Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О.М.Біляєв 10 клас - 2004 рік

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, СЛОВОТВОРУ, ГРАМАТИКИ, СТИЛІСТИКИ ТА ПРАВОПИСУ


§ 2. Звуки мови

21.І.   Пари дзвінких і глухих приголосних:

1)  [б] - [п]; [д] - [т];  [в] - [ф];  [з] - [с];  [ж] - [ш]; [дз] -[ц];  [дж] - [ч]; [г] - [х]; [ґ] - [к].

Звуки цієї групи, які не мають пари: [л], [м], [н], [р].

II. Бурятський — 8 зв. [бур’aц’кий);

лудження — 6 зв. [лу́джеин:а]; смієшся — 7 зв. [с’мі’йе́сш:а];

підщепа — 8 зв. [п’ідшче́па); віддача — 6 зв. [в’ід:а́ча];

відзвук — 7 зв. [в’ідзвук]; братство — 7 зв. [бра́цтво];

ящик — 6 зв. [йя́шчнк]; шістнадцять — 9 зв. [ш’існадзцат’].

22.І. 1. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому потрапити в Царство Небесне. Це значить, що людина, яка накопичує багатство за чужий рахунок, має перед Богом великі гріхи і тому, за Законами Біблії, не може потрапити в Царство Небесне.

2.       Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Це значить, що безграмотна людина, невчена, не має своєї точки зору на життя і прислуховується до чужих думок, порад, не має своєї мудрості.

З.       Розтікатися мислію  по древу — значить багато говорити.

4.       З погляду вічності — це щось постійне, що вічно живе, це досвід з чомусь.

II.       Легше — [ле́хше] — дзвінкий уподібнився до глухого;

якби — [йагби́;] — глухий уподібнився до дзвінкого;

розтікатися —: [ростіка́тиис’а]— дзвінкий уподібнився до глухого.

У даних словах відбувається асиміляція (уподібнення приголосних).

23.     II. Правильно поділені на склади слова: вип'ю, олія, низький, байка.

III.      Доро́га — шлях. Дорога́ — мила́.

Брови — Н. в., множ. Брови — Род. в., одн.

Розкидати (що зробити?) — майб. час. док. вид.

Розкидати (що робити?)— теп. час, недок. вид.

24.II. [jaк н’іжна пра/ос’ін’ йдеш моjімиеснами / мов к/итиц’і кал/ин /рож/ев’іjеш уст/ами // оч/има т/емние мие / мов веи реи сн/ева н’іч / округл’іс’ т’y т’ман/их алеи б/ астровие х пл’іч /ти нев’ідступно скр’із :  moj/іми почут’:/ами // пром’ін’: а с’л’ів твojix стоцв’ітние мие огн’амие / стож/арамие ме и ні гор/ит’ удалие н’і // ти д/авн’у пра’ос’ін’ нагадуjеи ш меи н’і / ши е рокол/ан:ий степ / бл’ід’і свіч/ада ст/азу / беи pеи гов/их граб’/ів греи зет і златогл/авие / пов’тр’а з с/ин’ого і золот/ого скла / і благодатние й д/ар / ост/ан’:ого теи пл/а]

27.1.1) алітерація [р], [л] і асонанс [о], [е]; 2) звуконаслідувальні слова.

II. Хто се, хто се по сім боці

Чеше косу? Хто се?, (алітерація [х], [с]; асонанс [o], [е]).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити