Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С. О. Карамана 11 клас - 2012 рік

МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО


§ 1. Мова як особлива система знаків. Її місце з-поміж інших знакових систем

1. Слово — слова-образи, слова-символи, слова-звуки, слова-значення, слова поняття.

4.                         Типи зв'язку слів у словосполученні

узгодження                              керування                      прилягання

скандинавське місто      організовано диспут        виявився на висоті

науковий диспут             форма жестів                  дуже зручно

кисле життя                    члени журі                       сильно натякнув

Пряма мова — це чуже мовлення, передане дослівно. Пряму мову супроводжують слова автора, що вказують, кому вона належить.

Розділові знаки в реченнях з прямою мовою:

А: «П. (?!)»

«П,» — а.

«П, — а, — п (?!)»

«П, — а. — П. (?!)»

«П, — а: — П. (?!)»

А: «П, (?!) — а.

Діалог — це розмова двох або кількох осіб. Кожне окреме висловлювання репліка, — починається з нового рядка, на початку якого ставлять тире.

Лапки не ставляться.                                       

Якщо висловлювання супроводжується словами автора, то ставляться ті самі розділові знаки, що й при прямій мові, але без лапок.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити