Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С. О. Карамана 11 клас - 2012 рік

СТИЛІСТИКА ЯК РОЗДІЛ НАУКИ ПРО МОВУ


§ 6. Офіційно-діловий стиль

64.

Особливості офіційно-ділового стилю

лексичні:                      морфологічні:                      синтаксичні:

✵  ділова лексика;         •   часте уживання імен-     •   ускладнені речення

✵ термінологія з різ-         ників, прикметників,             зі зворотами;

них галузей на-               які не замінюються за-    • односкладні

уки, виробництва,            йменниками;                        речення;

громадського                •   віддієслівні іменники;     •    стандартність

життя;                           •   відносні прикметники.         оформлення;

✵  однотипні                                                             • стійкі словосполучення.

поняття. 

68. Брокер — спеціаліст біржі.

Валюта — грошова одиниця будь-якої країни,

Ваучер — приватизаційний чек.

Дебітор — боржник.

Гроші — особливий товар, що виконує роль всезагального еквівалента.

Контракт — договір, угода за взаємними зобов’язаннями сторін.

Кредитор — позичальник.

Прибуток — сума, на яку прибуток перевищує затрати.

Продюсер — володар кінофірми.

Товарообіг — процес обігу продуктів праці.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити