Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С. О. Карамана 11 клас - 2012 рік

МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО


§ 4. Видатні мовознавці вітчизняної науки

35.ІІ. 2) Належить — дієсл., п. ф. — належати, недок. в., неперех., II дієв., дійсн. сп., теп. ч., III ос., оди., прис.

Закінчив — дієсл., п. ф. — закінчити, док. в., перех., І дієв., дійсн. сп., мин. ч, ч. р., одн., прис.

3) Українські фольклористи пам’ятають свого предтечу, для багатьох він став взірцем служіння науці.

37.ІІ. 1) Мовознавець, літературознавець, мистецтвознавець, дисертація, доцент, еміграція, славістика, інформаційна блокада, синтаксис, фонологія, літопис, хроніка, євангеліє.

2) Ще до війни він підготував розділ про синтаксис простого речення до «Курсу сучасної української літературної мови», який вийшов лише у 1957 році, колиЮрій Шевельов уже був в еміграції (реч., розпов., неокл., складне, СПР з кількома підр., послід, підр.).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити