Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. В. Заболотного 11 клас - 2012 рік

§ 9. Пунктограми в реченні з прямою мовою та в діалозі. Способи цитування

119.1.   1. У грудях б’ються вдячності акорди, вуста шепочуть: «Дякую, Господь!» (Ю. Вавринюк). (А: «П!»)

2. «Яка ти розкішна, земле, — думала Маланка. — Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом, заквітчати квітами» (М. Коцюбинський). («П., — а. — П.»)

3. І просилася, і молилася: «Пусти мене, старий діду, на вулицю погулять». (Нар. пісня). (А: «П».)

4. «Еге, — подумав Остап, — так ось воно що!» (М. Коцюбинський), («П., — а, — п!»)

5. «Ото воно там якраз і було, — гикаючи назад пужалом, сказав мій візник, — отам, де стовп» (П. Панч). («П, — а, — п».)

6. Стоять вельможні. Діло затяжне. Здається, так стоятимуть довіку. Лесько сміється: «Голод підіжме, чкурнуть, як від кукуріку» (Л. Костенко). (А: «П».)

7. «Сідай, Оксано», — сказав Федір Несторович і одвернувся до вікна (Г. Тютюнник) («П», — а.)

120.1. Дід Дем’ян говорить до неба і до землі, що лебеді принесли на крилах життя. 2. Леся прошепотіла, що зійшла холодна м’ята. 3. Дідусь йде з ним до воріт, дивиться на зорі і говорить, що день завтра буде як золото. 4. До мене підійшла молоді вродлива «сербіянка», сяйнула величезними чорними очима й попросила купити хустку для нареченої. 5. Одарка спитала у Федора Несторовича, чи не надіне він плащ, адже схоже буде дощ. 6. Ігор присів на ліжко, потиснув Славуті руки і запитав, чи не важко йому. 7. Еміль Золя, закінчуючи статтю «Що я ненавиджу», написав, що тепер ми знаємо, що він любить, до чого відчуває пристрасну любов ще з юних літ,

125.1.   Григорій Сковорода здивував його такими словами: «Скажіть матінці-цариці, що мені моя сопілка й вівця дорожчі царського вінця». 2. Шевченко змальовує всенародний визвольний рух, коли «жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки». 3. У романі «Собор» Олесь Гончар порушив важливі проблеми сучасності, адже «нема країни кращої, ніж правда», — як сказав один із героїв твору. 4. З болем пише Тарас Шевченко про українське село: «Чорніше чорної землі блукають люде».

ПОЯСНЕННЯ

Цитата — це дослівний уривок із якогось тексту, твору або дослівно наведені чиїсь слова, що використовуються як авторитетне підтвердження чи заперечення власних думок, суджень.  

Цитати у вигляді завершеного висловлення, що супроводжуються посиланням на автора зі словами говорити, казати, писати тощо, нічим не відрізняються за своїм оформленням від прямої мови, беруться в лапки, наділяються розділовими знаками, яких вимагає місце розташування прямої мови і слів автора: «Дорожить людина тим, — писав В. О. Сухомлинський. — у чому вона зала шила часточки свого життя, крихітку серця свого, крапельку крові».

Цитату можна скорочувати. На місці пропуску слів або словосполучень ставляться крапки: О. Гончар писав про Т. Г. Шевченка: «Для нас Шевченко — це самосвідомість української нації, слава, гідність і честь України. Шевченко для нас - це народність і гуманізм нашої літератури...».

Цитати може бути частиною речення і зливатися зі словами автора. Таку цитату треба писати з малої літери й брати в лапки: Як пише Д. Дорошенко, «не одне літературне підприємство, не один задум політичного характеру вели свій початок од розмов, які велися на цих «понеділках"»

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити