Розв'язання вправ та завдань УКРАЇНСЬКА МОВА до підручника О. В. Заболотного - Рівень стандарту - 2010 рік

109. І. 1. Садок уже одцвівся й густо укрив землю білими пелюстками (Г.Тютюнник). 2. Плачуть і моляться білі троянди (Л. Костенко). 3. У серце впала іскра блаженства, залишивши у ньому назавжди й на грядках, у кого вже зорано, червоно виблискують скиби, а в борознах, як сніг у проваллі, біліє опалий цвіт (Г.Тютюнник). 4. Коли вчитель не вміє завоювати повного довір'я своїх учнів, він ніколи не буде справжнім учителем (Ю.Збанацький). 5. Тихо навкруги, мертво... Лиш де-не-де прокинеться пташка, непевним голосом обізветься зі свого затишку (М.Коцюбинський), 6. Здається, він і справді стоїть на лівому фланзі, і там, у чітких шеренгах, зблискує його багнет (/. Цюпа).

114. 1. В. 2. Г. 3. Г. 4. В. 5. Б. 6. Б. 116.

II. 1. Музей, ансамбль.

8. Львів — львівський, львів'янин; архітектура — архітектурний, архітектурність.

118. І. 1 . Безхмарний, городина, майстерня.

2. Високо, бігти, водянистий.

3. Зв'язок.

4. Жайворонок.

5. Порозносила, безперешкодний.

II. Не мають закінчень слова бігти, високо, Слова з нульовим закінченням — зв'язок, жайворонок.

119. І. 1. Ми ніколи не станемо математиками, навіть знаючи напам'ять усі чужі доведення, якщо наш розум не здатний самостійно розв'язувати проблеми. (Перша кома відокремлює дієприслівниковий зворот, друга — підрядну частину). То були незабутні ночі, коли справді вірилось, що можна їхати чи йти по зоряній дорозі. (Коми між частинами складнопідрядного речення). 2. Мої сліди змиває сірий дощ, їх обриси травою заростають. (Кома між частинами складного безсполучникового речення.) 3. Об стежку вдарилось тверду і розкололось до зернини останнє яблуко в саду. 4. Маленький хлопчик молоко несе у білому бляшаному бідоні, а надвечір'я сторожко пасе натомлені жнивами сиві коні. (Кома між частинами складносурядного речення.) 5. Обличчя натхненно розшарілось і, освітившись якимись новими думками, стало мовби тоншим, інтелектуальнішим, багатшим. (Перші дві коми відокремлюють дієприслівниковий зворот, інші стоять між однорідними означеннями.) 6. Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерном в рідній стороні. (Комами виділене звертання.)

II. Розкололось — розколений, розколоти, розкол; надвечір’я — надвечірній, вечір, вечоровий; упасти — падати, опалий, опадання.

121.

ЄС, ООН — абревіатури.

Краєзнавство, пароутворення, юннат — основоскладання.

Синь — усічення основи.

Черговий (іменник), черговий (прикметник) — перехід з однієї частини мови в іншу.

122. І. Письмо → письменний → письменник → письменницький.

Весна → весняний → веснянка → веснянкуватий.

ІІ. Лід, льодовий, льодовик, льодовиковий, леденіти, заледеніти,

123. 1. Чотири (на-, в-, з, до-).

2. Ні.

3. Бо слово «лікарня» утворилося від слова «лікар», що, у свою чергу, утворилося зі слова «лікувати», а слово «сушарня» утворилося від слова «сушити».

125. Безапеляційний, здобути, безславний, розставити, зсадити, розхвалений, розфарбувати.

Назва міста України — Полтава.

126. І. Присолити, притиснути, пригнути, прикопати, приміський, прилетіти, премалий, присохнути, прикріпити, присунути.

127. І. 1. Луцький, Запорізький, Херсонський, Дрогобицький, Ризький, латиський.

2. Юнацтво, убозтво, козацтво.

3. Івано-Франківщина, Вінниччина, Хмельниччина, Дніпропетровщина, Туреччина.

4. Вогничок, вершечок, племінничок, кошичок, мішечок.

5. Вуличка, річечка, ніжечка, ручечка.

6. Вітровий, грушевий, мовленнєвий, алюмінієвий, грошевий, замшевий, борговий, матчевий, мальвовий.

7. Софіїн, Марусин, Галин, Колин, бабусин, свекрушин.

8. Звільнення, горіння, озброєння.

9. Пейзажист, модернізм, футболіст, бульдозерист.

128. Іменники з літерою е (є): сонечко, донечка, поневолення, мішечок, ложечка, краєчок, криничечка, озброєння, травичечка, марево, напруження, перевезення, книжечка, літечко, річечка.

Іменники з літерою и: коничок, паливо, павутиння, місиво, морозиво, плетиво, вуличка, паличка, мереживо.

130. І. 1. На Дону гарматними залпами коловся лід і павичевим пером виблискував на свіжих зламах (Г.Тютюнник). 2. Діжечка на діжечці, а зверху китичка (Нар. творчість). 3. Розкажіть, розкажіть мені, хмари: ви чого це тікаєте далі? (П.Тичина).4. Прекрасне село стало ще милішим, воно прибралося в зело, заквітчалося клечанням (Ю.Яновський). 5. Ми підем, де трави похилі, де зорі в ясній далині, і карії очі, і рученьки білі ночами насняться мені (В.Сосюра). 6. Ніжна блакитна хвиля, чиста й тепла, кидала на берег тонке мереживо (М. Коцюбинський). 7. Щось є чаклунське в таємничості нічного цвітіння, в місячнім мареві й тиші світлих акацієвих ночей (О.Гончар).

134.

137.

138. І. Бабуся — бабусечка, бабусенька, бабусечка. 2. Кіт — котик, котичок, котисько, котище.

141. І. 1.Сонечко пломенисте гралося в небі, вітрець жвавенько хитав деревами, що попадалися де-не-де по дорозі, і шумів у міських садочках (Марко Вовчок). 2. Як гляну на тебе — така ти невеличка, моя перепеличко, а голосочок-то який! Тонесенький, милесенький такий! (Л.Глібов). 3. Із якого ти саду, чудовая роже? Тебе й морозище зв'ялити не може! (А.Кримський). 4. Все те, що мало згоріти, згоріло, тільки сумно чорнів обпалений комин та осінній вітрисько барбався в попелі, вишукуючи поодинокі жарини (А. Дімаров). 5. Пристосувавшись до сезонного живлення і розмноження, кити утворили кілька біологічних груп (З посібника). 6. Все ніби в колі віковім: любов, розлука, весни грім — все ніби вічності луна, прадавня тиха таїна (А.Малишко). 7. Попоходиш за плугом, попотягаєш чепіги, то й, зрозуміло, втома бере своє (О.Ковінька), 8. Ой у полі три криниченьки, любив козак три дівчиноньки (Нар. творчість),

142. І. КБ, МРТ, ЦД, НАНУ, СНІД, ТЕС, БХ.

148. 1. 1 — В, 2 — Ґ, 3 — Г, 4 - Б.

2. 1 — Ґ, 2 — В, 3 — А, 4 — Г.

3. 4 — В. 5 —Б. 6 — В.

149. 1. а) Були неологізмами багато десятиліть тому: космонавт, ракета, радіо, електрика;

б) були неологізмами ще відносно недавно: банкомат, євро (грошова одиниця), мобільний, МРЗ-плеер, жалюзі, комп’ютер, флешка, відеокліп, супермаркет, Інтернет, євроремонт;

в) є неологізмами сьогодні: чат, атмосфера вседозволеності, іпотечне кредитування, зовнішнє оцінювання.

150. III. Настала — наступила, хвилі — волна, крадькома — украдкой.

152.

153. II. Штиль — відсутність вітру (на морі, озері і т. ін.) або дуже слабкий вітер; безвітря.

Серфінг — катання на хвилі із застосуванням технічних засобів: дощок для серфінгу різного формату або коротких ластів і спеціальних рукавичок.

Асфальт — І. Чорна смолиста маса природного походження або штучно виготовлена з бітуму і тонкоподрібнених мінеральних матеріалів. 2. Шлях, тротуар, покриті цією масою.

Скейт — роликова дошка.

Басейн — штучне водоймище з водонепроникними стінами.

154. ІІ. 1. Виставку відвідали поважні гості. 2. У магазині представлено широкий вибір продуктів харчування. 3. Два роки тому місто відсвяткувало своє тисячоліття. 4. Група презентувала музичний фільм на свою нову пісню. 5. Команда зазнала поразки. 6. Хлопець по секрету розповів друзям про пригоду. 7. У житті зірка виявилася не такою показною, як на екрані. 8, Я допоміг перенести валізу незнайомій бабусі.

155. Для першого учасника: вільна посада, захисний бар’єр організму, народна влада, дитячий лікар, головний мотив.

Вакансія — незайнята посада у штаті установи.

Імунітет — несприйнятливість організму до збудників інфекційних хвороб та впливу деяких отрут.

Демократія — форма політичної організації суспільства, що характеризується формальною або фактичною участю народу в управлінні державними справами; принцип організації колективної діяльності, за яким забезпечується рівноправна участь у ній усіх членів цього колективу.

Педіатр — лікар, спеціаліст із дитячих хвороб.

Лейтмотив — основний мотив (тема), що повторюється упродовж усього музичного твору; основна думка, положення, яке повторюється, підкреслюється у чому-небудь.

Для другого учасника: урочистий порядок, піднесена мова, головна актриса, місцеві жителі, народна творчість.

Церемоніал — 1. Розпорядок, установлений для якого-небудь обряду, церемонії. // Прийнята послідовність дій під час урочистої відправи, а також церковних та світських церемоній. 2. У католицькій церкві — книга, яка містить детальні вказівки з церемоніалу єпископських богослужінь та деяких інших дій, що здійснюються єпископом або його стосуються.

Пафос — пристрасний запал, піднесення, а також їх зовнішній вияв; сутність, основна ідея, спрямованість, висловлена а піднесеністю, натхненням.

Прима — 1. спец. Перший ступінь гами, а також основний тон тризвука. 2. спец. Інтервал у межах одного ступеня звукоряду, 3. Основний тон акорду. 4. Назва різновиду окремих інструментів (напр., домра-прима). 5. спец. Провідна партія, що виконується на одному з інструментів в інструментальному ансамблі. // Особа, що виконує провідну партію в ансамблі, а також інструмент, на якому вона виконується. 6. театр. Те саме, що примадонна. 7. Фін. Перший екземпляр переказного векселя. 8. фін. Різниця між ринковою ціною акцій та їх номінальною вартістю.

Аборигени — корінні жителі країни або місцевості.

Фольклор — усна народна творчість.

156. Архаїзми: 1 (скіфський), 3 (рци, возний, аз).

Історизми: 2 (предковічний), 4 (курінь. Січ, семиряга, жупан).

158. II. Ординці — ті, хто належали до орди.

Шанці — 1. військ. Земляні укріплення у вигляді ровів із насипом; окопи. 2. спец. Цегляні та інші підпорки (перев. в печі).

Гармаші — майстри, які виготовляли й обслуговували гармати.

Джура — зброєносець у козацької старшини в Україні XVI — XVIII ст.

Курінь — невелика легка тимчасова будівля, сторожка, складена з гілок і листя дерев, жердин тощо; військова одиниця Запорозької Січі, а також житло козаків, які складали цю військову одиницю.

Орда — об’єднання кількох кочових племен під владою одного хана у тюркських і монгольських народів.

Загін — група людей, організованих для виконання певних завдань.

159. І. Ланіти — щоки, перст — палець, свічадо — дзеркало, вой — шовк, благий — добрий, ректи — промовляти, блават — волошка, десниця — рука, вакації — канікули, ратай — орач, піїт — поет.

162. І. 1. Є люди, що мало чим цікавляться, я їх дрібнодухами чи й зовсім пустодухами називаю (О.Гончар). 2. Збирають світлі, золоті меди веселокрилі та прозорі бджоли (М.Рильський). 3. Гойдання лип гуде золотокаре, соснова жалощ,урочистість глиць, і присмеркові розсипи суниць, і в погарі спочили крутояри (В.Стус). 4. Вже небо не біжить тим синьо-білим бігом в своєму зорехмарному ряду (М. Вінграновськии). 5. Під хустину круг чола косу обвила, чориобрів’ям ворухнула, оком повела (А.Малишко). 6. Ах, друже мій, то гуси потягли! Спочатку захопили чвертку неба, а потім половину, а вже далі весь небовид, і синій виднокіл, і небодаль, і зорі повечірні під крила дикі, молоді й напругі в полон весняний (А. Малишко).

165. І. Загальновживані: Середньовіччя, аксіома, формула, гіпотеза, півострів.

Вузькоспеціальні: важкі метали, синтаксис , ресурсозабезпеченість, косинус, фінансове право, похідна функції, епітет, цитоплазма, реактивний рух, цивільне судочинство.

166. II. Площа — розмір чого-небудь, виражений у квадратних одиницях.

Гектар — одиниця земельної площі розміром сто на сто метрів (тобто 10000 м2).

Гряда — витягнута в довжину височина; гірське пасмо.

Вал — довгий високий земляний насип, що мас різне призначення (для захисту від ворога, для господарських потреб, для захисту від паводі тощо); висока хвиля.

Кряжі — одна з форм земного рельєфу, що має вигляд невисокої витягнутої горбистої височини або низьких пасом, які чергуються з горбами та увалами; невисокий масивний гірський хребет.

Рифові споруди — чотири окремих біотермних побудови, розташовані паралельно береговій лінії.

Узбережжя — берег, місцевість уздовж берега моря, озера, великої річки.

Мілководний — який мас низький рівень води (про водойми); неглибокий.

Міоценові моря — моря четвертого підвідділу третинного геологічного періоду, за якого формувалися обриси сучасних материків, океанів та основні напрямки гірських хребтів.

Ендемічні — властиві даній місцевості чи поширені у ній; місцеві.

Фауна — сукупність тварин, що склалася історично і населяє певну територію.

Ссавці — клас високоорганізованих тварин підтипу хребетних, самиці яких вигодовують малят своїм молоком,

Плазуни — клас хребетних тварин, до якого належать змії, ящірки, черепахи, крокодили та інші тварини, що пересуваються плазом, на животі; рептилії.

Земноводні — клас хребетних, які мають ознаки наземних тварин, але тісно зв'язані з водним середовищем.

Безхребетні — загальна назва нижчих тварин, які не мають кістяка.

Лісові масиви — місця деревних насаджень.

Карстові печери — печери, утворені у процесі розчинення чи вилуговування гірських порід поверхневими чи підземними водами і формування специфічного (поверхневого та підземного) рельєфу.

168.1. Опіка — правова форма забезпечення особистих немайнових і майнових прав та охоронюваних законом інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки.

Піклування — форма забезпечення прав підопічного за допомогою порад піклувальника та надання згоди на вчинення ним угод (правочинів).

Особисті немайнові права й інтереси — права, що тісно пов'язані з фізичною особою й виникають у зв’язку зі здійсненням своїх невіддільних прав.

Особисті майнові права й інтереси — права, які складаються з приводу використання матеріальних благ.

Неповнолітні особи — особи у віці від 14 до 18 років.

Атомна енергія — внутрішня енергія атомних ядер, що виділяється при деяких ядерних перетвореннях.

Атомістика — вчення про природу, згідно з яким матерія складається з атомів; вчення про дискретну будову матерії; дискретність об'єкта, процесу, властивості.

Скапотував — піддався капотажу (вид аварії: перекинення літака через носову (моторну) частину під час посадки або злітання).

Піке — стрімкий політ літака майже вертикально вниз.

Штопор — одна з фігур вищого пілотажу, що полягає в зниженні літака по крутій спіралі; стрімке падіння літака з обертанням його навколо своєї осі внаслідок втрати керування.

Протаранив — таранячи, пробив щось.

Головний мозок — головний відділ центральної нервової системи всіх хребетних та великого числа безхребетних тварин.

Ссавці — клас високоорганізованих тварин підтипу хребетних, самиці яких вигодовують малят своїм молоком.

Мозочок — відділ головного мозку хребетних тварин і людини, що розташовується у задній частині черепної коробки та бере участь у регуляції рівноваги тіла й координації рухів.

Екологічна рівновага — баланс компонентів, що утворюють довкілля, і природних процесів, які призводять до довготривалого існування екосистеми.

Ландшафт — загальний вигляд місцевості; пейзаж.

Відрізок — частина будь-якої лінії, обмеженої з обох боків.

Вершина — точка перетину прямих, і що утворюють кут.

Трикутник — геометрична фігура на площині, обмежена трьома прямими, які взаємно перетинаються й утворюють три кути.

Тонка — місце, що не має виміру, межа відрізка лінії.

Сторона — відрізок прямої, що обмежує геометричну фігуру,

Медіана — пряма лінія, проведена і між вершиною кута трикутника та серединою протилежної сторони,

ІII. 1. Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих І немайнових і майнових прав та інтересів неповнолітніх осіб. 2. Атомну І енергію приборкано в XX столітті, та підвалини атомістики заклали ще сини Еллади — Левкіпп і Демохрит. (Тире відокремлює прикладку.) 3. Кум таки приземлився, хоч і скапотував, а я з піке — в штопор, із штопора І не вийшов, протаранив Лукерці спідницю й урізався в землю!(Перша кома І відокремлює підрядну частину, друга — сурядну частину, тире — на місці пропущеного присудка, третя і четверта коми стоять між однорідними присудками.) 4. Головний мозок ссавців відносно великого розміру, особливо великі півкулі переднього мозку та мозочок. (Кома між частинами складного безсполучникового речення.) 5. Щоб І навчитися підтримувати екологічну рівновагу на Землі, людина повинна дбати про ділянки ландшафтів, де рослинний і тваринний світ зберігаються в природному стані. (Комами відокремлені підрядні частини.) 6. Відрізок, який сполучає вершину трикутника з точкою на протилежній стороні цього трикутника, називають медіаною. (Комами відокремлена підрядна частика.)

169. Виробнича потужність — розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.

Фінансовий звіт — звіт, у якому наводять дані про фінансовий стан компанії за певний проміжок часу або на певну дату.

Технологія управління — безупинний , творчий процес підтримки стійкого режиму функціонування системи шляхом прийняття і реалізації рішень.

Планування — складова частика управління, розробка і практична реалізація планів, що визначають майбутній стан економічної системи, шляхів, способів і засобів його досягнення; в економіці ринкового типу поширене планування на рівні компаній, що, як правило, носить індикативний, орієнтуючий характер; у плануванні застосовуються економіко - математичні, балансові методи та експертне оцінювання.

Вантажообіг — кількість вантажів, перевезених транспортом за певний період, що визначається загальною вагою і дальністю пробігу вантажів.

Надзвичайний стан — виняткова ситуація, коли під загрозою перебуває «життя нації». Офіційно проголошується державою.

170. II. Хірург, доктор, кандидат медичних наук, операція, пацієнт, доктор медичних наук, операційний день, серце, стравохід, печінка, судинна патологія, хірургічне втручання, надати хворому медичну допомогу, операцій ний стіл, сильна кровотеча, медичні працівники, хірургія, операційна, оперувати.

177. 1. Мій батько завідував лабораторією в дослідницькому інституті. 2. У місті проведено навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 3. Громадянські права — основа конституційно-правового статусу громадянина держави. 4. Давно помічено зв'язок між стресом і різними серцевими захворюваннями. 5. Для проведення виборів до Верховної Ради України створюються виборчі комісії. 6. Завтра в Києві на дорогах ожеледиця.

180. ІІ. 2. Світосяйний, благословення.

3. Мудрим — дурням, мастким — злим, найбагатшим — злидарям, дітям — старим, життя — смерть, проживемо — помремо, тіло — душа.

182. 1. а) Суспільно-політична лексика: самовідданість, сьогодення, демократія, уповноважений, громадськість;

б) наукова лексика: синтез, косинус, напівпровідник, азот, префікс;

в) офіційно-ділова лексика: наказ, інструкція, довідка, постановити, ухвалити;

г) розмовна лексика: зубрити (вчити), тужливий, рюмсати (плакати).

187. Погоджуватися, давати згоду; радити, рекомендувати, давати пораду; референдум, всенародне опитування, плебісцит; контакти, взаємини; конференція, форум; повідомляти, доводити до відома; збори, нарада, віче.

189. Ми стояли, зачаровані (дивною, прекрасною) музикою весняних лугів.

190. І. 1. Григір Тютюнник принципово близький до натури зображення, принципово їй вірний, маючи вроджене чуття на подробиці, на деталі, на колоритні характерності… (Просте). 2. Розплелись, розсипались, розпались, наче коси, вересневі дні, ми з тобою ще не накупались, а вже грає осінь у вікні. (Складне.) З. Енергія припливів і відпливів — один із небагатьох видів енергії, не зобов’язаних своїм походженням теплу сонячних променів. (Просте.) 4. Завірюха сміється і плаче, стогне й шаленіє вона, співає весільної і водночас похоронної, а в співі жура й мажор початку й кінця. (Складне.) 5. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти! Виростав вас, доглядав вас, — де ж мені вас діти? (Прості.) 6. Сірий туман квочкою вгніздився над полями і висиджує тишу. (Просте.) 7. Як часто порочність робить з найкращого творіння Божого найжалюгіднішу істоту! (просте)

192. І. Аж за баки братися — дуже сильно сміятися; реготати.

Мати за честь — із задоволенням сприймати щось, пишатися, дорожити чим-небудь; уживається для підкреслення морального задоволення чим-небудь, гордості за щось.

Замилювати очі — обдурювати кого-небудь, хитрувати; приховувати хиби, недоліки.

Нитка Аріадни — те, що дає правильний напрямок, допомагає знайти правильний шлях за яких-небудь обставин,

Олімпійський спокій — незворушність, величний спокій.

Витрішки продавати — вештаючись без діла, бездумно роздивлятися кого-, що-небудь.

Дістати відкоша — зазнавати невдачі у сватанні, жениханні, залицянні, діставши відмову.

Випити гірку чашу — зазнати багато горя, страждань, клопоту, неприємностей повною мірою; настраждатися.

Лебедина пісня — останній твір, вияв таланту або здібностей, діяльності тощо кого-небудь.

Сіль землі — найкращі, найвидатніші представники народу; добірна частина певного товариства, суспільства.

Терновий вінок — муки, страждання.

Варити воду — знущатися з когось, показуючи свої примхи, вередуючи перед ким-небудь чи прискіпуючись до когось.

Без задніх ніг — дуже міцно, не пробуджуючись.

Притча во язицех — предмет загальних розмов, постійних пересудів.

Азбучна істина — загальновідома, загальнозрозуміла, елементарна річ.

Неопалима купина — у Пятикнижжі палаючий, але такий, що не згорає, терновий кущ, у якому Бог з’явився Мойсею, який пас вівці у пустелі поблизу гори Синай.

Бісики пускати — привертаючи до себе увагу, поглядати на когось.

Бути на коні — почувати себе (бути) у виграшному становищі.

Крапля в морі — мізерна, незначна частина чогось великого, цілого.

Прикипіти очима — пильно, невідступно дивитися на кого-, що-небудь.

Осідлати Пегаса — навчитися писати поетичні твори, стати поетом.

193. І. II. 1. Але Гепа, бачачи, що суддя крізь пальці дивиться на його порушення, тепер уже навмисне перечепив Маруню, і той знову заорав носом (В.Нестайко) 2. На старого Сірка трохи напала балакучка, як часто після доброї вдачі, він був у доброму гуморі (І. Багряний). 3. Немає таких академій, щоб набирали без клепок, а випускали з клепками (О.Гончар). 4. Майдан весь заставлений возами так, що й курці ніде й клюнути (І. Нечуй-Левицький). 5. Я б давно мав синицю в руках, а жадаю сягнуть журавля (П.Карась). 6. І в них (дорослих) теж чогось вискакували клепки, розсихались обручі, губились ключі від розуму, не варив баняк, у голові літали джмелі, замість мізків росла капуста, не родило в черепку, не було лою під чуприною (М. Стельмах). 7. Не хочеш — не кажи. Я лізти в душу силоміць не звикла (Леся Українка). 8. Як любити такого, коли поруч сісти несила? Уже краще в ополонку сторч головою, ніж з таким на рушник стати (Б.Левін).

194. II. Співробітництво, права, правова допомога, правові відносини, правовий захист, іноземні держави, цивільні, сімейні та кримінальні справи, іноземні громадяни, здійснення контролю, умови утримання, міжнародний договір, Верховна Рада України, законодавство, прикінцеві положення, набирає чинності.

197. 1. В. 2. Б. З, В. 4. А. 5. А. 6. Г.

198. Бакенбард (літ. норма) — бахенбарда (заст.), санаторій (літ. норма) — санаторія (заст.), цукерка (літ. норма) — цукерок (заст.), птах (літ. норма) — птаха (розм.), диво (літ. норма) — дивина (розм.).

199. І. Прикметники: казкове, світанкове, коханого, гучний, мільйонноокий, пристрасний, збурунений, німий, ніжний, ласкавий, жорстокий, прадавнього.

II. Службові частини мови: ні, й, і, у, не, по.

200. 1. Один (числівник), раз (іменник), два (числівник), двійка (іменник), єдність (іменник), єдиний (прикметник), третина (іменник), другий (числівник), половина (іменник), пара (іменник), сотий (числівник), сотка (іменник), кількадесят (числівник), подвоїти (дієслово), подвоївши (дієслово), чотирнадцятеро (числівник), безліч (прислівник), тьма (іменник), дві третіх (числівник), мільйон (числівник).

2. Перший (прикметник), трійко (числівник), трійка (іменник), три (числівник), обоє (числівник), утричі (прислівник), потроїти (дієслово), потроєння (іменник), по перше (числівник), по-перше (прислівник), обидва (числівник), дюжина (числівник), тринадцята (іменник), п'ятнадцятеро (числівник), мало (прислівник), півтора (числівник), стонадцять (числівник), п'ять десятих (числівник), десятина (іменник), чимало (часу (прислівник)), вісімнадцятий (числівник).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити