Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. В. Заболотного 11 клас - 2012 рік

§ 19. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Пунктуація

127.І.

е (є)

и

Ліжечко, батечко, річечка, сонечко, донечка, чаєчка, поневолення, мішечок, книжечка, ложечка, краєчок, озброєння, травичечка, качечка, напруження, перевезення, марево, літечко, діжечка

Рушничок, паливо, китичка, коничок, місиво, куриво, павутиння, горличка, плетиво, ножичок, садівничок, вуличка, паличка, морозиво, мереживо


II. Рушничок — [р у ш н ие ч о к], ліжечко — [л' і ж еи ч к о], паливо - [п а л ие в о ], батечко — [б а т еи ч к о],

228.ІІ. Роз-котиста, пере-катами, с-трепенулися, с-колихнулися, з-летіли, с-полохані с-кропив, від-пливала.

ПОЯСНЕННЯ

Правило

Приклад

Між однорідними членами речення, з’єднаними неповторюваним сполучником і, кома не ставиться

І від того весняного грому стрепенулися захмелілі осокори, сколихнулися налиті соком берези і верби, хлюпнула вода в набухлій річці...

Якщо сполучник і поєднує частини складносурядного речення, то перед ним ставиться кома

І від того весняного грому стрепенулися захмелілі осокори, сколихнулися налиті соком берези і верби, хлюпнула вода в набухлій річці, і злетіли з широких плес сполохані дикі качки. Важка сива хмара поволі відпливала далі, і в небі дивом дивним сяйнула радуга, оперезавши барвистим рушником виднокрай. (За І. Цюпою)


229.1.   Спитати, згадати, скупчення, споряджати, зрівняти, схильний, спочатку, зчинити, сформувати, зсунути, розв'язати, розказати, розхитати, безвізовий, безчинство, безкоштовний, піднести, підкинути, передсвятковий, передбачити.

2. Незрівнянний, страшенний, височенний, шалено, нездійснений, нездійсненний, грушевий, грушевий, овочевий.

ПОЯСНЕННЯ

Правило

Приклади

Правопис префіксів:

—  префікс з перед глухими приголосними к, п, т, ф, хпереходить у с;

—  у всіх префіксах — без-, від-, од-, між-, над-, об-, під-, перед-, понад-, пред- , роз-, через- — кінцевий дзвінкий приголосний перед глухими не

1 змінюється

Сказати, спалахнути, ствердити;

збавити, звести, зжитися.


Безкраїй, відкриття, міжпланетний, надпотужний, обпалити, підтримка, передплата, понадплановий, представник, розтягнути, черезплічник

Правопис суфіксів:

—  прикметникові суфікси -анн(ий), -енн(ий), які вживаються для підкреслення найвищої міри ознаки,

пишуться з нн.

Подібні прикметники завжди мають наголос на суфіксі, що відрізняє їх від дієприкметників, утворених від дієслівних коренів за допомогою суфіксів -ан(ий), -ен(ий);

—  суфікс -ев(ий) уживається в прикметниках, які мають перед цим суфіксом м'який або шиплячий приголосний і в яких наголос падає переважно на основу слова

Невблаганний, нездоланний, незрівнянний, неоціненний.



Бажаний, незлічений, неоцінений, несказаний.




Березневий, ситцевий, галузевий, взірцевий, аркушевий

230.І.Обмеження, відчуття, чекання, щастя, обличчя, вугілля, суддя, каяття, суддівський, статей, стаття, взуття, безсмертя, передмістя, деталлю, жалістю, розповіддю, чванливістю, повінню, вдячністю, любов’ю, переллєш, п’ятиріччя, майбутня, безладдя. виявлення, сприяння, безпорадністю, гранню, безвладдя, непорушністю, законний, неушкоджений, неозброєний, злочинний, глибинний, цінний, сезонний, Ізольований, незмінний, упереджений, військкомат, Ілля, попідтинню, резонний, пташиний, журавлинний (від журавлина), журавлиний (від журавель).

ПОЯСНЕННЯ

Подвоєння та подовження приголосних

Правило

Приклади

Подвоєні приголосні пишуться при

збігу приголосних на межі значущих частини слова.

Ввічливий, законний, юннат, осінній, оббити.

Приголосні д, т, з, с, л, к, ж, ш, ц, ч подовжуються (а на письмі позначаються двома літерами) між двома голосними:

Життя, колосся, гілля, збіжжя; але: знання — знань, знаряддя — знарадь, сторіччя — сторіч. Суддя, судді, суддю, суддів; стаття.

статті, статтею

1) в іменниках середнього роду II відміни;

2) перед я. ю, і, е в усіх відмінках деяких іменників чоловічого та жіночого роду І відміни (за винятком родового множини з закінченням -ей);

3) перед ю в орудному відмінку іменників жіночого роду однини III відміни, якщо в називному відмінку основа їх закінчується на один м’який або шиплячий приголосний;




Молодь — молоддю, сіль —. сіллюt розкіш — розкішшю.

4) перед я, ю в прислівниках;

Зрання, навмання, спросоння, попідвіконню

5) перед ю, є у формах теперішнього часу дієслова лити (литися)

Ллю, ллєш, ллємо, ллєте, ллють. ллється, ллються


231.І. 1. Припало літо до землі грудьми, стомившись бігти вслід останній птиці (М. Боровко). 2. Вербисхилившись над тихим Дінцемрозчісують коси зелені (В. Сосюра). 3. І нехай проміння те не гріє, що послала зірка здалека, та до неї лине й лине мріяніби світлотиха і легка (В. Симоненко). 4. Місяць срібними пучками торкається шибок, ніжне їхнє мерехтіння приковує зір (Є. Гуцало). 5. Я ніжним сном прийду до тебе, зіллюсь з твоїм душі тремтінням, я стану над тобою небом, я пригорнусь до тебе тінню (О. Довгоп'ят). 6. Угорі, над самим підземеллям, розташувались княжі охоронці (А. Чайковський). 7. Блаженним безтурботним малюком я всмоктував у серце рідну мову з цілющим материнським молоком (Д. Луценко). 8. Випрошу у сонця аж чотири дні, забреду у спокій, мов у хвилі жита, і мене обійме стрічечка блакитна волошкових радісних вогнів (М. Боравко). 9. Ми підем, де трави похилі, де зорі в ясній далині, і карії очі, і рученьки білі ночами насняться мені (В. Сосюра).






Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити