручника «ГЕОМЕТРІЯ» О. С. Істера - 2017 рік

Розділ 1. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ

§ 1. Координатна площина

§ 2. Синус, косинус, тангенс кута від 0° до 180°. Тригонометричні тотожності

§ 3. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами

§ 4. Рівняння кола

§ 5. Рівняння прямої

Вправи для повторення до розділу 1

Розділ 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

§ 6. Вектор. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів

§ 7. Координати вектора

§ 8. Додавання і віднімання векторів

§ 9. Множення векторів на число

§ 10. Скалярній добуток векторів

Вправи для повторення до розділу 2

Розділ 3. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

§ 11. Теорема косинусів

§ 12. Теорема синусів

§ 13. Розв'язування трикутників

§ 14. Формули для знаходження площі трикутника

Вправи для повторення до розділу 3

Розділ 4. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ

§ 15. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

§ 16. Довжина кола. Довжина дуги кола

§ 17. Площа круга та його частин

Вправи для повторення до розділу 4

Розділ 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

§ 18. Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур

§ 19. Симетрія відносно точки

§ 20. Симетрія відносно прямої

§ 21. Поворот

§ 22. Паралельнe перенесення

§ 23. Перетворення подібності та його властивості. Подібність фігур

§ 24. Площі подібних фігур

Вправи для повторення до розділу 5

Завдання для перевірки знань за курс геометрії 9 класу

Задачі підвищеної складності

Додаток. Гомотетія

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити