Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О.М.Біляєв 10 клас - 2004 рік

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, СЛОВОТВОРУ, ГРАМАТИКИ, СТИЛІСТИКИ ТА ПРАВОПИСУ


§ 1. Одиниці мови

6.       II. а)   віл — вал — 4 фонеми: [в] [і], [л], [а];

              б)   ліс — сіл — 5 фонем: [л], [л’|, [і], [c’], [c];

              в)   лящ — чаша — 4 фонеми: [л’], [у], [ш], [ч];

              г)   ґудзь — зуд — 5 фонем: [ґ], [у], [дз’], [з], [д].

7.1.    Спільнокореневі групи в поданих словах такі:

1        гр. — тушити, розтушити, затушити, потушити;

2        гр. — стушити, перетушити, тушонка;

3        гр. — туш, тушування, тушист, тушевий.

У деяких посібниках ти вважається закінченням, але можна вважати, що це суфікс, бо закінчення — це змінна частина мови, а подане дієслово стоїть у поч. ф. Поч. ф. — це незмінна (початкова) форма дієслова.

9. II. а) Словосполучення — це сполучення двох або кількох самостійних слів, пов'язаних одне з одним змістом і граматично.

б) Речення — це основна синтаксична одиниця, яка складається з одного або кількох слів, служить для мовленнєвого спілкування і є будівельним матеріалом для тексту.

10.1. Мила серцю Україна — це земля дідів і прадідів наших. Тут народилися наші батьки, на цій землі й ми зробили свої перші кроки.

Одним з найбільших і найсвятіших є почуття обов’язку перед Батьківщиною. Українці мають усі підстави пишатися тим, що їхня вітчизна не раз переживала дні слави, мала справді легендарних героїв, мужньо переносила найважчі випробування, коли гинули не сотці й тисячі, а мільйони її дочок і синів. І потім, як той казковий птах Фенікс, відроджувалася, виростала з пожарищі руїн, виховувала нові покоління закоханих у рідну землю лицарів правди і волі.

І я вважаю, що Є. Товстуха має рацію, колі закликає народ до єднання: «Хай єднає нас свята земля, історія, мова, прадавні благородні звичаї. Хай гордий і спадкоємний дух наших святих подвижників та великомучеників додає нам гордої величі та наснаги, впевненості і надії».

ІІ. Багатозначні слова: сонце, свічадо, земля тощо.

Однозначні слова: пращур, блакить, мікроклімат.

Омоніми: зело, держава.

Синоніми: черствими, холодними, байдужими.

Антоніми: діти — батьки, діди — онуки.

Приклади словосполучень різних видів:

запашні луки (просте), ставайте дочками та синами (складне), святих подвижників (просте), тихі свічадові плеса (складне), дивляться їхні благальні очні (складне), цілющим зелом (просте), свята земля (просте).

11.І. Випав сніг — це не словосполучення, а речення (предикативні сполучення).

Ловити ґав — це не словосполучення, бо його значення виражає одне слово і це фразеологізм. Синонім до нього — щось прослухати.

Буде дощити — це не словосполучення, а дієслівна форма майбутнього часу (словоформа).

Річки и озера — це сполучення слів із сурядним зв’язком.

12. «Зайві» словосполучення: 1. Настав ранок. 2. Листа забути. 3. Давно відіслати.4. Будемо готуватися. 5. Книжкова шафа букового дерева.

13.І.1. Загруз по серце у землю — це значить, що людина міцно пов’язала себе з землею, з працею на землі.

2.       Земля цупко трима — людина любить землю, любить на ній працювати.

3.       Каміння захотіло ожит и і жить — це значить так любити життя і людей, щоб навіть байдужі люди з кам'яніти серцем по-іншому почали сприймати життя.

4.       Розчиняйте серця і чоло — значить ставитися до життя і людей відверто, не ховаючись і не замикаючись в собі, бо відкрите чоло — це ознака людини, людяності, бід слова чоло походить чоловік.

II. Вірш складається з таких видів речень: два перших речення — прості, двоскладні, непоширені, повні, розповідні, неокличні.

3-тє речення — просте, односкладне, поширене, повне, розповідне, неокличне.

4-те р. — складне, безсполучн., неокл., розпов., поширене.

5-те р. — складне, із сур.-підр. зв’язком, розпов., окличне, поширене.

6-те р. — складне, з різними видами зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим), спонукальне, поширене, окличне.

14. І.1) Осінь прийшла.

Миколка підійшов до матері.

Подивився батько суворо.

Густий туман укутав землю.

Справжня людина творить добро безкорисно.

2) Прийшла осінь! — Повідомлення.

Миколко, підійди до матері. — Спонукання.

Батько глянув суворо? — Запитання.

Землю укутав густий туман. — Повідомлення.

Якщо ти справжня людина,

твори добро безкорисно. — Спонукання.

II. 1. Співають птицями діброви, шумлять, хвилюються жита (одночасність дії).

2.       Наближається вечір, небо заволікається хмарами, зривається вітер (послідовніcmь дії).

3.       Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було (передування дії).

4.       Випав гарний ливний дощ і небо тепер ясне (причинно наслідкова залежність дії).

Види зв'язку в поданих реченнях:

1-ше реч. — безсполучниковий;

2-ге реч. — безсполучниковий;

3-тє реч. — сполучниковий (сурядний);

4-те реч. — сполучниковий (сурядний).

18. І.                                      ЧАРУЮТЬ «ОЧІ» СВІТ

Півтораста років тому в Петербурзі «Литературная газета» видрукувала «Черные очи» Євгена Гребінки, яким судилося полонити світ. Де ж зустрів автор «Очи черные, очи страстные», у жертву яким віддав усе найкраще й найдорожче? А полонила юного Гребінку красуня Мар’яна, сестра друга по навчанню в Ніжинській гімназії вищих наук.

Романси Євгена Гребінки, мережані українською та російською мовами, клали на музику Олександр Аляб’єв, Гаврило Ломакін, Владаслав Заремба, Микола Лисенко. Та невідомо, хто дібрав мелодію до «Черных очей». Їм однак це не завадило стати невмирущими. Найпоширенішою є нотна фіксація «фольклоризованої пісні» в інтерпретації Федора Шаляпіна, котрий подарував її, перебуваючи в гостях, Льву Толстому.

«Циганський романс», як помилково називають іноді «Очі», чарує ніжністю і смутком людей усіх континентів. Співали ного Іван Козловський, Борис Гмиря, захопився ним і Анатолій Солов’яненко.

Лунає він у виконанні «божественного тріо: італійця Лучано Паваротті та іспанців Хосе Каррераса й Пласідо Домінго. Уславлені тенори співають романс у термах Каракадли, прадавніх залах італійської столиці. (З журналу.)

II. Терми(терм) — (іст.) громадські лазні у Стародавньому Римі з приміщенням для гімнастики, гри в м'яч, бесід тощо.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити