Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» О. В. Заболотного 11 клас - 2012 рік

§ 1. Комунікативна діяльність

§ 2. Ділове спілкування. Комунікація в професійній сфері

§ 3. Міжкультурна комунікація

§ 4. Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і складних речень

§ 5. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів простих речень

§ 6. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних виді, складних речень

§ 7. Основні пунктограми в простому реченні

§ 8. Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз

§ 9. Пунктограми в реченні з прямою мовою та в діалозі. Способи цитування

§ 10. Текст і його ознаки. Текст у професійному спілкуванні

§ 11. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле

§ 12. Види і типи текстів

§ 18. Уживання м'якого знака, апострофа, спрощення груп приголосних, передача на письмі сумнівних голосних та приголосних. Пунктуація

§ 19. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Пунктуація

§ 20. Правопис власних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Пунктуація

§ 21. Повторення в кінці року


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити