Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. В. Заболотного 11 клас - 2012 рік

§ 7. Основні пунктограми в простому реченні

91.II. 1. Місцевий референдум — це форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування. 2. Інтелектуальний потенціал України — надійне джерело кадрового забезпечення державної служби. 3. Підвищення кваліфікаціїдержавних службовців здійснюється не рідше одного разу на 5 років, а для фахівців, уперше прийнятих на державну службу, — протягом першого року їх роботи. 4. Протокол засідання колегії підписує голова облдержадміністрації, а в разі його відсутності — перший заступник голови облдержадміністрації. 5.   Уся кореспонденція, що надходить до облдержадміністрації, приймається централізовано в одному місці — в канцелярії.

ІІІ. а) між групою підмета і групою присудка: Життя та творчість Омара Хайяма — це постійний пошук істини.

б) при однорідних членах речення: «Учений муж століття», «Доказ істини», «Знавець грецької науки», «Цар філософів Сходу і Заходу» — ось такий перелік почесних титулів Омара Хайяма в зоряні часи його слави.

в) на місці пропущеного члена речення: У рубаях Омара Хайяма красуня по смерті перетворюється на фіалку, а молодий султан — на гіацинт.

г) при відокремленні: Омар Хайям народився 18 травня 1048 року на сході Ірану, в місті Нішапурі — одному з головних культурних центрів Персії.

92. І. 1. Замітає день свої сліди і завісу темну опускає, зачерпне у пригорщі води і росою трави повмиває (Г. Дудка ). 2. А дощ вишумовує, гасить звуки і наганяєнові хвилі глибокого суму (М. Слабошпицький). 3. Волошка синя, і хмарина сива, і господиня добра і дбайлива — усі гуртом чекають, наче дива, народження рясного колоска (В. Скомаровський). 4. У кожному українському обійсті мас рости ружа й шавліялюбисток і м'ятачорнобривці й нагідки (Т. Островська), 5. Наснилисьмальвирута-м'ята, і скрип криничний журавля, і смерекова отча хата, котру давно покинув я (П.Дворський). 6. Усе: і небо, і перемелене на труху в глибоких коліях дороги сіно, і вогкий гнилуватий повів ріки, і тривожний крик птиці, і невисока росиста отава — сповіщало, що літо вже здає ключі сумовитій осені (M. Стельмах). 7. Багато чого бачили мисливці на своєму віку; і звірів усіляких, і птахів, і різні пригоди (І. Вихованець).


Правило

Приклад

1. У простому реченні кома ставиться між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками.

2. Якщо однорідні члени речення поєднуються неповторюваним сполучником, кома між ними не ставиться

А віща скрипка і срібний відгомін бринятьєднаються над моїм дитинством, підіймають на крила мою душу і забирають її в нерозгадану далину. (М. Стельмах)

З.У простому реченні кома ставиться між однорідними членами, з'єднаними повторюваними або протиставними сполучниками

Лобо наказав зграї зупинитися, а сам заходився розгрібати землю навколо, доки розкопав і капкан, і ланцюг, і колоду (Е. Сетон-Томпсон)

4, Коли частина однорідних членів з’єднана безсполучниково, а частина — повторюваними сполучниками і (й), та (в значенні і), кома ставиться між усіма однорідними членами, у тому числі й між першими двома (перед першим сполучником)

В підземній глибині, в морях, і під водою, і на вершинах гір, і в хащахлісових, уранцівнічуденьвечірньою порою, і в селах, і в містахзвучить мені твій сміх. (В.Сосюра)

5.Тире ставиться перед узагальнювальним словом, що стоїть після однорідних членів речення

Ні спека, ні бурі, ні морози — ніщо не вб’є любов мою. (В. Сосюра)

6. Якщо перед однорідними членами речення стоїть узагальнювальне слово або словосполучення, що вказує па перелік, то перед першим однорідним членом або словом, яке до нього відноситься, ставиться двокрапка

Все повторялось: і краса, й потворність.

Усе було: асфальти й спориші. (Ліна Костенко )


93.І. 1. І мовчала струнка дорога, що, здавалося, в небо вела (Л. Костенко). 2. Дружба, на думку Арістотеля, — найнеобхідніше для життя, адже ніхто не воліє жити без друзів, навіть якби мав усі інші багатства (Л. Сохань). 3. Отже, чужоземні монархи трактували Україну, незважаючи на договір 1654 року, як окрему від Москви державу, а гетьмани — як самостійного керівника (О. Апанович ). 5. Усе шкільне виховання — це, по суті, виховання любові і непримиренності: любові до Вітчизни і непримиренної неприязні до її ворогів... (В. Сухомлинський). 6. Зробилася скрипка гучна і співуча, пішла із майстерні на світ: ходила по людях, міцна і живуча, либонь, чи не сотнями літ (Я. Щоголів), 7. Таким чином, точки рівновіддалені від осей координат і точки А (3 підручника). 8. За свідченнями дослідників літописів, вертеп, певно, виник ще в часи Київської Русі (3 підручника).

ІІІ. За свідченнями дослідників літописів, вертеп, певно, виник ще в часи Київської Русі. (Розповідне, неокличне. просте, двоскладне, поширене, ускладнене вставним словом та словосполученням, повне.)

Київської (Русі) — прикметник, початкова форма — київський, відносини, тверда група, вжитий у формі однини, жіночого роду, родового відмінка, обставина.

94. 1. Єлизавето Юріївно, я волів би написати Вам не тільки те, що одержав Вашого листа. Я вірю йому, дякую і цілую Ваші руки. Інших слів у мене немає, а можливо, не буде... (О. Блок). 2. Людина посідає особливе місце в системі органічного світу. З одного боку вона є об'єктом живої природи, а з іншого, соціальною особистістю (3 підручника). 3. Не знаю, що писати Вам далі. Звісно, я міг би написати цілу повість життя, але цей шлях дуже далеко завів би,— я і так боюся, що подав Вам багато зайвого і вже, напевно, не цікавого (М. Коцюбинський), 4. Автор переконує, що у своїх діях Хмельницький керувався не особистими інтересами (це заказали гетьманові опоненти), а патріотичними, гуманними цілями (3 підручники). 5. Запальну козацьку натуру виражає ритм пісні «Їхав козак за Дунай» — дібраний так, що під нього може марширувати і не раз марширувало багатотисячне козацьке військо (3 підручника). 6. У моїй батьківщині під цю пору колишуться по крутих польових доріжках (чи буду ще колись ними ходити?) навантажені хлібом вози (І. Вільде). 7. Освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність і цнотливість — ось ціна наша і честь (Г. Сковорода).

95.ІІ. 1. Раб від жаху заплющив очі і, притулившись спиною до стінипокірно чекав смерті. 2. Андроклес розплющив очі й, придивившись до леваскрикнув від радощів і обняв його. З Він жалібно стогнавпіднімаючи закривавлену лапу. 4. Опам'ятавшись трохи, Андроклес помітив у лева між пазурами велику скалку. 5. Вінрішуче наблизився до скаліченого і, обережно взявши його поранену лапувитягнув шпичака.

ІІІ. 1. Поспішаючи, не пройди повз чужу біду. 2. Спілкуючись, намагайся щоразу говорити людині добрі слова.

99. 1.   Повінь, покидаючи цю місцину, хотіла забрати з собою й човна, та но подужала прив'язі (Г. Тютюнник). 2. Наївшись всмак, напившись вволю, пішов косар траву косить по полю (Л. Боровиковський ). 3. День біля колодязя спинився і, відвівши сплутане гілля, тиші вересневої напився із відра у дзьобі журавля (Д. Іванов). 4. В мілкій траві ворушаться сліди веселих ніг, сполоханих дощем (Д. Іванов). 5, Зоря покотилася, черкнувши вишневим гарячим крилом надію дівочу... (Д. Іванов). 6. Її маленька постать, облита м’якою зеленуватою тінню акацій, була незвичайно граціозна (І. Нечуй-Левицький). 7. Купаючись у ласкавому промінні ранкового сонця, піднімається у блакитну височінь сіренький лісовий жайворонок (В. Пархоменко). 8. І з літечком я не прощався, обкупаний його теплом, я цілував його за щастя, яке воно мені дало (Д. Іванов).

100. Відокремлена прикладка: Талановитий художник, він з радістю передає багатий досвід молоді.

Відокремлений додаток: Окрім Василя Симоненка, у шістдесяті роки в літературу увійшли Микола Вінграновський, Іван Драч, Борис Олійник.

Відокремлений уточнювальний член речення: Приємно було всім, особливо переможцям конкурсу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити