Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С. О. Карамана 11 клас - 2012 рік

МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО


§ 3. Українська мова в діалозі культур. Відображення в українській мові культури інших народів. Українська діаспора

21. ІІ. 1) 

якісні                      відносні                               присвійні


важлива                   іншомовні                             —

найтісніших              українська

продуктивний           європейський

найдавніших            культурний

безпосереднім

освітні

Виступають означеннями.

Найтісніших — прикм., п. ф. — тісний, як., найвищ. ст. пор., пр. форма, тв. гр., мн., М. в., означ.

Іншомовних — прикм., п. ф. — іншомовний, відн., тв. гр., множ., Р. в., проста ф., означ.

2)

При однорідних членах речення ставиться кома, якщо:

—  вони з’єднані лише інтонацією (без сполучників: О, О, О);

—  при них стоять протиставні сполучники: О, а (але) О;

—       при них стоять повторювані єднальні або розділові сполучники: і О, і О, і О; О та О, О та О; чи О, чи О;

—  при них є парні сполучники: не тільки О, а й О.

22.І. Дівчата, борщ, криниця, бондар, хлібороб, хлопець, школяр, дітвора, хутір, кожух, вареник, корж, селянство, незаможник, недобиток, хата-читальня, тисячниця, доярка, косовиця, Смоленщина, Орловщина, Саратовщина, Тамбовщина.

ІІ. 1) Лексиказапозичена з української мови внаслідок контактування народівє в чеській, словацькій, румунській, угорській та деяких інших мовах (реч,, розповідне, неоклич., просте, двоскл., пошир., повне, усклад, дієприкм. зв. та однор. членами речення).

23. II. 1)І в.: мова, вітрина, книга, Україна, поезія, доля, душа, Ольга, Леся, рука, література, україністика, лепта, славістика.

ІІ в.: рік, магазин, Тарас, видання, співець, народ, переклад, час, дитинство, вечір, українець, Закарпаття, хлопець, знайомство, поет, твір, Кобзар, Іван, факультет, університет, відділ, роздум, фах, товариш, науковець, викладач, редактор, перекладач, розвиток, зв'язок, місце.

 ІІІ в.: участь, галузь.

2)       Року, магазину, Тараса, співця, народу, перекладу, часу, вечора, українця, хлопця, поета, твору, Кобзаря, Івана, факультету, університету, відділу, роздуму, фаху, товариша, науковця, викладача, редактора, перекладача, розвитку, зв’язку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити