Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С. О. Карамана 11 клас - 2012 рік

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ


§ 25. Стилістичні функції підмета й присудка

Простий дієслівний присудок виражений:

—    дієсловом дійсного, умовного або наказового способу: І я б гуляв у зеленому гаю;

— складеною формою майбутнього часу: Я буду вчитися!

— інфінітивом: Жити — Вітчизні служити;

—    безособовим дієсловом: Ворога розбито;

— фразеологізмом: Я біг не чуючи ніг;

Складений дієслівний присудок має дві частини: головну і допоміжну,

Головна — неозначена форма дієслова,

Допоміжна виражена:

— дієсловами: почати, скінчити, могти, хотіти, мати, сподіватися тощо;

— прикметниками та дієприкметниками: радий, певний, готовий, змушений тощо;

— присудковими прислівниками: треба, можна, слід тощо;

— стійкими сполученнями слів: не в силі, не в змозі, мати змогу, мати намір тощо;

Я повинен повернутися вчасно.

Складений іменний присудок виражається іменником, прикметником, числівником, займенником, прислівником у поєднанні з дієсловом-зв'язкою або без нього.

Максим — студент.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити