Розв'язання вправ та завдань до підручника «УКРАЇНСЬКА МОВА» С. Я. Єрмоленко 11 клас - 2011 рік

§11. Стильова класифікація текстів. Видозміна тексту

71.

а)                                                             б)  

1.      Розмовний стиль Ґ                         1. Розмовний стиль Д

2.      Науковий стиль А                          2.  Науковий стиль В

3.      Публіцистичний Г                          3.  Публіцистичний Б

4.      Офіційно-діловий Б                        4. Офіційно-діловий Е

5.      Художній Д                                5.  Художній Ґ

6.      Сакральний В                              6. Сакральний А

72.1.

1. В

2. Б

73.1.    Текст А — публіцистичний стиль.

Текст Б — науковий стиль.

2. Текст А доцільно використати в розповіді вчителя учням на уроці.

Текст Б доцільно використати в підручнику.

74.1. Текст А — науковий стиль. 

               Текст Б — публіцистичний стиль.

2.       Текст А

Земельні ресурси, земельний фонд, сільськогосподарські угіддя, орні землі, чорноземні ґрунти, загальний рівень господарського освоєння земель, природні зони, зони мішаних лісів, землеробське освоєння, лісостепова та степова зони, розораність земель, зрошення, землекористувачі, землі сільськогосподарського призначення, населені пункти, присадибні ділянки, землі лісогосподарського призначення, раціональне використання земельних ресурсів, фізико-географічні процеси, ерозії, перезволоження, засолення, посушливість, солонцюватість.

Текст Б

Занедбана земля — найстрашніший гріх, земля має родити. Худа, немічна, самотня, з покрученими важкою працею пальцями. Неприбрані, аж чорні поля; щось посіяти; застрахувати у знайомих.

Тексту А характерні наукові терміни, стисле викладення, текст складається з простих поширених речень.

Тексту Б характерне емоційне забарвлення, складні і прості поширені ускладненні речення,


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити